Företagets organisation och ledning

Moment: 3 - H22

Momentnamn: Företagets organisation och ledning

Kurs: Företagsekonomi A1:1

Kurskod(er): 2FE182

Kursplan(er): 2FE182

Studenter: Fristående kurs (NÄT)

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Tomas Blomquist, Lucas Haskell, Johan Lidström

Övrigt: SCHEMA för modul Företagets organisation och ledning

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat