Marknadsföring

Moment: 1 - H22

Momentnamn: Marknadsföring

Kurs: Företagsekonomi A M1

Kurskod(er): 2FE211

Kursplan(er): 2FE211

Studenter: CEP, Fristående

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Jan Bodin (Kursansvarig), Robin Herbert

E-post: jan.bodin@umu.se

Övrigt: OBS! Detaljschema för handledning och redovisning av grupparbete presenteras vid kursstart på kurshemsidan. (Handledningen är 15min/grupp någon av dagarna och redovisningen sker i pass om 2 timmar.) Tid för tentamensgenomgång bestäms senare.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 35

Dag: Måndag

Datum: 2022-08-29

Tid: 15-17

Aktivitet: Kursintroduktion, genomgång av momentets olika delar samt grundläggande begrepp

Lärare: JB, RH

Övrigt: Kap 1

Dag: Tisdag

Datum: 2022-08-30

Tid: 10:30-11:00

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare: JB

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-08-30

Tid: 15-17

Aktivitet: Föreläsning - omvärldsanalys,

Lärare: JB

Övrigt: forts kap 1, kap 3

Dag: Onsdag

Datum: 2022-08-31

Tid: 15-17

Aktivitet: Föreläsning - strategier och planering

Lärare: JB

Övrigt: kap 2

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-01

Tid: 15-17

Aktivitet: Föreläsning - Informationsinsamling och källkritik

Lärare: JB

Övrigt: kap 4 + eget material

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-05

Tid: 08:30-16

Aktivitet: Handledning och klartecken för grupparbete

Sal: S201B

Lärare: JB

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-05

Tid: 08:30-16

Aktivitet: Handledning och klartecken för grupparbete

Sal: S201C

Lärare: RH

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-06

Tid: 15-17

Aktivitet: Föreläsning - Konsumentbeteende och ind marknader

Lärare: JB

Övrigt: Kap 6, kap 7 OBS! Nyinsatt föreläsningstillfälle!

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-07

Tid: 11:00-11:30

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare: JB

Övrigt: OBS! Ny tid

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-07

Tid: 13:00-17

Aktivitet: Föreläsning - Segmentering, val av målm, positionering samt workshop

Lärare: JB

Övrigt: forts kap 7, kap 8

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-08

Tid: 15-17

Aktivitet: Föreläsning - Varumärken och produkter

Lärare: RH

Övrigt: Kap 9, kap 10

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-09

Tid: 13-15

Aktivitet: Föreläsning - forts. produkter och tjänster

Lärare: JB

Övrigt: kap 10

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-12

Tid: 15-17

Aktivitet: Föreläsning - Prissättning och Plats

Lärare: JB

Övrigt: Kap 11, kap 12

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-13

Tid: 13-13:30

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare: JB

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-15

Tid: 13-16

Aktivitet: Föreläsning - Marknadskommunikation

Lärare: JB

Övrigt: Kap 13

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-16

Tid: 11-13

Aktivitet: Föreläsning - Konkurrensfördelar

Lärare: RH

Övrigt: Kap 14

VECKA 38

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-20

Tid: 13-13:30

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare: JB

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-21

Tid: 08-12

Aktivitet: Redovisning av grupparbete

Sal: S207

Lärare: RH

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-21

Tid: 12-16

Aktivitet: Redovisning av grupparbete

Sal: S309

Lärare: JB

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-21

Tid: 13-17

Aktivitet: Redovisning av grupparbete

Sal: S208

Lärare: RH

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-22

Tid: 08-12

Aktivitet: Redovisning av grupparbete

Lärare: RH

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-22

Tid: 08-17

Aktivitet: Redovisning av grupparbete

Lärare: JB

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-23

Tid: 13-15

Aktivitet: Kurssummering och frågestund

Lärare: JB, RH

Övrigt:

VECKA 39

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-27

Tid: 15:00-19

Aktivitet: TENTAMEN

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt:

VECKA 45

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-07

Tid: 13:00-17

Aktivitet: OMTENTAMEN

Lärare:

Övrigt: