Externredovisning

Moment: 3 - H22

Momentnamn: Externredovisning

Kurs: Företagsekonomi A M3

Kurskod(er): 2FE211, 2FE021

Kursplan(er): 2FE211 2FE021

Studenter: CEP, IVP, fristående

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Tobias Svanström, Albin Bjurman, Dennis Sundvik, Rebecca Johansson, Simon Björkmo

Telefon: 090-7865526, 090-7863273

E-post: tobias.svanstrom@umu.se, albin.bjurman@umu.se,

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 44

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-01

Tid: 15:00-17:00

Aktivitet: Introduktion. Föreläsning 1: Varför redovisning?

Lärare: TS

Övrigt: Kap 1 i boken

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-02

Tid: 16:15-18:00

Aktivitet: Föreläsning 2: Redovisningens Grunder I

Lärare: AB

Övrigt: Kap 2 i boken

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-03

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Övningar 1, Grupper A+B

Sal: s213h

Lärare: AB; SB

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-03

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Övningar 1, Grupper C+D

Sal: s213h

Lärare: AB; RJ

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-04

Tid: -

Aktivitet: Egna studier

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 45

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-07

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Föreläsning 3: Redovisningens Grunder II+Regler/praxis

Lärare: TS

Övrigt: Kap 3 & 4 i boken

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-08

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Övningar 2, Grupper C+D

Sal: s213h

Lärare: AB; TS

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-08

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Övningar 2, Grupper A+B

Sal: s205h

Lärare: SB; TS

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-08

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Föreläsning 4: Varutransaktioner

Lärare: TS

Övrigt: Kap 5 i boken

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-09

Tid: -

Aktivitet: Egna studier

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-10

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Introduktion av Fortnox

Lärare:

Övrigt: Viktigt inför bokföringsövning

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-10

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Föreläsning 5: Andra affärshändelser

Lärare: TS

Övrigt: Kap 6 i boken. Intro bokföringsövning

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-11

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Handledning bokföringsövning

Lärare: AB; RJ; SB

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-11

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Övningar 3, Grupper C+D

Sal: s205h

Lärare: AB; SB

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-11

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Övningar 3, Grupper A+B

Sal: s205h

Lärare: AB; RJ

Övrigt:

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-14

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Handledning bokföringsövning

Lärare: AB; DS; RJ

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-14

Tid: 13:00-16:00

Aktivitet: Handledning bokföringsövning

Lärare: AB; DS; SB

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-15

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Handledning bokföringsövning

Lärare: AB; DS; RJ

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-15

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Föreläsning 6: Värdering av tillgångar I

Lärare: DS

Övrigt: Kap 7 i boken. Diskussion av vetenskaplig artikel

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-16

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Handledning bokföringsövning

Lärare: AB; DS; RJ

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-16

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Föreläsning 7: Värdering av tillgångar II

Lärare: DS

Övrigt: Kap 7 i boken

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-17

Tid: 17:00-

Aktivitet: Senast inlämning bokföringsövning

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-18

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Övningar 4, Grupper A+B

Sal: s205h

Lärare: RJ; SB

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-18

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övningar 4, Grupper C+D

Sal: s205h

Lärare: RJ; SB

Övrigt:

VECKA 47

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-21

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Övningar 5, Grupper C+D

Sal: s205h

Lärare: RJ; SB

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-21

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övningar 5, Grupper A+B

Sal: s205h

Lärare: RJ; SB

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-21

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning 8: Hållbarhetsredovisning

Lärare: TS

Övrigt: Material i Canvas, del av kap 9. Intro hållbarhetsövning

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-22

Tid: -

Aktivitet: Egna studier

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-23

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Föreläsning 9: Bokslutsdispositioner/obeskattade reserver

Lärare: TS

Övrigt: Kap 8 (första delen)

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-24

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Föreläsning 10: Eget kapital i AB och HB. Externa rapporter.

Lärare: TS

Övrigt: Kap 8 (andra delen)+Kap 9

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-24

Tid: 17:00-

Aktivitet: Senast inlämning hållbarhetsövning

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-25

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Övningar 6, Grupper A+B

Lärare: AB; RJ

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-25

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övningar 6, Grupper C+D

Lärare: AB; RJ

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-25

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Uppsummering och frågor inför tentamen

Lärare: TS

Övrigt:

VECKA 48

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-28

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Övningar 7, Grupper C+D

Sal: s205h

Lärare: AB; SB

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-28

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övningar 7, Grupper A+B

Sal: s205h

Lärare: AB; SB

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-29

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Handledning

Lärare: TS; AB

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-29

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Handledning

Lärare: TS; AB

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-30

Tid: 08:00-09:30

Aktivitet: Handledning

Lärare: TS

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-30

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Handledning

Lärare: TS

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-12-01

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Tentamen

Lärare: TS, AB

Övrigt:

VECKA 04

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-23

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen (Digital tentamen i Inspera)

Sal: ÖP

Lärare: TS

Övrigt: