Marknadsföring

Moment: 2 - H22

Momentnamn: Marknadsföring

Kurs: Företagsekonomi A SM/HLP, Gastronomiprogr

Kurskod(er): 2FE213, 2FE214, 2FE027

Kursplan(er): 2FE213 2FE214 2FE027

Studenter: SMP, HLP, Gastronomiprogr

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Sofia Molander (kursansvarig), Dan Frost, Robin Herbert

E-post: sofia.molander@umu.se

Övrigt: OBS - preliminärt schema, ändringar kan komma att ske!
Bokningar i Timeedit är inte relevanta, bara det här schemat är relevant!

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 39

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-29

Tid: 15-17

Aktivitet: Föreläsning 1: Kursintroduktion, grundläggande begrepp

Lärare: SM, RH

Övrigt: Kapitel 1 i boken

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-30

Tid: 08-10

Aktivitet: Föreläsning 2: Omvärldsanalys

Lärare: SM

Övrigt: kap. 3

VECKA 40

Dag: Måndag

Datum: 2022-10-03

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 3: Marknadsföringsstrategi

Lärare: DF

Övrigt: kap. 2

Dag: Måndag

Datum: 2022-10-03

Tid: 13-15

Aktivitet: Föreläsning 4: Marknadsföringsundersökningar och konsumentinsikter

Lärare: DF

Övrigt: kap. 4

Dag: Tisdag

Datum: 2022-10-04

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 5: Hållbar marknadsföring

Lärare: DF

Övrigt: kap. 5+6

Dag: Tisdag

Datum: 2022-10-04

Tid: 13-15

Aktivitet: Föreläsning 6: Konsumentbeteende och industriellt köpbeteende

Lärare: DF

Övrigt: kap. 7

Dag: Onsdag

Datum: 2022-10-05

Tid: 13-15

Aktivitet: Föreläsning 7: Segmentering, differentiering och positionering

Lärare: RH

Övrigt: kap. 8

Dag: Onsdag

Datum: 2022-10-05

Tid: 15-16

Aktivitet: Gästföreläsning Rickard Lindberg (USBE): hållbarhet, företagande och Handelshögskolan

Lärare: RL

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-10-06

Tid: -10:00

Aktivitet: Deadline för att gå med i en grupp

Sal:

Lärare:

Övrigt: i Canvas

Dag: Fredag

Datum: 2022-10-07

Tid: 08-17

Aktivitet: Workshop

Sal: Zoom

Lärare: SM, RH

Övrigt: Zoom-länk och info i Canvas

VECKA 41

Dag: Måndag

Datum: 2022-10-10

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 8: Varumärken

Lärare: RH

Övrigt: kap. 9

Dag: Tisdag

Datum: 2022-10-11

Tid: -17:00

Aktivitet: Deadline för sammanfattningen av grupparbetet

Sal:

Lärare:

Övrigt: inlämning i Canvas

Dag: Onsdag

Datum: 2022-10-12

Tid: 13-15

Aktivitet: Föreläsning 9: Produkt

Lärare: DF

Övrigt: kap. 10

Dag: Torsdag

Datum: 2022-10-13

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 10: Pris och plats

Lärare: DF

Övrigt: kap. 11+12

Dag: Fredag

Datum: 2022-10-14

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 11: Marknadskommunikation

Lärare: DF

Övrigt: kap. 13

Dag: Fredag

Datum: 2022-10-14

Tid: 13:30-14:00

Aktivitet: Gästföreläsning hedersdoktor Helena Helmersson, VD HM

Lärare:

Övrigt: UMU Årshögtid

VECKA 42

Dag: Måndag

Datum: 2022-10-17

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 12: Konkurrensfördelar

Lärare: RH

Övrigt: kap. 14

Dag: Måndag

Datum: 2022-10-17

Tid: 13-15

Aktivitet: Gästföreläsning Christian Sjöland (Gårdshem, Axfoundation)

Lärare: CS

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-10-19

Tid: 09-15

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare: SM, RH

Övrigt: bokas i Canvas

Dag: Fredag

Datum: 2022-10-21

Tid: -17:00

Aktivitet: Deadline för grupprapporten

Sal:

Lärare:

Övrigt: inlämning i Canvas

VECKA 43

Dag: Måndag

Datum: 2022-10-24

Tid: -17:00

Aktivitet: Deadline för presentationen

Sal:

Lärare:

Övrigt: inlämning i Canvas

Dag: Tisdag

Datum: 2022-10-25

Tid: 08-17

Aktivitet: Seminarium

Sal: Zoom

Lärare: SM, RH

Övrigt: presentationsschema i Canvas

Dag: Onsdag

Datum: 2022-10-26

Tid: -10:00

Aktivitet: Deadline för individuell uppgift

Sal:

Lärare:

Övrigt: inlämning i Canvas

Dag: Onsdag

Datum: 2022-10-26

Tid: 10-12

Aktivitet: Frågestund

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Zoom-länk och info i Canvas

VECKA 44

Dag: Måndag

Datum: 2022-10-31

Tid: 08-12

Aktivitet: Tentamen

Lärare:

Övrigt: Inspera-Tentamen (på dator)

VECKA 49

Dag: Måndag

Datum: 2022-12-05

Tid: 13-17

Aktivitet: Omtentamen

Lärare:

Övrigt: Inspera Tentamen (på dator)