Marknadsföring

Moment: 1 - V23

Momentnamn: Marknadsföring

Kurs: Företagsekonomi A

Kurskod(er): 2FE211, 2FE158, 2FE225, 1KO064

Kursplan(er): 2FE211 2FE158 2FE225 1KO064

Studenter: Fri, IndEK, IVP, Strat kom

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Sofia Isberg (modulansvarig), Sofia Molander och Elin Nilsson

E-post: All kommunikation via Canvas

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 03

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-16

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Modulintroduktion. Föreläsning: Marknadsföringens grundläggande begrepp

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kapitel 1

Dag: Tisdag

Datum: 2023-01-17

Tid: 09:15-10:00

Aktivitet: Introduktion fristående kurs

Lärare:

Övrigt: För studenter på fristående kurs

Dag: Tisdag

Datum: 2023-01-17

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Marknadsföring och marknadsföringsstrategi

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kapitel 1 och 2

Dag: Onsdag

Datum: 2023-01-18

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Omvärldsanalys och marknadsundersökningar

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kapitel 3 och 4

Dag: Torsdag

Datum: 2023-01-19

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning: Konsumentmarknader och konsumentbeteende

Lärare: EN

Övrigt: Relaterar till kapitel 6

Dag: Fredag

Datum: 2023-01-20

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning: Konkurrensfördelar och hållbar marknadsföring

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kapitel 14 och 5

VECKA 04

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-23

Tid: 09:15-10:00

Aktivitet: Föreläsning: Servicelogiken - kundmöten

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kapitel 1 och 10

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-23

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Varumärken och produkt

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kapitel 9 och 10

Dag: Tisdag

Datum: 2023-01-24

Tid: 13:15-14:30

Aktivitet: Workshop: Marknadsföring, ansvar och aktiviteter

Lärare: SI, EN

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-01-24

Tid: 14:45-15:30

Aktivitet: Industriella marknader och industriellt köpbeteende

Lärare: EN

Övrigt: Relaterar till kapitel 7

Dag: Onsdag

Datum: 2023-01-25

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Seminarium: Hållbarhet och kundrelationer

Sal:

Lärare: EN, SM

Övrigt: Särsklit schema i Canvas. Varje student deltar 60 minuter under dagen.

Dag: Torsdag

Datum: 2023-01-26

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Segmentering, differentiering och positionering

Lärare: SM

Övrigt: Relaterar till kapitel 8

Dag: Fredag

Datum: 2023-01-27

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Eget arbete med uppgift om hållbarhet och kundrelationer

Lärare:

Övrigt:

VECKA 05

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-30

Tid: -

Aktivitet: Inlämning uppgift om hållbarhet och kundrelationer

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-30

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Prissättning och marknadskanaler

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kapitel 11 och 12

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-30

Tid: 13:15-17:00

Aktivitet: Grupparbete marknadsföringsprocessen

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-01-31

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete marknadsföringsprocessen

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-02-01

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Handledning

Sal:

Lärare: SI, EN

Övrigt: Anmälan i Canvas

Dag: Torsdag

Datum: 2023-02-02

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete marknadsföringsprocessen

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-03

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Marknadskommunikation

Lärare: EN

Övrigt: Relaterar till kapitel 13

VECKA 06

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-06

Tid: -

Aktivitet: Grupparbete om marknadskommunikation (rapporten)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-02-07

Tid: -

Aktivitet: Grupparbete presentation av marknadskommunikation

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-02-07

Tid: -

Aktivitet: Inlämning grupparbete

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-02-08

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Seminarier om marknadskommunikation

Sal:

Lärare: SI, EN

Övrigt: Särskilt schema i Canvas. Varje student deltar 75 minuter under dagen

Dag: Torsdag

Datum: 2023-02-09

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Marknadsföring som synsätt, strategi och verktyg

Lärare: SI

Övrigt:

VECKA 07

Dag: Onsdag

Datum: 2023-02-15

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Tentamenstillfälle 1

Lärare:

Övrigt:

VECKA 13

Dag: Måndag

Datum: 2023-03-27

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Tentamenstillfälle 2

Lärare:

Övrigt: