Vetenskaplig metod

Moment: 4 - H22

Momentnamn: Vetenskaplig metod

Kurs: Företagsekonomi B mom 4

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Studenter: Fristående samt CEP

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Ulrica Nylén (UN), Oscar Stålnacke (OS)

Telefon: 090 786 6152

E-post: ulrica.nylen@umu.se, oscar.stalnacke@umu.se

Övrigt: Schema publicerat 2022-11-04
Schema uppdaterat 2022-11-08
Schema uppdaterat 2022-11-24 (Föreläsning 2)

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 48

Dag: Fredag

Datum: 2022-12-02

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Kursintroduktion, gruppindelning. Föreläsning 1: Forskning och forskningsetik, källor och källkritik

Lärare: UN, OS

Övrigt:

VECKA 49

Dag: Måndag

Datum: 2022-12-05

Tid: 13:30-14:30

Aktivitet: Riksbankschef Stefan Ingves: Det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Lärare:

Övrigt: Handelshögskolans arrangemang. Läs mer på: https://www.umu.se/kalender/stefan-ingves---det-ekonomiska-laget-och-aktuell-penningpolitik_11685723/

Dag: Måndag

Datum: 2022-12-05

Tid: 15:00-17:00

Aktivitet: Föreläsning 2: Forskningsprocessen, problematisering och teorianvändning

Lärare: UN

Övrigt: Obs! Ny tid! Exakt 15.00!

Dag: Onsdag

Datum: 2022-12-07

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Uppstart grupparbete med forskningsplan: Brainstorming och handledning 1

Lärare: UN

Övrigt: Viktigt att delta!

Dag: Fredag

Datum: 2022-12-09

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning 3: Ontologi och epistemologi

Sal: UB340

Lärare: UN

Övrigt:

VECKA 50

Dag: Måndag

Datum: 2022-12-12

Tid: -11:00

Aktivitet: Deadline för underlag till handledning 2

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-12-12

Tid: 14:00-15:00

Aktivitet: Handledning 2. Se detaljschema

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-12-13

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning 4: Kvantitativ metod

Sal: UB341

Lärare: OS

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-12-14

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Workshop Kvant I. Instruktioner i Canvas

Lärare: OS

Övrigt: Examinerande.

Dag: Torsdag

Datum: 2022-12-15

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Föreläsnng 5: Kvalitativ metod

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-12-16

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Workshop Kval I. Instruktioner i Canvas

Lärare: UN

Övrigt: Examinerande

VECKA 51

Dag: Måndag

Datum: 2022-12-19

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning 6: Statistisk analys

Lärare: Jessica Fahlén

Övrigt: OBS! Ny tid! Ta gärna med dator.

Dag: Måndag

Datum: 2022-12-19

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Workshop Kvant II. Instruktioner i Canvas

Lärare: OS

Övrigt: Examinerande.

Dag: Tisdag

Datum: 2022-12-20

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Workshop Kval II. Instruktioner i Canvas

Lärare: UN

Övrigt: Examinerande

Dag: Onsdag

Datum: 2022-12-21

Tid: -09:00

Aktivitet: Deadline för underlag till handledning 3

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-12-21

Tid: 13:00-14:00

Aktivitet: Handledning 3. Se detaljschema

Lärare: UN

Övrigt:

VECKA 52

Dag: Tisdag

Datum: 2022-12-27

Tid: -

Aktivitet: Eget arbete med forskningsplan

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 01

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-02

Tid: -

Aktivitet: Eget arbete med forskningsplan

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-01-03

Tid: 10:00-11:00

Aktivitet: Handledning 4 - bokas vid behov

Sal:

Lärare: UN

Övrigt:

VECKA 02

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-09

Tid: -09:00

Aktivitet: Deadline inlämning forskningsplan inför seminarium

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-09

Tid: 10:15-11:00

Aktivitet: Föreläsning 7: Granskning och opposition

Lärare: UN

Övrigt: Ny sal

Dag: Tisdag

Datum: 2023-01-10

Tid: 09:00-11:00

Aktivitet: Seminarium forskningsplan

Lärare: UN

Övrigt: Examinerande

Dag: Torsdag

Datum: 2023-01-12

Tid: 18:00-22:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-01-13

Tid: -16:00

Aktivitet: Deadline inlämning forskningsplan för examination

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

VECKA 08

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-20

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt: