Innovation och affärsutveckling

Moment: 1 - H22

Momentnamn: Innovation och affärsutveckling

Kurs: Innovation och affärsutveckling

Kurskod(er): 2FE227

Kursplan(er): 2FE227

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Sergio Alves (kursansvarig), Maxim Vlasov

E-post: sergio.alves@umu.se

Övrigt: Schemat finns här

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat