Organisation

Moment: 3 - H22

Momentnamn: Organisation

Kurs: Företagsekonomi A M3 SMP HLP

Kurskod(er): 2FE213

Kursplan(er): 2FE213

Studenter: Handels och logistik - Service Management

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Annika Andersson

E-post: annika.andersson@umu.se

Övrigt: Preliminärt

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 44

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-01

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Introduktion, Tema: Organisationer i ett historiskt perspektiv

Lärare: AA

Övrigt: Viktig information om individuella uppgifter. Förslag på litteratur, kap 1-2

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-03

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Tema: Planering och organisering

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, Kap 3-4

VECKA 45

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-07

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Tema: Ledning, innovation och förändring

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, Kap 5-7, 16

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-11

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Tema: Motivation, kommunikation och HR

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, Kap 8-10

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-11

Tid: 14:55-15:10

Aktivitet: Lärande: Fokus moment 2 och nuvarande 3

Lärare: Studentrepr.

Övrigt: Inför kursråd.

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-14

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till Workshop i två steg

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt: Se instruktioner i Canvas.

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-15

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 1

Lärare: LH

Övrigt: Se instruktioner i Canvas. Se detaljschema i Canvas.

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-17

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Litteraturseminarie 1

Lärare: LH

Övrigt: Se instruktioner i Canvas.

VECKA 47

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-21

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till Workshop i två steg

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt: Se instruktioner i Canvas.

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-22

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 2

Lärare: JL

Övrigt: Se instruktioner i Canvas.

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-24

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Litteraturseminarie 2

Lärare: JL

Övrigt: Se instruktioner i Canvas.

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-25

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till Workshop i två steg

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt: Se instruktioner i Canvas.

VECKA 48

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-28

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 3

Lärare: JL

Övrigt: Se instruktioner i Canvas. Se detaljschema i Canvas.

Dag: Tisdag

Datum: 2022-11-29

Tid: 13:00-14:00

Aktivitet: Drop-in frågor inför tentamen

Lärare: AA

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-30

Tid: 15:00-19:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: ÖP

Lärare: JL

Övrigt: Inspera

VECKA 49

Dag: Måndag

Datum: 2022-12-05

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning omexaminationer Workshops i Canvas

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-12-06

Tid: 13:00-14:00

Aktivitet: Omexaminationer workshops

Lärare: JL

Övrigt: EXAKT TID gäller!!!! 13.00

VECKA 50

Dag: Torsdag

Datum: 2022-12-15

Tid: 13:00-14:00

Aktivitet: Tentamensgenomgång

Lärare: JL LH

Övrigt:

VECKA 04

Dag: Måndag

Datum: 2023-01-23

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare: JL LH

Övrigt: Inspera