Redovisningsteori och praxis

Moment: 1 - H22

Momentnamn: Redovisningsteori och praxis

Kurs: Redovisning C, Redovisningsteori och praxis

Kurskod(er): 2FE218

Kursplan(er): 2FE218

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Stefan Sundgren

Telefon: +46-90-7867931

E-post: stefan.sundgren@umu.se

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 35

Dag: Måndag

Datum: 2022-08-29

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Introduktion; vilka regelverk gäller för olika företag; exempel på K3 och IFRS årsredovisningar

Lärare:

Övrigt: Alla föreläsningar, case och övningar hålls av Stefan Sundgren

Dag: Tisdag

Datum: 2022-08-30

Tid: 16:15-18:00

Aktivitet: Externa redovisningens målgrupper; redovisningsprinciper; IASBs konceptuella ramverk

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-08-31

Tid: 16:15-18:00

Aktivitet: Redovisning av intäkter enligt K3 (del 1)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-01

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Redovisning av intäkter enligt K3 (del 2)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-02

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Redovisning av intäkter enligt IFRS

Lärare:

Övrigt:

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-05

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övning 1, grupp 1 (intäkter)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-05

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Övning 1, grupp 2 (intäkter)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-06

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Redovisning av varulager; materiella anläggningstillgångar

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-07

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Forts. materiella anläggningstillgångar

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-08

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Redovisning av immateriella tillgångar; nedskrivningar

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-09

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Case, grupp 1

Sal: UB341

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-09

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Case, grupp 2

Sal: UB341

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-09

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Case, grupp 3

Sal: UB341

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-09

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Case, grupp 4

Sal: UB 341

Lärare:

Övrigt:

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-12

Tid: 15:15-18:00

Aktivitet: Redovisning av leasingavtal

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-13

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Övning 2, grupp 1 (materiella och immateriella tillgångar; leasing; nedskrivningar)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-13

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Övning 2, grupp 2 (materiella och immateriella tillgångar; leasing; nedskrivningar)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-15

Tid: -

Aktivitet: Dagen reserverad för obligatorisk inlämningsuppgift: redovisning enligt K2 och K3

Sal:

Lärare:

Övrigt: Uppgiften blir tillgänglig kl. 08:00

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-16

Tid: -

Aktivitet: Dagen reserverad för obligatorisk inlämningsuppgift: redovisning enligt K2 och K3

Sal:

Lärare:

Övrigt: Inlämning senast kl. 17:00

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-19

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Kassaflödesanalys

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-20

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Övning 3, Grupp 1 (kassaflödesanalys)

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-20

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Övning 3, Grupp 2 (kassaflödesanalys)

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-21

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Avsättningar och eventualförpliktelser

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-22

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Redovisning av uppskjutna skatter

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-23

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Händelser efter balansdagen; ändrade redovisningsprinciper och uppskattningar; korrigering av fel; förstagångstillämpning av K3 eller IFRS

Lärare:

Övrigt:

VECKA 39

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-26

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övning 4, Grupp 1 (avsättningar, uppskjutna skatter, händelser efter balansdagen, korrigering av fel samt förstagångstillämpning)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-26

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Övning 4, Grupp 2 (avsättningar, uppskjutna skatter, händelser efter balansdagen, korrigering av fel samt förstagångstillämpning)

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-28

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: 2, ÖP

Lärare:

Övrigt:

VECKA 45

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-07

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: 2, ÖP

Lärare:

Övrigt: