Redovisningsteori och praxis

Moment: 1 - V24

Momentnamn: Redovisningsteori och praxis

Kurs: Redovisning C

Kurskod(er): 2FE218

Kursplan(er): 2FE218

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Albin Bjurman

Telefon: 090-7865273

E-post: albin.bjurman@umu.se

Övrigt: Schema i TimeEdit

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat