Räkenskapsanalys och värdering

Moment: 2 - V23

Momentnamn: Räkenskapsanalys och värdering

Kurs: Räkenskapsanalys och värdering

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Lars Lindbergh, Leif Karlsson

Telefon: 090-7865520, 090-7865471

E-post: lars.lindbergh@umu.se, Leif.karlsson@umu.se

Övrigt: Obs. Prel. schema

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 07

Dag: Torsdag

Datum: 2023-02-16

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Introduktion, presentation av kurslitteratur och pm-uppgift

Lärare: LL

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-17

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Strategisk analys

Sal:

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 2

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-17

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Introduktion PM uppgift

Sal:

Lärare: LK

Övrigt:

VECKA 08

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-20

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Redovisningsanalys

Sal:

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 3&4

Dag: Onsdag

Datum: 2023-02-22

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Finansiell analys

Sal:

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 5

Dag: Torsdag

Datum: 2023-02-23

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Prognosticering

Sal:

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 6

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-24

Tid: 08:00-09:45

Aktivitet: Handledning PM uppgift

Lärare: LK

Övrigt: Se kurshemsida

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-24

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet:

Lärare: LK

Övrigt: PHP kap. 7

Dag: Fredag

Datum: 2023-02-24

Tid: 13:00-16:00

Aktivitet: Handledning - PM

Lärare: LK

Övrigt: Se kurshemsida

VECKA 09

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-27

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet:

Lärare: LK

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2023-02-27

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet:

Lärare: LK

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2023-03-01

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet:

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2023-03-02

Tid: 08:00-09:0

Aktivitet: Handledning PM uppgift

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2023-03-02

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet:

Lärare: LK

Övrigt: PHP kap. 8

Dag: Torsdag

Datum: 2023-03-02

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Handledning, pm-uppgift

Lärare: LK

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-03-03

Tid: 08:00-09:30

Aktivitet: Handledning PM-Uppgift

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-03-03

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet:

Lärare: LK

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2023-03-03

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet:

Lärare: LK

Övrigt:

VECKA 10

Dag: Måndag

Datum: 2023-03-06

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Eget kapital

Sal:

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 9

Dag: Tisdag

Datum: 2023-03-07

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Kreditanalys

Sal:

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 10

Dag: Onsdag

Datum: 2023-03-08

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet:

Sal:

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 11

VECKA 11

Dag: Måndag

Datum: 2023-03-13

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Handledning - PM

Lärare: LK

Övrigt: Se kurshemsida

Dag: Tisdag

Datum: 2023-03-14

Tid: -09:00

Aktivitet:

Sal:

Lärare: LK

Övrigt: Se kurshemsida

Dag: Onsdag

Datum: 2023-03-15

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet:

Lärare: LK

Övrigt: Obligatoriskt deltagande i en av seminariegrupper. Gruppindelning meddelas senare. Se separat schema.(Examination)

Dag: Torsdag

Datum: 2023-03-16

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet:

Lärare: LK

Övrigt: Obligatoriskt deltagande i en av seminariegrupper. Gruppindelning meddelas senare. Se separat schema.(Examination)

Dag: Fredag

Datum: 2023-03-17

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet:

Lärare: LK

Övrigt: Obligatoriskt deltagande i en av seminariegrupper. Gruppindelning meddelas senare. Se separat schema.(Examination)

VECKA 12

Dag: Måndag

Datum: 2023-03-20

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Handledning, teori PHP 1-11

Sal: tj.rum/zoom

Lärare: LL

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2023-03-20

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet:

Sal: tj.rum/zoom

Lärare: LK

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2023-03-21

Tid: 15:00-19:00

Aktivitet: Tentamen

Sal:

Lärare:

Övrigt: OBS Prel. datum, tid och plats

VECKA 13

Dag: Torsdag

Datum: 2023-03-30

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Tentamensgenomgång

Lärare:

Övrigt: Obs. prel.

VECKA 18

Dag: Tisdag

Datum: 2023-05-02

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal:

Lärare:

Övrigt: Obs. prel.