Externredovisning A 1:2 Nät

Moment: 1 - V24

Momentnamn: Externredovisning A 1:2 Nät

Kurs: Företagsekonomi A1:2

Kurskod(er): 2FE183

Kursplan(er): 2FE183

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Alice Annelin

Övrigt: länk till schemat

Ett mer detaljerat schema finns på Canvas

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat