Finansiering och Riskhantering

Moment: 2 - V24

Momentnamn: Finansiering och Riskhantering

Kurs: Företagsekonomi B 71-72 mom 2

Kurskod(er): 2FE104

Kursplan(er): 2FE104

Studenter: SMP och HLP

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Peter Franck

Telefon: 090-786 5884

Övrigt: PRELIMINÄRT SCHEMA i TimeEdit

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat