Marknadsföring

Moment: 1 - V22

Momentnamn: Marknadsföring

Kurs: Företagsekonomi A mod 1

Kurskod(er): 2FE211, 2FE158, 2FE225, 1KO064

Kursplan(er): 2FE211 2FE158 2FE225 1KO064

Hemsida: www.canvas.umu.se/courses/5238/assignments/syllabus

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Sofia Isberg (modulansvarig), Sofia Molander

Telefon: Kommunikation via Canvas

E-post: Kommunikation via Canvas

Övrigt: Schemat är preliminärt. Tider kan komma att ändras.
Kursmodulen kommer att ges online via Zoom. Tentamen planeras till skrivsal som vanligt.
Håll er uppdaterad om universitets Covid-19 information: https://www.umu.se/covid-19/
Ladda ner senaste versionen av Zoom på Umu.se.
https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/zoom/

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 03

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-17

Tid: 14:15-16:00

Aktivitet: Modulintroduktion

Sal: Zoom

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till Kotler et al, 2017, kapitel 1 & 2

Dag: Tisdag

Datum: 2022-01-18

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Omvärldsanalys

Sal: Zoom

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till Kotler et al, 2017 kapitel 3 och 13

Dag: Onsdag

Datum: 2022-01-19

Tid: 10:15-11:00

Aktivitet: Marknadsundersökningar

Sal: Zoom

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till Kotler et al, 2017 kapitel 4

Dag: Onsdag

Datum: 2022-01-19

Tid: 11:15-11:45

Aktivitet: Introduktion till Företagsekonomi A

Sal: Zoom

Lärare: Dan Frost

Övrigt: Gäller endast för dem som läser fristående kurs, det vill säga hela terminen VT22 med oss på företagsekonomi

Dag: Onsdag

Datum: 2022-01-19

Tid: 11:15-12:00

Aktivitet: Öppet zoom - egen länk i Canvas

Sal: Zoom

Lärare: SI

Övrigt: Möjlighet att ställa frågor individuellt, om kursen, ämnet, upplägg.

Dag: Torsdag

Datum: 2022-01-20

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Konsumtion och konsumentbeteende

Sal: Zoom

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till Kotler et al, 2017, kapitel 5 & 14

Dag: Fredag

Datum: 2022-01-21

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Konsumentbeteende och kundrelationer

Sal: Zoom

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till Kotler et al, 2017 kap 5 & 6

VECKA 04

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-24

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Produkter och varumärken

Sal: Zoom

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till Kotler et al 2017, kapitel 8 & 9

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-24

Tid: 13:00-16:00

Aktivitet: Förberedelse för seminarium

Lärare:

Övrigt: Individuellt arbete

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-24

Tid: 16:00-16:00

Aktivitet: Deadline för att anmäla sig till en grupp

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-01-25

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Tjänster och kundmöten

Sal: Zoom

Lärare: SM

Övrigt: Relaterar till Kotler et al 2017, kapitel 9

Dag: Tisdag

Datum: 2022-01-25

Tid: 13:00-16:00

Aktivitet: Förberedelse för seminarium

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-01-26

Tid: 08:00-15:00

Aktivitet: Seminarium: hållbarhet, ansvar och kundrelationer

Sal: Zoom

Lärare: SI/SM

Övrigt: Se separat schema i Canvas. Varje student deltar 45 minuter

Dag: Torsdag

Datum: 2022-01-27

Tid: -

Aktivitet: Eget arbete med individuella uppgiften

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-01-28

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Segmentering och positionering

Sal: Zoom

Lärare: Dan Frost

Övrigt: Relaterar till Kotler et al, 2017, kapitel 7

VECKA 05

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-31

Tid: 10:00-10:00

Aktivitet: Deadline för inlämning av individuella uppgiften

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-31

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Deadline för att meddela val av företag

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-31

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Pris och marknadskanaler/plats

Sal: Zoom

Lärare: Dan Frost

Övrigt: Relaterar till Kotler et al, 2017, kapitel 10 & 11

Dag: Tisdag

Datum: 2022-02-01

Tid: -

Aktivitet: Grupparbete

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-02-02

Tid: -

Aktivitet: Grupparbete

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-02-03

Tid: 08:30-16:00

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

VECKA 06

Dag: Måndag

Datum: 2022-02-07

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Integrerad marknadskommunikation

Sal: Zoom

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till Kotler et al 2017, kapitel 12 och 14

Dag: Tisdag

Datum: 2022-02-08

Tid: -

Aktivitet: Grupparbete om marknadskommunikation

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-02-08

Tid: 15:00-15:00

Aktivitet: Deadline för inlämning av grupparbete

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-02-09

Tid: 08:30-16:00

Aktivitet: Seminarier om marknadskommunikation

Sal: Zoom

Lärare: SI/SM

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-02-10

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Marknadsföring - synsätt och strategi

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-02-11

Tid: -

Aktivitet: Förberedelse för tentamen

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 07

Dag: Onsdag

Datum: 2022-02-16

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Första tentamenstillfället

Lärare:

Övrigt: Notera att anmälan krävs

VECKA 13

Dag: Måndag

Datum: 2022-03-28

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Andra tentamenstillfället

Lärare:

Övrigt: Notera att anmälan krävs