Entreprenörskap och affärsutveckling

Moment: 1 - V24

Momentnamn: Entreprenörskap och affärsutveckling

Kurs: Entreprenörskap och affärsutveckling

Kurskod(er): 2FE176

Kursplan(er): 2FE176

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Lucas Haskell

E-post: Lucas.haskell@umu.se

Övrigt: Preliminärt schema

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat