Introduktion till FEK med inriktning mot PA

Moment: 1 - H22

Momentnamn: Introduktion till FEK med inriktning mot PA

Kurs: Introduktion till FEK med inriktning mot PA

Kurskod(er): 2FE228

Kursplan(er): 2FE228

Studenter: P-programmet

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Annika Andersson

Telefon: 0907866597

E-post: annika.andersson@umu.se

Övrigt: Preliminärt

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 35

Dag: Måndag

Datum: 2022-08-29

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Introduktionsföreläsning. Information om examinerande uppgifter.

Lärare: AA

Övrigt: Viktig information om Examinerande uppgifter, Kap 4

Dag: Tisdag

Datum: 2022-08-30

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Inläsning & förberedelser inför seminarie 1

Sal:

Lärare:

Övrigt: Individuellt arbete, kapitel 5-7

Dag: Onsdag

Datum: 2022-08-31

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Seminarie 1, Marknadsföring

Lärare: AA

Övrigt: Förberedd diskussion. Se instruktion i Canvas: Seminarie 1

Dag: Onsdag

Datum: 2022-08-31

Tid: 15:00-17:00

Aktivitet: Inläsning & förberedelser inför seminarie 2

Sal:

Lärare:

Övrigt: Individuellt arbete, Artikel

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-01

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Inläsning & förberedelser inför seminarie 2

Sal:

Lärare:

Övrigt: Individuellt arbete, Artikel

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-01

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Seminarie 2: Personalens betydelse.

Lärare: AA

Övrigt: Förberedd diskussion. Se instruktion i Canvas. Seminarie 2

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-02

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Inläsning och förberedelse inför seminarie 3

Sal: Se Canvas

Lärare:

Övrigt: Gruppen har bokat ett företagsbesök. ca, 13-14 Sept.

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-05

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: PLUM-dagen

Sal:

Lärare:

Övrigt: PLUM

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-06

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Inläsning och förberedelse inför seminarie 3

Sal:

Lärare:

Övrigt: Individuellt arbete, Artikel.

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-07

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Seminarie 3: Att vara en attraktiv arbetsgivare.

Lärare: AA

Övrigt: Förberedd diskussion. Se instruktion i Canvas

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-08

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Förbered intervjumanual-Grupperna

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen samordnar opposition

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-08

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Seminarie 4: Diskussion och opposition

Lärare: AA

Övrigt: Förberedd intervjumanual. Ta med dator för att granska.

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-09

Tid: 08:30-12:00

Aktivitet: Handledning: frågor inför företagsbesöket

Sal: Se Canvas Kalender. S301

Lärare: AA

Övrigt: Inför företagsbesöket, Bokas

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-12

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Inläsning av litteratur och förberedelser inför intervjun.

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen samordnar

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-13

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Inläsning av litteratur och utrymme för företagsbesök.

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen samordnar

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-14

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Utrymme för företagsbesök

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-15

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Handledning inför presentation

Lärare: AA

Övrigt: Indelning av grupper för besök i presentationssal.

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-15

Tid: 13:30-14:30

Aktivitet: Test av teknik - Lär känna salen - Att presentera inför publik

Lärare: AA

Övrigt: Tidsbokning 13.15 i Lindell 4

Dag: Fredag

Datum: 2022-09-16

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Förberedelser inför presentation

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen planerar, skickar ev extra påminnelse, inbjudan till företagen.

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2022-09-19

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Förbered presentation och presentationsunderlag

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen skapar och mäter tid totalt Skapa pdf, ppt, ev video,

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-20

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Presentationsunderlag lämnas in

Sal: Canvas - Uppgifter

Lärare: AA

Övrigt: PPt, word, pdf m.m. Se uppgifter i Canvas.

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-21

Tid: 12:00-12:30

Aktivitet: Ladda upp presentationer P1-P6

Lärare: AA

Övrigt: Välkomna era inbjudna gäster från företagen. Gruppen ansvarar för teknik.

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-21

Tid: 12:30-14:00

Aktivitet: Seminarie 5: Presentationer av P1-P6 inför publik

Lärare: AA

Övrigt: Exakt tid: 12-15 min per grupp. Företag inbjudna. Alla studenter P1-P12 deltar.

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-21

Tid: 14:00-14:30

Aktivitet: Ladda upp presentationer P7-P12

Lärare: AA

Övrigt: Välkomna era inbjudna gäster från företagen. Gruppen ansvarar för teknik

Dag: Onsdag

Datum: 2022-09-21

Tid: 14:30-16:00

Aktivitet: Seminarie 5: Presentationer av P7-P12 inför publik

Lärare: AA

Övrigt: Exakt tid: 12-15 min per grupp. Företag inbjudna, Alla studenter P1-P12 deltar

Dag: Torsdag

Datum: 2022-09-22

Tid: 09:00-09:30

Aktivitet: Drop-in. Frågor inför tentamen.

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: OBS. Tid och lokal ändrad, pga många sjuka och pendlare

VECKA 39

Dag: Tisdag

Datum: 2022-09-27

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: 2, ÖP

Lärare: AA

Övrigt:

VECKA 41

Dag: Måndag

Datum: 2022-10-10

Tid: 10:15-10:15

Aktivitet: Sista dag för inlämning av omexaminationsuppgifter

Sal:

Lärare: AA

Övrigt: Canvas-Uppgifter

Dag: Onsdag

Datum: 2022-10-12

Tid: 12:00-12:30

Aktivitet: Tentamensutdelning

Sal: S311

Lärare: AA

Övrigt: Efter detta tillfälle finns tentamen för avhämtning på studentexpeditionen företagsekonomi Plan 3, Intilll S311

VECKA 45

Dag: Måndag

Datum: 2022-11-07

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Lärare: AA

Övrigt: