Introduktion till en servicelogik

Moment: 1 - H22

Momentnamn: Introduktion till en servicelogik

Kurs: Företagsekonomi A M1 SMP

Kurskod(er): 2FE213

Kursplan(er): 2FE213

Studenter: Service Managementprogrammet

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Sofia Isberg

Telefon: Kommunikation via Canvas

E-post: Kommunikation via Canvas

Övrigt: Schemat är preliminärt (220628). Tider och salar kan komma att ändras men inte dagar för olika aktiviteter.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 35

Dag: Måndag

Datum: 2022-08-29

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Introduktion till kursmodulen och till service management

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-08-30

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Lära av erfarenheter

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-08-31

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Service management, servicelogik och marknadsföring

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-01

Tid: 08:30-12:00

Aktivitet: Utmaningar och möjligheter i kundmötet. Walk and talk- kundmötet i praktiken

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-02

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Kundrelationer och tjänsteerbjudandet. Uppföljning kundmötet i praktiken: Etik, respekt och ansvar

Lärare: SI

Övrigt:

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-05

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Kvalitet i serviceprocesser

Sal: UB333

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-06

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Förberedelse: Eget arbete inför seminariet

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-07

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Seminarier om kundmötet

Lärare: SI

Övrigt: Examinerande. Varje student deltar 45 minuter

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-08

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Organisering och ledning av företag, del 1

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-09

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Organisering och ledning av kundmöten del 2

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-09

Tid: 15:00-15:00

Aktivitet: Deadline inlämning av grupparbete om kundmötet

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-12

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Intern marknadsföring och servicekulturer

Sal: UB333

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-12

Tid: 13:00-14:00

Aktivitet: Förberedelse grupparbete

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-12

Tid: 15:00-15:00

Aktivitet: Deadline för att anmäla val av företag till grupparbetet

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-13

Tid: 11:00-12:30

Aktivitet: Studiebesök Blå Huset

Sal:

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-13

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Eget arbete/grupparbete

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-14

Tid: 10:00-10:00

Aktivitet: Deadline inlämning individuellt arbete

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-14

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Service management - ett sätt att leda medarbetare och kunder

Sal: UB333

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-15

Tid: 08:00-13:00

Aktivitet: Grupparbete - analys av ett företag

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-15

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Handledning

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-16

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete - analys av ett företag

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-16

Tid: 08:30-12:00

Aktivitet: Handledning

Lärare: SI

Övrigt:

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-19

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete - analys av ett företag

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-20

Tid: 16:00-16:00

Aktivitet: Deadline inlämning av arbete - analys av ett företag

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-21

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete - förberedelse för seminarium

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-22

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Seminarier - analys av ett företag

Lärare: SI

Övrigt: Examinerande. Varje student deltar cirka två timmar

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-23

Tid: 08:30-10:00

Aktivitet: Service management - ett sätt att leda och organisera ett företag

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-23

Tid: 13:00-13:00

Aktivitet: Deadline återinlämning av grupparbete

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

VECKA 39

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-28

Tid: 08:00-11:00

Aktivitet: Tentamen

Lärare:

Övrigt:

VECKA 45

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-07

Tid: 13:00-16:00

Aktivitet: Omtentamen

Lärare:

Övrigt: