Projektledning och organisering

Moment: 2 - V23

Momentnamn: Projektledning och organisering

Kurs: Projektledning och organisering

Kurskod(er): 2FE175

Kursplan(er): 2FE175

Studenter: CivIng

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Thomas Biedenbach

E-post: thomas.biedenbach@umu.se

Övrigt: Preliminärt schema! Senast uppdaterad 16/2

Kursbok:
Hallin A. & Karrbom Gustavsson T. (2019) Projektledning, 3. uppl. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147131068

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 07

Dag: Torsdag

Datum: 2023-02-16

Tid: 13:15-14:00

Aktivitet: Kursintroduktion

Sal: UB333

Lärare: TBi

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2023-02-16

Tid: 14:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 1 - Introduktion till projektledning

Sal: UB333

Lärare: TBi

Övrigt: Kap 1

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-17

Tid: 13:15-14:00

Aktivitet: Gruppformering, intro till kursprojekt & temaval

Sal: UB333

Lärare: TBi

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-17

Tid: 14:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 2 - Projektinitiering och projekt definition

Sal: UB333

Lärare: TBi

Övrigt: Kap 2+3

VECKA 08

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-20

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 3 - Projektplanering I: process & verktyg

Lärare: TBi

Övrigt: Kap 4

Dag: Tisdag

Datum: 2023-02-21

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning 4 - Projektplanering II: Projektekonomi, ösäkerhetsanalys, kommunikation & kvalitet

Sal: UB333

Lärare: TBi

Övrigt: Kap 5+6

Dag: Tisdag

Datum: 2023-02-21

Tid: 14:00-15:00

Aktivitet: Frågestund PM - temaval

Sal: Zoom

Lärare: TBi

Övrigt: Zoom drop-in

Dag: Torsdag

Datum: 2023-02-23

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 5 - Projektledarskap & styrning

Lärare: TBi

Övrigt: Kap 7+8

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-24

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 6 - Projektöverlämning & multiprojektverksamhet

Lärare: TBi

Övrigt: Kap 9+10

VECKA 09

Dag: Fredag

Datum: 2023-03-03

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Grupphandledning av PM

Sal: Zoom

Lärare: TBi

Övrigt: Grupper bokar tid i Canvas

VECKA 10

Dag: Onsdag

Datum: 2023-03-08

Tid: 09:00-10:00

Aktivitet: Frågestund PM

Sal: Zoom

Lärare: TBi

Övrigt: Zoom drop-in

VECKA 11

Dag: Måndag

Datum: 2023-03-13

Tid: 10:00-17:00

Aktivitet: Litteraturseminarie

Lärare: TBi

Övrigt: examinerande

Dag: Fredag

Datum: 2023-03-17

Tid: 10:00-17:00

Aktivitet: Presentation av PM

Lärare: TBi

Övrigt: examinerande

VECKA 12

Dag: Måndag

Datum: 2023-03-20

Tid: 15:00-19:00

Aktivitet: Tentamen; Obligatorisk anmälan som görs i Studentwebben, senast 10 dagar innan tentamen.

Lärare: TBi

Övrigt: examinerande

VECKA 14

Dag: Måndag

Datum: 2023-04-03

Tid: 16:00-16:00

Aktivitet: Sista inlämning av restuppgifter och kompletteringar

Sal:

Lärare: TBi

Övrigt: senast 16:00 via e-post

VECKA 18

Dag: Tisdag

Datum: 2023-05-02

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen; Obligatorisk anmälan som görs i Studentwebben, senast 10 dagar innan tentamen.

Lärare:

Övrigt: