Ledarskap och ledarskapsutveckling

Moment: 1 - V24

Momentnamn: Ledarskap och ledarskapsutveckling

Kurs: Ledarskap och ledarskapsutveckling A

Kurskod(er): 2FE125

Kursplan(er): 2FE125

Studenter: Fristående kurs (NÄT)

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Annika Andersson, Sofia Molander

Övrigt: SCHEMA för kursen

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat