Organisation

Moment: 3 - H21

Momentnamn: Organisation

Kurs: Företagsekonomi A m3 SMP & HLP

Kurskod(er): 2FE213

Kursplan(er): 2FE213

Studenter: HLP/SMP

Hemsida: www.canvas.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Annika Andersson

Telefon: 0907866597

E-post: annika.andersson.@umu.se

Övrigt: Preliminärt

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 44

Dag: Tisdag

Datum: 2021-11-02

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Introduktion, Tema: Organisationer i ett historiskt perspektiv

Lärare: AA

Övrigt: Viktig information om de individuella uppgifterna. Förslag på litteratur kap, 1-2.

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-04

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Tema: Planering och Organisering

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, kap 3-4

VECKA 45

Dag: Måndag

Datum: 2021-11-08

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Tema: Ledning, innovation och förändring

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, kap 5-7, 16

Dag: Onsdag

Datum: 2021-11-10

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Tema: Motivation, kommunikation och HR

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, kap 8-10

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-11

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till workshop 1

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt: Deadline, Se uppgift i Canvas.

Dag: Fredag

Datum: 2021-11-12

Tid: 08:30-17:00

Aktivitet: Workshop 1 - Grupper

Sal: S305F

Lärare: RK

Övrigt: Se uppgift i Canvas. Detaljschema i Canvas

VECKA 46

Dag: Tisdag

Datum: 2021-11-16

Tid: 08:30-17:00

Aktivitet: Litteraturseminarie 1

Sal: S305F

Lärare: RK

Övrigt: Se uppgift i Canvas. Detaljschema i Canvas

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-18

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till workshop 2

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt: Deadline, Se uppgift i Canvas.

Dag: Fredag

Datum: 2021-11-19

Tid: 08:30-17:00

Aktivitet: Workshop 2

Sal: S305F

Lärare: RK

Övrigt: Se uppgift i Canvas. Detaljschema i Canvas

VECKA 47

Dag: Tisdag

Datum: 2021-11-23

Tid: 08:30-17:00

Aktivitet: Litteraturseminarie 2

Sal: S305F

Lärare: RK

Övrigt: Se uppgift i Canvas. Detaljschema i Canvas

Dag: Torsdag

Datum: 2021-11-25

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till workshop 3

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt: Deadline, Se uppgift i Canvas.

Dag: Fredag

Datum: 2021-11-26

Tid: 08:30-17:00

Aktivitet: Workshop 3

Sal: S305F

Lärare: RK

Övrigt: Se uppgift i Canvas. Detaljschema i Canvas

VECKA 48

Dag: Torsdag

Datum: 2021-12-02

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: ÖP

Lärare: RK

Övrigt: Preliminärt datum

VECKA 49

Dag: Måndag

Datum: 2021-12-06

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning alla omexaminationer, Workshops

Sal: Canvas

Lärare: AA

Övrigt: Se uppgift i Canvas. Nya case för alla workshops. Ni ska ge feedback på alla inlämningar!

VECKA 50

Dag: Tisdag

Datum: 2021-12-14

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Omexaminationer workshops

Sal: Zoom

Lärare: RK

Övrigt: Se uppgift i Canvas. Nya case för alla workshops. Ni ska ge feedback på alla inlämningar!

VECKA 02

Dag: Måndag

Datum: 2022-01-10

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare: RK

Övrigt: Preliminärt datum