Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot PA

Moment: 1 - H21

Momentnamn: Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot PA

Kurs: Företagsekonomi A m1 PA

Kurskod(er): 2FE228

Kursplan(er): 2FE228

Studenter: P-programmet

Hemsida: www.canvas.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Annika Andersson

Telefon: 0907866597

E-post: annika.andersson@umu.se

Övrigt: Kurshemsidan i Canvas öppnar den 23 augusti. Där finns mer information om kursen och hur du lägger in dig själv i en grupp.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 35

Dag: Måndag

Datum: 2021-08-30

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Introduktionsföreläsning och info om examinerande uppgifter

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Viktig information om examinerande uppgifter.

Dag: Tisdag

Datum: 2021-08-31

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Inläsning och förberedelser inför seminarie 1

Sal:

Lärare:

Övrigt: Individuellt arbete, kap 5-7

Dag: Onsdag

Datum: 2021-09-01

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Förberedd diskussion. P1-P5. Seminarie 1. Marknadsföring

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Se instruktion i Canvas. Seminarie 1

Dag: Onsdag

Datum: 2021-09-01

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Förberedd diskussion. P6-P11. Seminarie 1. Marknadsföring

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Se instruktion i Canvas. Seminarie 1

Dag: Fredag

Datum: 2021-09-03

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Inläsning och förberedelser inför seminarie 2

Sal:

Lärare:

Övrigt: Individuellt arbete

Dag: Fredag

Datum: 2021-09-03

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Förberedd diskussion. P1-P11. Seminarie 2. Personalens betydelse i tjänsteföretag

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Se instruktion i Canvas. Seminarie 2.

Dag: Fredag

Datum: 2021-09-03

Tid: 15:00-17:00

Aktivitet: Inläsning och förberedelser inför seminarie 3

Sal:

Lärare:

Övrigt: Individuellt arbete

VECKA 36

Dag: Tisdag

Datum: 2021-09-07

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Förberedd diskussion. Seminarie 3. Att vara en attraktiv arbetsgivare

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Litteratur/artikel: Aggervall & Inledning av Kap 10. Se instruktion i Canvas. Seminarie 3

Dag: Onsdag

Datum: 2021-09-08

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Förberedelse av intervjumanual - Grupperna

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen samordnar

Dag: Torsdag

Datum: 2021-09-09

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Seminarie 4: Intervjumanual - Diskussion och opposition

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Se instruktion i Canvas. Seminarie 4

Dag: Fredag

Datum: 2021-09-10

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Bokas vid behov i Canvas, se gruppuppgift i Canvas

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2021-09-13

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Inläsning av litteratur och förberedelser inför intervjun

Sal:

Lärare:

Övrigt: Sök artiklar om Employer Branding och hållbart ledarskap

Dag: Tisdag

Datum: 2021-09-14

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Inläsning av litteratur och utrymme för företagsbesök

Sal:

Lärare:

Övrigt: Sök artiklar om Employer Branding och hållbart ledarskap

Dag: Onsdag

Datum: 2021-09-15

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Utrymme för företagsbesök och förberedelse av presentation

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen samordnar

Dag: Onsdag

Datum: 2021-09-15

Tid: 10:00-14:00

Aktivitet: Hälsa på Campus - onlineträning, föreläsningar m.m

Lärare:

Övrigt: https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/samfak/idrottshogskolan-vid-umea-universitet/halsa-pa-campus/hpc-210915/eng_halsa-pa-campus_program_klickbar.pdf

Dag: Torsdag

Datum: 2021-09-16

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Utrymme för företagsbesök och förberedelse av presentatio

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen samordnar

Dag: Fredag

Datum: 2021-09-17

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Handledning inför presentation

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Bokas i Canvas

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2021-09-20

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Gruppen samordnar presentationen och skickar underlag till lärare

Sal: Canvas/uppgifter

Lärare: AA

Övrigt: Deadline 12.00

Dag: Tisdag

Datum: 2021-09-21

Tid: 08:30-10:00

Aktivitet: Presentationer: Seminarie 5. Grupperna P1-P5

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Gruppens ansvar att ha kontroll på tid, teknik och media

Dag: Tisdag

Datum: 2021-09-21

Tid: 10:30-12:00

Aktivitet: Presentationer: Seminarie 5. Grupperna P6-P11

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Gruppens ansvar att ha kontroll på tid, teknik och media

VECKA 39

Dag: Måndag

Datum: 2021-09-27

Tid: 10:15-11:00

Aktivitet: Drop in. Frågor inför tentamen

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Se Canvas, frågor om tentamen.

Dag: Onsdag

Datum: 2021-09-29

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt:

Dag: Lördag

Datum: 2021-10-02

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Deadline omexaminationsuppgifter

Sal:

Lärare: AA

Övrigt:

VECKA 45

Dag: Måndag

Datum: 2021-11-08

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt: