Redovisningsteori och praxis

Moment: 0 - V23

Momentnamn: Redovisningsteori och praxis

Kurs: Redovisning C

Kurskod(er): 2FE218

Kursplan(er): 2FE218

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Stefan Sundgren

Telefon: 090-7867931

E-post: stefan.sundgren@umu.se

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 03

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-16

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Introduktion; vilka regelverk gäller för olika företag; exempel på K3 och IFRS årsredovisningar

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-01-17

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Externa redovisningens målgrupper; redovisningsprinciper; IASBs konceptuella ramverk

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-01-18

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Redovisning av intäkter enligt K3 (del 1)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2023-01-19

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Redovisning av intäkter enligt K3 (del 2)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-01-20

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Redovisning av intäkter enligt IFRS

Lärare:

Övrigt:

VECKA 04

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-23

Tid: 13:15-17:00

Aktivitet: Övning/räknestuga 1 (intäkter)

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-01-24

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Redovisning av varulager; materiella anläggningstillgångar

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-01-25

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Forts. materiella anläggningstillgångar

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2023-01-26

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Redovisning av immateriella tillgångar; nedskrivningar

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-01-27

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Case, Grupp A

Sal: UB335

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-01-27

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Case, Grupp B

Sal: UB335

Lärare:

Övrigt:

VECKA 05

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-30

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Redovisning av leasingavtal

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-01-31

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Övning/räknestuga 2 (materiella och immateriella tillgångar; leasing; nedskrivningar)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2023-02-02

Tid: -

Aktivitet: Dagen reserverad för obligatorisk inlämningsuppgift: redovisning enligt K2 och K3

Sal:

Lärare:

Övrigt: Uppgiften blir tillgänglig kl. 08:00

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-03

Tid: -

Aktivitet: Dagen reserverad för obligatorisk inlämningsuppgift: redovisning enligt K2 och K3

Sal:

Lärare:

Övrigt: Inlämning senast kl. 17:00

VECKA 06

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-06

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Kassaflödesanalys

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-02-07

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Övning/räknestuga 3 (kassaflödesanalys)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-02-07

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Provtentamen (tentan februari 2022)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-02-08

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Avsättningar och eventualförpliktelser

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2023-02-09

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Redovisning av uppskjutna skatter

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-10

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Händelser efter balansdagen; ändrade redovisningsprinciper och uppskattningar; korrigering av fel; förstagångstillämpning av K3 eller IFRS

Lärare:

Övrigt:

VECKA 07

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-13

Tid: 10:15-15:00

Aktivitet: Övning/räknestuga 4 (avsättningar, uppskjutna skatter, händelser efter balansdagen, korrigering av fel samt förstagångstillämpning)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-02-14

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt:

VECKA 13

Dag: Måndag

Datum: 2023-03-27

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt: