Vetenskaplig metod

Moment: 4 - V23

Momentnamn: Vetenskaplig metod

Kurs: Företagsekonomi B53

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Studenter: CEP, fristående

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Herman Stål

Övrigt: Preliminärt schema

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat