Företagsekonomi A - Extern redovisning (nät)

Moment: 1 - V23

Momentnamn: Företagsekonomi A - Extern redovisning (nät)

Kurs: Företagsekonomi A - Extern redovisning (distanskurs)

Kurskod(er): 2FE183

Kursplan(er): 2FE183

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Leif Karlsson

E-post: leif.karlsson@umu.se

Övrigt: Extern redovisning (nätkurs). Detaljerat schema inkl läsanvisningar och handledningstillfällen samt zoom länkar kommer finnas på Canvas

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 03

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-16

Tid: 09:00-10:00

Aktivitet: Kursintroduktion via zoom (ges även kl 20-21)

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-16

Tid: 20:00-21:00

Aktivitet: Kursintroduktion via zoom (samma som gavs kl 9-10 samma dag)

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 04

Dag: Torsdag

Datum: 2023-01-26

Tid: 06:00-23:59

Aktivitet: Kortfråge examination 1. Test tillgängligt 06.00-23.59. Avsätt 30 min under den tiden till testet

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-01-27

Tid: -

Aktivitet: Uppstart bokföringsövning, individuell uppgift. Inlämning 2023-02-24

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-01-27

Tid: 09:00-10:30

Aktivitet: Demo Fortnox. Inspelade version kommer finnas tillgängligt efter presentationen

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 06

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-06

Tid: 06:00-23:59

Aktivitet: Kortfråge examination 2. Test tillgängligt den tiden Avsätt 30 min under dagen

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-02-07

Tid: 06:00-23:59

Aktivitet: Omprov kortfråge eximination 1

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 07

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-13

Tid: 06:00-23:59

Aktivitet: Omprov kortfråge eximination 2

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-02-15

Tid: -

Aktivitet: Uppstart individuell PM uppgift - hållbarhetsredovisning. Inlämnas 2023-03-15

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 08

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-24

Tid: -23:59

Aktivitet: Inlämning bokföringsövning

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 09

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-27

Tid: 06:00-23:59

Aktivitet: Körtfråge eximination 3. Test tillgängligt hela dagen. Avsätt 30 min för testet

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-02-28

Tid: -

Aktivitet: Uppstart bokslutsövning (individuell). Inlämnas 2023-03-15

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 10

Dag: Måndag

Datum: 2023-03-06

Tid: 06:00-23:59

Aktivitet: Omprov KF3

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-03-10

Tid: -

Aktivitet: Inlämning bokslutsövning

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 11

Dag: Måndag

Datum: 2023-03-13

Tid: 06:00-23:59

Aktivitet: Kortfråge eximination 4. Test tillgängligt hela dagen

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-03-15

Tid: -

Aktivitet: Inlämning hållbarhetsredovisning

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2023-03-16

Tid: 06:00-23:59

Aktivitet: Omprov kortfråge eximination 4. Test tillgängligt hela dagen

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-03-17

Tid: 06:00-23:59

Aktivitet: Extra kunskapseximination - Anmälan krävs

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Lördag

Datum: 2023-03-18

Tid: 09:00-14:00

Aktivitet: Tentamen - Extern redovisning

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 16

Dag: Lördag

Datum: 2023-04-22

Tid: 09:00-14:00

Aktivitet: Omtentamen - Extern redovisning

Sal:

Lärare:

Övrigt: