Koncernredovisning

Moment: 2 - V23

Momentnamn: Koncernredovisning

Kurs: Redovisning C

Kurskod(er): 2FE218

Kursplan(er): 2FE218

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Peter Frii, Tobias Svanström

Telefon: 0903

E-post: peter.frii@umu.se

Övrigt: Prel schema

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 07

Dag: Torsdag

Datum: 2023-02-16

Tid: 13:15-15

Aktivitet: F 1: Introduktion/ Koncernbegreppet & lagar

Lärare: PEF

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-17

Tid: 13:15-15

Aktivitet: F 2: Koncernredovisningens grunder

Lärare: PEF

Övrigt:

VECKA 08

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-20

Tid: 13:15-15

Aktivitet: F 3: Förvärvsmetoden K3

Sal: UB333

Lärare: PEF

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-02-22

Tid: 10:15-12

Aktivitet: F 4: Förvärvsmetoden IFRS

Lärare: PEF

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-24

Tid: 10:15-12

Aktivitet: F 5: Övningar Kap 5

Lärare: PEF

Övrigt:

VECKA 09

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-27

Tid: 10:15-12

Aktivitet: F 6: Utländska dotterföretag

Lärare: PEF

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-03-01

Tid: 13:15-15

Aktivitet: F 7: Övningar Kap 6

Lärare: PEF

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2023-03-02

Tid: 10:15-12

Aktivitet: F 8: Speciella Situationer

Lärare: PEF

Övrigt:

VECKA 10

Dag: Måndag

Datum: 2023-03-06

Tid: 10:15-12

Aktivitet: F 9: Kassaflöden i Koncerner

Lärare: PEF

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-03-08

Tid: 10:15-12

Aktivitet: F 10: Övning och summering

Lärare: PEF

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-03-10

Tid: 9::5-12

Aktivitet: F 11: Revision

Sal: UB333

Lärare: TS

Övrigt:

VECKA 11

Dag: Onsdag

Datum: 2023-03-15

Tid: 10-12

Aktivitet: Seminarium

Lärare: PEF

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-03-15

Tid: 13-15

Aktivitet: Seminarium

Lärare: PEF

Övrigt:

VECKA 12

Dag: Tisdag

Datum: 2023-03-21

Tid: 15:00-19:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: ÖP

Lärare: PEF

Övrigt: Anmälan minst 10 dagar innan

VECKA 18

Dag: Tisdag

Datum: 2023-05-02

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare: PEF

Övrigt: Anmälan minst 10 dagar innan