Ekonomisk styrning

Moment: 1 - V22

Momentnamn: Ekonomisk styrning

Kurs: Företagsekonomi B mod 1 SMP och HLP

Kurskod(er): 2FE104

Kursplan(er): 2FE104

Studenter: SMP och HLP

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Irina Alexeyeva (momentansvarig), Simon Björkmo

E-post: irina.alexeyeva@umu.se

Övrigt:

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 03

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-17

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Introduktion till momentet. Vad är redovisning?

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-01-18

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Redovisningens grunder

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-01-19

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övningstillfälle 1

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-01-20

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Omföringar i samband med bokslut. Introduktion obl. uppgift 1.

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-01-21

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övningstillfälle 2

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

VECKA 04

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-24

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Bokföringstillämpningar

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-01-25

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övningstillfälle 3

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-01-25

Tid: 13:00---

Aktivitet: Frågestund

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-01-26

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Redovisning av omsättnings- och anläggningstillgångar

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-01-27

Tid: -

Aktivitet: Eget arbete. Obligatorisk uppgift 1

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-01-28

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Varför kalkylering? Rörliga och fasta kostnader

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-01-28

Tid: 17:00- -

Aktivitet: Inlämning av uppgift 1

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

VECKA 05

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-31

Tid: 10:15-10:00

Aktivitet: Självkostnadskalkylering

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-02-01

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övningstillfälle 4

Sal: Zoom

Lärare: SB

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-02-02

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: ABC-kalkylering

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-02-03

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Bidragskalkylering. Resultatplanering

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-02-03

Tid: 13:15-14:00

Aktivitet: Excel-genomgång (obligatorisk uppgift 2)

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-02-04

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övningstillfälle 5

Sal: Zoom

Lärare: SB

Övrigt:

VECKA 06

Dag: Måndag

Datum: 2022-02-07

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övningstillfälle 6

Sal: Zoom

Lärare: SB

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-02-08

Tid: -

Aktivitet: Eget arbete. Obligatorisk uppgift 2

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-02-09

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Budgetering

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-02-09

Tid: 13:00---

Aktivitet: Frågestund

Sal: Zoom

Lärare: SB

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-02-09

Tid: 17:00---

Aktivitet: Inlämning av uppgift 2

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-02-10

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Budgeteringens grunder. Hållbarhetsredovisning

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-02-11

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övningstillfälle 7

Sal: Zoom

Lärare: SB

Övrigt:

VECKA 07

Dag: Måndag

Datum: 2022-02-14

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-02-15

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-02-16

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare: IA

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-02-17

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Tentamen

Lärare:

Övrigt:

VECKA 13

Dag: Måndag

Datum: 2022-03-28

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt: