Externredovisning

Moment: 3 - V23

Momentnamn: Externredovisning

Kurs: Företagsekonomi A

Kurskod(er): 2FE211, 2FE021

Kursplan(er): 2FE211 2FE021

Studenter: Fristående, IVP

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Tobias Svanström, Rebecca Johansson, Simon Björkmo

Telefon: 090-7865526

E-post: tobias.svanstrom@umu.se

Övrigt: Preliminärt schema

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 12

Dag: Onsdag

Datum: 2023-03-22

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Introduktion. Föreläsning 1: Varför redovisning?

Sal: UB 336

Lärare: TS

Övrigt: Kapitel 1

Dag: Torsdag

Datum: 2023-03-23

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 2: Redovisningens Grunder I & II

Sal: UB 335

Lärare: TS

Övrigt: Kapitel 2 & 3

Dag: Fredag

Datum: 2023-03-24

Tid: 08:30-11:00

Aktivitet: Övningar 1

Sal: UB 340

Lärare: SB

Övrigt:

VECKA 13

Dag: Måndag

Datum: 2023-03-27

Tid: 08:30-11:00

Aktivitet: Övningar 2

Sal: UB 340

Lärare: RJ

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-03-28

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 3: Varutransaktioner

Sal: UB336

Lärare: TS

Övrigt: Kapitel 5

Dag: Onsdag

Datum: 2023-03-29

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 4: Andra affärshändelser

Sal: UB335

Lärare: TS

Övrigt: Kapitel 6. Introduktion av bokföringsövning och artikel

Dag: Torsdag

Datum: 2023-03-30

Tid: 08:30-11:00

Aktivitet: Övningar 3

Sal: UB 339

Lärare: SB

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-03-31

Tid: 09:00-10:00

Aktivitet: Introduktion till Fortnox

Sal: UB 335

Lärare: RJ; SB

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-03-31

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Handledning bokföringsövning

Sal: UB 340

Lärare: SB; RJ

Övrigt:

VECKA 14

Dag: Måndag

Datum: 2023-04-03

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Handledning bokföringsövning

Sal: UB 340

Lärare: SB; RJ

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2023-04-03

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Handledning bokföringsövning

Sal: UB 340

Lärare: SB; RJ

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-04-04

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Handledning bokföringsövning

Sal: UB 340

Lärare: SB; RJ

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-04-04

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 5: Värdering av tillgångar I + Regler/lagar/teori

Sal: UB336

Lärare: TS

Övrigt: Första delen av kap 7 + kap 4. Diskussion av vetenskaplig artikel

Dag: Onsdag

Datum: 2023-04-05

Tid: 08:30-11:00

Aktivitet: Övningar 4

Sal: UB340

Lärare: RJ

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-04-05

Tid: 16:00-

Aktivitet: Senast inlämning av bokföringsövning

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

VECKA 15

Dag: Onsdag

Datum: 2023-04-12

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 6: Värdering av tillgångar II

Sal: UB 336

Lärare: TS

Övrigt: Andra delen av kap 7

Dag: Torsdag

Datum: 2023-04-13

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 7: Hållbarhetsredovisning

Sal: UB336

Lärare: TS

Övrigt: Material i Canvas. Introduktion hållbarhetsövning

Dag: Fredag

Datum: 2023-04-14

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 8: Bokslutsdispositioner/obeskattade reserver

Sal: UB341

Lärare: TS

Övrigt: Första delen av kap 8

VECKA 16

Dag: Måndag

Datum: 2023-04-17

Tid: 08:30-11:00

Aktivitet: Övningar 5

Sal: UB336

Lärare: SB

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-04-18

Tid: 08:30-11:00

Aktivitet: Övningar 6

Sal: UB 340

Lärare: RJ

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-04-19

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 9: Eget kapital i HB och AB+Externa rapporter

Sal: UB 336

Lärare: TS

Övrigt: Andra delen av kap 8+kap 9

Dag: Onsdag

Datum: 2023-04-19

Tid: 16:00-

Aktivitet: Senast inlämning hållbarhetsövning

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2023-04-20

Tid: 08:30-11:00

Aktivitet: Övningar 7

Sal: UB 340

Lärare: SB

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-04-21

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Uppsummering och frågor inför tentamen

Sal: UB 337

Lärare: TS

Övrigt:

VECKA 17

Dag: Måndag

Datum: 2023-04-24

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Handledning

Sal:

Lärare: TS; RJ; SB

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2023-04-24

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Handledning

Sal:

Lärare: TS; RJ; SB

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2023-04-27

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt:

VECKA 22

Dag: Lördag

Datum: 2023-06-03

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt: