Vetenskaplig metod

Moment: 4 - H21

Momentnamn: Vetenskaplig metod

Kurs: Företagsekonomi B moment 4

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Studenter: Civilekonomer, fristående kurs

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Ulrica Nylén (momentansvarig), Oscar Stålnacke

Telefon: 090-786 6152

E-post: ulrica.nylen@umu.se

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 48

Dag: Fredag

Datum: 2021-12-03

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Kursintroduktion + Föreläsning: Forskning och forskningsetik, källor och källkritik

Sal: S209

Lärare: UN, OS

Övrigt: Viktig information!

VECKA 49

Dag: Måndag

Datum: 2021-12-06

Tid: -16:00

Aktivitet: Anmälan till grupparbete

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2021-12-06

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Forskningsprocessen, problematisering, teorianvändning

Sal: S309

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-12-07

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning: Vetenskapliga paradigm

Sal: S313

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-12-08

Tid: -10:00

Aktivitet: Gruppindelning publiceras

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-12-09

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Gruppstartsaktivitet: Brainstorming med handledning 1

Sal:

Lärare: UN

Övrigt: Viktigt att delta!

Dag: Fredag

Datum: 2021-12-10

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Kvantitativ metod

Sal: S307

Lärare: OS

Övrigt:

VECKA 50

Dag: Måndag

Datum: 2021-12-13

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Workshop Kvant I.

Sal: S302

Lärare: OS

Övrigt: Examinerande

Dag: Tisdag

Datum: 2021-12-14

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Statistisk analys

Sal: S309

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-12-15

Tid: -16:00

Aktivitet: Underlag handledning 2

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-12-16

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Workshop Kvant II.

Sal: S307

Lärare: OS

Övrigt: Examinerande

Dag: Torsdag

Datum: 2021-12-16

Tid: 13-16

Aktivitet: Handledning 2 (detaljschema)

Sal: S305e

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-12-17

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Kvalitativ metod

Sal: S304

Lärare: UN

Övrigt: Obs! Ny sal

VECKA 51

Dag: Måndag

Datum: 2021-12-20

Tid: -09:00

Aktivitet: Förberedelse WS Kval I

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2021-12-20

Tid: 09:15-10:30

Aktivitet: Workshop Kval I: gemensam session

Sal: Zoom

Lärare: UN

Övrigt: Examinerande

Dag: Måndag

Datum: 2021-12-20

Tid: 10:30-

Aktivitet: Grupperna genomför intervjuer

Sal: Valfri

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2021-12-20

Tid: 12:00-16:00

Aktivitet: Forts WS Kval I: Inlämning reflektionsuppgift

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-12-21

Tid: -12:00

Aktivitet: Förberedelse inför WS Kval II

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-12-21

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Workshop Kval II.

Sal: Zoom

Lärare: UN

Övrigt: Examinerande

VECKA 01

Dag: Tisdag

Datum: 2022-01-04

Tid: 13-16

Aktivitet: Handledning 3

Sal: Zoom

Lärare: UN

Övrigt:

VECKA 02

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-10

Tid: -08:30

Aktivitet: Deadline för inlämning av forskningsplan

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-10

Tid: 09:15-10:00

Aktivitet: Föreläsning: Granskning, opposition, försvar

Sal: S506

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2022-01-11

Tid: 09-16

Aktivitet: Slutseminarium forskningsplan (detaljschema)

Sal: S301

Lärare: UN

Övrigt: Examinerande

Dag: Fredag

Datum: 2022-01-14

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt:

VECKA 08

Dag: Måndag

Datum: 2022-02-21

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Omtentamen

Lärare:

Övrigt: