Att leda och driva projekt

Moment: 3 - H22

Momentnamn: Att leda och driva projekt

Kurs: Att leda och driva projekt

Kurskod(er): 2FE226

Kursplan(er): 2FE226

Studenter: Fristående kurs (NÄT)

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Niklas Schmidt

Övrigt: LÄNK TILL SCHEMA

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat