Räkenskapsanalys och värdering

Moment: 2 - H21

Momentnamn: Räkenskapsanalys och värdering

Kurs: Företagsekonomi B m2

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Studenter: Fristående kurs

Hemsida: www.canvas.umu.se/

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Leif Karlsson

Övrigt: Preliminärt schema:
SCHEMA

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat