Finansiering

Moment: 1 - H21

Momentnamn: Finansiering

Kurs: Företagsekonomi B m1

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Studenter: Fristående kurs

Hemsida: www.canvas.umu.se/courses/3608/assignments/syllabus

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Anna Thorsell

Telefon: 090-786 92 13

E-post: anna.thorsell@umu.se

Övrigt: Schema till kursen hittar ni HÄR

Höstterminen 2021 kommer undervisning och examination att vara online och utan fysiska träffar till en början. Eventuell förändring kommer att meddelas studenter inför kommande kursmodul.
För deltagande i undervisning och examination behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling samt uppdaterad version av programmet Zoom (se instruktion). Håll dig uppdaterad genom universitetets hemsida www.umu.se/covid-19/ och genom att ha korrekta kontaktuppgifter i ladok.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat