Räkenskapsanalys och värdering

Moment: 2 - V22

Momentnamn: Räkenskapsanalys och värdering

Kurs: Företagsekonomi B53 mod 2

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014 (in English)  

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Lars Lindbergh

E-post: Lars.Lindbergh@umu.se

Övrigt: Obs. Prel schema. Uppdaterat 20220210 m.h.t. förändrade Coronarestriktioner.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 07

Dag: Fredag

Datum: 2022-02-18

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Introduktion, presentation av kurslitteratur och pm-uppgift

Sal: Zoom

Lärare: LL, LK

Övrigt:

VECKA 08

Dag: Måndag

Datum: 2022-02-21

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Strategisk analys

Sal: Zoom

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 2

Dag: Måndag

Datum: 2022-02-21

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Introduktion PM uppgift

Sal: zoom

Lärare: LK

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-02-22

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Redovisningsanalys

Sal: Zoom

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 3&4

Dag: Onsdag

Datum: 2022-02-23

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Finansiell analys

Sal: Zoom

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 5

Dag: Torsdag

Datum: 2022-02-24

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Prognosticering

Sal: Zoom

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 6

Dag: Fredag

Datum: 2022-02-25

Tid: 11:00-17:00

Aktivitet: Handledning - PM

Sal: tj.rum

Lärare: LK

Övrigt: Se kurshemsida

VECKA 09

Dag: Måndag

Datum: 2022-02-28

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Värderingsteori

Sal: zoom

Lärare: LK

Övrigt: PHP kap. 7

Dag: Tisdag

Datum: 2022-03-01

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Räkneövning 1 (PM grupp, 1-15)

Sal: s205h

Lärare: LK

Övrigt: Se kurshemsida

Dag: Tisdag

Datum: 2022-03-01

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Räkneövning 1 (PM grupp 16-33)

Sal: s205h

Lärare: LK

Övrigt: Se kurshemsida

Dag: Onsdag

Datum: 2022-03-02

Tid: 10:15-12:0

Aktivitet: Värdering implementering

Sal: zoom

Lärare: LK

Övrigt: PHP kap. 8

Dag: Torsdag

Datum: 2022-03-03

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Räkneövning 2 (PM grupp 1-15)

Sal: s205h

Lärare: LK

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2022-03-03

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Räkneövning 3 (PM grupp 16-33)

Sal: s213h

Lärare: LK

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2022-03-04

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Affärssystem - information, se Canvas

Sal: zoom

Lärare: AA

Övrigt: Examinerande

Dag: Fredag

Datum: 2022-03-04

Tid: 09:00-17:00

Aktivitet: Handledning, pm-uppgift

Sal: tj.rum

Lärare: LK

Övrigt: Bokningsbar, se kurshemsida

Dag: Fredag

Datum: 2022-03-04

Tid: 13:15-17:00

Aktivitet: Affärssystem - information, se Canvas

Sal: zoom

Lärare: AA

Övrigt: Examinerande

VECKA 10

Dag: Måndag

Datum: 2022-03-07

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Eget kapital

Sal: Zoom

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 9

Dag: Tisdag

Datum: 2022-03-08

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Kreditanalys

Sal: Zoom

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 10

Dag: Onsdag

Datum: 2022-03-09

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Förvärv och fusioner

Sal: Zoom

Lärare: LL

Övrigt: PHP kap. 11

Dag: Lördag

Datum: 2022-03-12

Tid: -

Aktivitet:

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 11

Dag: Måndag

Datum: 2022-03-14

Tid: -14:00

Aktivitet: Inlämning PM uppgift

Sal:

Lärare: LK

Övrigt: Kurshemsida

Dag: Tisdag

Datum: 2022-03-15

Tid: -

Aktivitet: Sista anmälningsdag tentamen

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-03-16

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Seminarium, Grupp I

Sal: s104

Lärare: LK

Övrigt: Obligatoriskt deltagande i en av seminariegrupper. Gruppindelning meddelas senare. Se separat schema.(Examination)

Dag: Torsdag

Datum: 2022-03-17

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Seminarium, Grupp II

Sal: s104

Lärare: LK

Övrigt: Obligatoriskt deltagande i en av seminariegrupper. Gruppindelning meddelas senare. Se separat schema.(Examination)

Dag: Fredag

Datum: 2022-03-18

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Seminarium, Grupp III

Sal: s104

Lärare: LK

Övrigt: Obligatoriskt deltagande i en av seminariegrupper. Gruppindelning meddelas senare. Se separat schema.(Examination)

Dag: Fredag

Datum: 2022-03-18

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Seminarium, Grupp IV

Sal: s104

Lärare: LK

Övrigt: Obligatoriskt deltagande i en av seminariegrupper. Gruppindelning meddelas senare. Se separat schema.(Examination)

VECKA 12

Dag: Måndag

Datum: 2022-03-21

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Handledning, teori PHP 1-11

Sal: tj.rum/zoom

Lärare: LL

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-03-21

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Handledning - Räkneövningar

Sal: tj.rum

Lärare: LK

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2022-03-23

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Tentamen

Lärare: LL, LK

Övrigt: OBS Prel. datum, tid och plats

VECKA 13

Dag: Fredag

Datum: 2022-04-01

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Tentamensgenomgång

Sal: s205h

Lärare: LL, LK

Övrigt: Obs. prel.

VECKA 18

Dag: Måndag

Datum: 2022-05-02

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt: