Organisation

Moment: 2 - H22

Momentnamn: Organisation

Kurs: Företagsekonomi A M2

Kurskod(er): 2FE211

Kursplan(er): 2FE211

Studenter: Civilekonomer och Fristående

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Annika Andersson

Telefon: 0907866597

E-post: annika.andersson@umu.se

Övrigt: Preliminärt

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 39

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-29

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Introduktion & Tema: Organisationer i ett historiskt perspektiv

Lärare: AA

Övrigt: Viktig information om individuella uppgifter. Förslag litteratur kap. 1-2.

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-30

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Tema: Planering och Organisering

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, kap 3-4

VECKA 40

Dag: Tisdag

Datum: 2022-10-04

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Tema: Ledning innovation och förändring

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, kap 5-7,16

Dag: Tisdag

Datum: 2022-10-04

Tid: 15:15-16:00

Aktivitet: Hållbarhet företagande och Handelshögskolan

Lärare: RL

Övrigt: Rickard Lindberg

Dag: Fredag

Datum: 2022-10-07

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Tema: Motivation, kommunikation och HR

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, kap 8-10

Dag: Fredag

Datum: 2022-10-07

Tid: 15:00-15:15

Aktivitet: Klassrepresentanterna diskuterar med klassen inför kursrådet.

Sal:

Lärare:

Övrigt: Fokus modul 1. Pågående modul.

VECKA 41

Dag: Måndag

Datum: 2022-10-10

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning av Case i Canvas - Två steg!

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt: Se detaljschema och instruktioner i Canvas

Dag: Tisdag

Datum: 2022-10-11

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 1 Grupp ABCD

Lärare: LH

Övrigt: Se detaljschema och instruktioner i Canvas

Dag: Tisdag

Datum: 2022-10-11

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 1 Grupp EFGH

Lärare: JL

Övrigt: Se detaljschema och instruktioner i Canvas

Dag: Torsdag

Datum: 2022-10-13

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Litteraturseminarie 1 ABCD

Lärare: LH

Övrigt: Se detaljschema och instruktioner i Canvas

Dag: Torsdag

Datum: 2022-10-13

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Litteraturseminarie 1 EFGH

Lärare: JL

Övrigt: Se detaljschema och instruktioner i Canvas

VECKA 42

Dag: Tisdag

Datum: 2022-10-18

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning av Case i Canvas

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt: Se detaljschem och instruktioner i Canvas

Dag: Onsdag

Datum: 2022-10-19

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 2 ABCD

Lärare: LH

Övrigt: Se detaljschema och instruktioner i Canvas

Dag: Onsdag

Datum: 2022-10-19

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 2 EFGH

Sal: S305

Lärare: JL

Övrigt: Se detaljschema och instruktioner i Canvas

Dag: Fredag

Datum: 2022-10-21

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Litteraturseminarie 2 ABCD

Sal: UB338

Lärare: LH

Övrigt: Se detaljschema och instruktioner i Canvas

Dag: Fredag

Datum: 2022-10-21

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Litteraturseminarie 2 EFGH

Sal: UB339

Lärare: JL

Övrigt: Se detaljschema och instruktioner i Canvas

VECKA 43

Dag: Måndag

Datum: 2022-10-24

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning av Case i Canvas

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt: Se detaljschema och instruktioner i Canvas

Dag: Tisdag

Datum: 2022-10-25

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 3 ABCD

Lärare: LH

Övrigt: Se detaljschema och instruktioner i Canvas

Dag: Tisdag

Datum: 2022-10-25

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 3 EFGH

Lärare: JL

Övrigt: Se detaljschema och instruktioner i Canvas

Dag: Torsdag

Datum: 2022-10-27

Tid: 13:00-14:00

Aktivitet: Drop-in inför tentamen

Lärare: JL

Övrigt: Frågor inför tentamen

Dag: Fredag

Datum: 2022-10-28

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Tentamen

Lärare: LH

Övrigt:

VECKA 44

Dag: Onsdag

Datum: 2022-11-02

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning omexaminationer Workshops i Canvas

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt: Deadline för inlämning. Se instruktioner i Canvas, Inlämnas i Diskussioner och steg 2 i uppgifter.

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-03

Tid: 08:00-09:00

Aktivitet: Omexaminationer workshops

Lärare: JL

Övrigt: Anmälan i Canvas diskussion Omexaminationer.

VECKA 45

Dag: Torsdag

Datum: 2022-11-10

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning omexaminationer - Littsem.

Sal: Canvas

Lärare: JL LH

Övrigt: Deadline i uppgifter.

VECKA 46

Dag: Fredag

Datum: 2022-11-18

Tid: 13:00-14:00

Aktivitet: Tentamensgenomgång

Lärare: JL LH

Övrigt:

VECKA 49

Dag: Måndag

Datum: 2022-12-05

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare: LH JL

Övrigt: