Finansiering

Moment: 1 - V22

Momentnamn: Finansiering

Kurs: Företagsekonomi B53 mod 1

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Oscar Stålnacke

Telefon: 090-7866497

E-post: oscar.stalnacke@umu.se

Övrigt: Kursmodulen kommer att ges online mha Zoom. Tentamen planeras till skrivsal som vanligt.
Håll er uppdaterad om universitets Covid-19 information: https://www.umu.se/covid-19/
Ladda ner senaste versionen av Zoom på Umu.se.
https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/zoom/

Schema till kursen hittar ni HÄR

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat