Ekonomistyrning

Moment: 4 - V21

Momentnamn: Ekonomistyrning

Kurs: Företagsekonomi A mod 4

Kurskod(er): 2FE211

Kursplan(er): 2FE211

Studenter: Fristående kurs

Hemsida: www.canvas.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Ilse Svensson de Jong

E-post: ilse.svensson@umu.se

Övrigt: Schema är preliminärt!
Titta gärna på Canvas - www.canvas.umu.se
Kursmodulen ges online och utan fysiska träffar.
För deltagande i undervisning och examination behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling.
Håll dig uppdaterad genom universitetets hemsida www.umu.se/covid-19/ och genom att ha korrekta kontaktuppgifter i ladok.VT21 ges kursen helt utan fysiska träffar pga pandemin.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 18

Dag: Måndag

Datum: 2021-05-03

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Introduktion Kapitel 1-5

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-05-05

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Föreläsning Resultatsplanering

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-05-07

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Föreläsning Produktkalkylering

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

VECKA 19

Dag: Måndag

Datum: 2021-05-10

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Övningar - Workshop 1 - Resultatsplanering/Produktkalkylering

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-05-12

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Föreläsning ABC-och Bidragskalkylering

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-05-12

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Intro Gruppuppgift och Excel

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

VECKA 20

Dag: Måndag

Datum: 2021-05-17

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Föreläsning Budgetering

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2021-05-17

Tid: 12:00-14:00

Aktivitet: Övningar - Workshop 2 - Budgetering

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-05-19

Tid: 24:00-

Aktivitet: Inlämning Excel I: ABC och självkostnadskalkylering

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-05-20

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Föreläsning Internprissätning

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-05-21

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Föreläsning Prestationsmätning

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

VECKA 21

Dag: Måndag

Datum: 2021-05-24

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Workshop 3

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-05-25

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Workshop 4

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-05-27

Tid: 10:00-15:00

Aktivitet: Handledning Zoom (10-15)

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-05-27

Tid: 24:00-

Aktivitet: Inlämning Excel II: Budgetering

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-05-28

Tid: 10:00-15:00

Aktivitet: Handledning Zoom (10-15)

Sal: Zoom

Lärare: ISDJ

Övrigt:

VECKA 22

Dag: Fredag

Datum: 2021-06-04

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

VECKA 34

Dag: Lördag

Datum: 2021-08-28

Tid: 9::0-13:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt: