Entreprenörskap med beslutsstöd

Moment: 3 - H22

Momentnamn: Entreprenörskap med beslutsstöd

Kurs: Företagsekonomi B53 Moment 3-Entreprenörskap med beslutsstöd

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Quang Evansluong

Telefon: +46907867257

E-post: quang.evansluong@umu.se

Övrigt: Preliminärt schema
Kursliteratur
Nielsen, S. L., Klyver, K., Evald, M. R., & Bager, T. (2021). Entrepreneurship in theory and practice: Paradoxes in Play. Edward Elgar Publishing. ISBN: 978 1 78990 805 3 (paperback).

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 44

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-01

Tid: 13:00-14:00

Aktivitet: Kursintroduktion & Gruppformering

Lärare: Evansluong

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-01

Tid: 14:00-17:00

Aktivitet: Föreläsning 1. Introduction till Entreprenörskap

Lärare: Evansluong

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-02

Tid: 13:00-16:00

Aktivitet: Föreläsning 2. Entreprenenöriella möjligheter & context

Lärare: Evansluong

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-03

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Föreläsning 3. Resurser och nätverk

Lärare: Evansluong

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-03

Tid: 15:00-16:00

Aktivitet: Handledning 1. Affärsidé

Lärare: Evansluong

Övrigt: Gruppsarbete & Obligatorisk

VECKA 45

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-07

Tid: 13:00-16:00

Aktivitet: Föreläsning 4. Marknadsanalys och Marknadsföring

Lärare: Evansluong

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-08

Tid: 13:00-14:30

Aktivitet: Föreläsning 5. Finanseringstrategi

Lärare: Evansluong

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-08

Tid: 14:30-16:00

Aktivitet: Föreläsning 6. Teknologi entreprenörskap

Lärare: Evansluong

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-10

Tid: 13:00-14:30

Aktivitet: Föreläsning 7. Business model canvas & Affärsplan

Lärare: Evansluong

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-10

Tid: 14:30-16:00

Aktivitet: Workshop 1. Business model canvas

Lärare: Evansluong

Övrigt: Gruppsarbete & Obligatorisk

VECKA 46

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-16

Tid: 13:00-14:30

Aktivitet: Workshop 2. Presentation av marknadsanalys

Lärare: Evansluong

Övrigt: Gruppsarbete & Obligatorisk

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-16

Tid: 14:30-16:00

Aktivitet: Workshop 3. Affärsplan

Lärare: Evansluong

Övrigt: Gruppsarbete & Obligatorisk

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-17

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Affärssystem-analyser av data

Sal: Zoom

Lärare: A. Andersson

Övrigt: Examinerande aktivitet. Information kommer i Canvas.

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-17

Tid: 14:00-16:00

Aktivitet: Literaturseminarium

Lärare: Evansluong

Övrigt: Gruppsarbete & Obligatorisk

VECKA 47

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-21

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Workshop 4. Affärsplanspitch

Lärare: Evansluong

Övrigt: Gruppsarbete & Obligatorisk

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-23

Tid: 17:00-17:00

Aktivitet: Inlämning av affärsplan och presentation

Sal: Canvas

Lärare: Evansluong

Övrigt: Examinerande aktivitet

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-24

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Presentation av affärsplan

Lärare: Evansluong

Övrigt: Examinerande aktivitet

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-25

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Inför tentamen

Lärare: Evansluong

Övrigt:

VECKA 48

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-30

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Tentamen

Lärare: Evansluong

Övrigt: Examinerande aktivitet

VECKA 04

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-23

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Lärare: Evansluong

Övrigt: Examinerande aktivitet