Ekonomistyrning NÄT

Moment: 3 - V21

Momentnamn: Ekonomistyrning NÄT

Kurs: Företagsekonomi A1:2

Kurskod(er): 2FE183

Kursplan(er): 2FE183

Studenter: Fristående kurs (NÄT)

Hemsida: www.canvas.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Ilse Svensson de Jong

E-post: ilse.svensson@umu.se

Övrigt: Titta gärna på Canvas - www.canvas.umu.se
Kursmodulen ges online och utan fysiska träffar.
För deltagande i undervisning och examination behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling.
Håll dig uppdaterad genom universitetets hemsida www.umu.se/covid-19/ och genom att ha korrekta kontaktuppgifter i ladok.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 12

Dag: Onsdag

Datum: 2021-03-24

Tid: -

Aktivitet: Introduktion Kapitel 1-4

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-03-26

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Resultatsplanering

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

VECKA 13

Dag: Måndag

Datum: 2021-03-29

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Produktkalkylering

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-03-30

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Självkostnadskalkylering

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-03-31

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad Övningar Workshop I Resultatsplanering

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-03-31

Tid: 24:00-

Aktivitet: Inlämning Gruppövning: diskussion

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

VECKA 14

Dag: Tisdag

Datum: 2021-04-06

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning ABC-kalkylering

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-04-07

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Bidragskalkylering

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-04-08

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning för särskilda beslut

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-04-09

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad Övningar II ABC och Bidragskalkylering

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

VECKA 15

Dag: Måndag

Datum: 2021-04-12

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Budgetering

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-04-13

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Budgeterings grunder

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

VECKA 16

Dag: Måndag

Datum: 2021-04-19

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Budgeteringsprocessen

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2021-04-19

Tid: 24:00-

Aktivitet: Inlämning Excel I: ABC och självkalkylering

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-04-20

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Budgetering under utveckling

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-04-23

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Övningar Workshop III Budgetering

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

VECKA 17

Dag: Måndag

Datum: 2021-04-26

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Intern redovisning

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-04-27

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Intern redovisning i olika verksamheter

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

VECKA 18

Dag: Måndag

Datum: 2021-05-03

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Standardkostnader

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-05-04

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Internprissättning

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

VECKA 19

Dag: Måndag

Datum: 2021-05-10

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Finansiell och icke-finansiella mått

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2021-05-10

Tid: 24:00-

Aktivitet: Deadline Inlämning Excel II: Budgetering

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-05-11

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Balanserat styrkort och intelektuellt kapital

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

VECKA 20

Dag: Måndag

Datum: 2021-05-17

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Kundinriktad ekonomistyrning

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-05-18

Tid: -

Aktivitet: Förinspelad föreläsning Benchmarking

Sal: Canvas

Lärare: ISDJ

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-05-21

Tid: 24:00-

Aktivitet: Deadline Inlämning: Skapa frågor

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt:

VECKA 22

Dag: Fredag

Datum: 2021-06-04

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt: OBS: välj dag i Canvas

Dag: Lördag

Datum: 2021-06-05

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt: OBS: välj dag i Canvas

VECKA 34

Dag: Lördag

Datum: 2021-08-28

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: Canvas

Lärare:

Övrigt: