Entreprenörskap med beslutsstöd

Moment: 3 - H21

Momentnamn: Entreprenörskap med beslutsstöd

Kurs: Företagsekonomi B m3

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Studenter: Fristående kurs

Hemsida: www.canvas.umu.se/courses/4731

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Quang Evansluong

Telefon: +46907867257

E-post: quang.evansluong@umu.se

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 44

Dag: Tisdag

Datum: 2021-11-02

Tid: 15:00-17:00

Aktivitet: Kursintroduktion & Gruppformering

Sal: S312

Lärare: QE, PG

Övrigt: QE (Quang Evansluong); PG (Peter Gustafsson)

Dag: Onsdag

Datum: 2021-11-03

Tid: 08:00-10:00

Aktivitet: Föreläsning 1. Introduktion till Entreprenörskap

Sal: S104

Lärare: QE

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-11-03

Tid: 15:00-17:00

Aktivitet: Föreläsning 2. Contexts och Entreprenenöriella möjligheter

Sal: S312

Lärare: QE

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-04

Tid: 08:00-10:00

Aktivitet: Föreläsning 3. Resurser och nätverk

Sal: S312

Lärare: PG

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-04

Tid: 10:15-11:15

Aktivitet: Gästföreläsning 1. Hinder för framgångsrik entreprenörskap

Sal: S208

Lärare: R Herbert

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-04

Tid: 12:30-14:30

Aktivitet: Handledning 1. Affärsidé

Sal: S208

Lärare: QE, PG

Övrigt: Obligatorisk, Bookning finns på Canvas

VECKA 45

Dag: Måndag

Datum: 2021-11-08

Tid: 08:00-10:00

Aktivitet: Föreläsning 4. Marknadsanalys och Marknadsföring

Sal: S312

Lärare: QE

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2021-11-08

Tid: 11:00-12:00

Aktivitet: Gästföreläsning 2. Hållbart framtid genom ökad digitala lösningar

Lärare: DL, NA

Övrigt: DL (David Lozano), NA (Nils Andersson)

Dag: Tisdag

Datum: 2021-11-09

Tid: 08:00-10:00

Aktivitet: Föreläsning 5. Budget Finanseringstrategi

Sal: S312

Lärare: PG

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-11-10

Tid: 08:00-10:00

Aktivitet: Föreläsning 6. Business model canvas & Affärsplan

Sal: S312

Lärare: QE

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-11-10

Tid: 15:00-17:00

Aktivitet: Workshop 1. Business model canvas

Sal: S312

Lärare: QE, PG

Övrigt: Grupparbete

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-11

Tid: 08:00-10:00

Aktivitet: Handledning 2. Business model canvas

Sal: Zoom

Lärare: QE, PG

Övrigt: Obligatorisk, Zoom länk:https://umu.zoom.us/j/4049651900

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2021-11-15

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Workshop 2. Affärsplan

Sal: S207

Lärare: QE, PG

Övrigt: Grupparbete

Dag: Onsdag

Datum: 2021-11-17

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Affärssystem

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: AA (Annika Andersson) , Examinerande aktivitet

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-18

Tid: 08:00-10:00

Aktivitet: Handledning 3. Marknadsanalys och affärsplan

Sal: Zoom

Lärare: QE, PG

Övrigt: Obligatorisk, Zoom länk:https://umu.zoom.us/j/4049651900

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-18

Tid: 13:30-14:30

Aktivitet: Gästföreläsning 3. Uminova Innovation

Sal: S301

Lärare: ML

Övrigt: Magdalena Lindström

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-18

Tid: 15:00-17:00

Aktivitet: Literaturseminarium

Lärare: QE, PG

Övrigt: Grupparbete

VECKA 47

Dag: Måndag

Datum: 2021-11-22

Tid: 08:00-10:00

Aktivitet: Workshop 3. Affärsplanspitch

Sal: S213

Lärare: QE, PG

Övrigt: Grupparbete

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-25

Tid: 17:00-17:00

Aktivitet: Inlämning av affärsplan

Sal: Canvas

Lärare: QE, PG

Övrigt: Grupparbete,Examinerande aktivitet

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-25

Tid: 23:59-23:59

Aktivitet: Inlämning av presentation

Sal: Canvas

Lärare: QE, PG

Övrigt: Grupparbete,Examinerande aktivitet

Dag: Fredag

Datum: 2021-11-26

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Presentation av affärsplan

Sal: S104

Lärare: QE, PG

Övrigt: Examinerande aktivitet

VECKA 48

Dag: Måndag

Datum: 2021-11-29

Tid: 08:00-10:00

Aktivitet: Inför tentamen

Sal: S213

Lärare: QE, PG

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-12-02

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Tentamen

Lärare: QE

Övrigt:

VECKA 04

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-24

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Lärare: QE

Övrigt: