Externredovisning

Moment: 3 - V21

Momentnamn: Externredovisning

Kurs: Företagsekonomi A Mod 3 Externredovisning

Kurskod(er): 2FE211

Kursplan(er): 2FE211

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Peter Franck, Linnea Martinsson

Telefon: 090-786 5884

E-post: peter.franck@umu.se, linnea.martinsson@umu.se

Övrigt: ***Preliminärt Schema!!!***
Momentet har inga fysiska träffar utan ges i sin helhet online.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 12

Dag: Onsdag

Datum: 2021-03-24

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Introduktion + redovisningsbegrepp

Sal: Zoom

Lärare: PF

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-03-25

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Redovisningens grunder

Sal: Zoom

Lärare: PF

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-03-26

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Periodiseringar

Sal: Zoom

Lärare: PF

Övrigt:

VECKA 13

Dag: Måndag

Datum: 2021-03-29

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Varutransaktioner + personalkostnader + intro obl. uppgift - Bokföringsövning

Sal: Zoom

Lärare: PF

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-03-30

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Övningstillfälle 1

Sal: Zoom

Lärare: LM

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-03-31

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Eget arbete

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-04-01

Tid: -

Aktivitet: SKÄRTORSDAG

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-04-02

Tid: -

Aktivitet: LÅNGFREDAG

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 14

Dag: Måndag

Datum: 2021-04-05

Tid: -

Aktivitet: ANNANDAG PÅSK

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-04-06

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Handledning bokföringsövning

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-04-07

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Övningstillfälle 2

Sal: Zoom

Lärare: LM

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-04-08

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Hållbarhetsredovisning + intro obl. uppgift

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Inlämning bokföringsövning senast kl. 16

Dag: Fredag

Datum: 2021-04-09

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Värdering av anläggningstillgångar

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

VECKA 15

Dag: Måndag

Datum: 2021-04-12

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Obeskattade reserver och bokslutspolitik

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-04-13

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Övningstillfälle 3

Sal: Zoom

Lärare: LM

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-04-14

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Värdering av omsättningstillgångar

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-04-15

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Aktiebolagets inkomstskatt

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-04-16

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Övningstillfälle 4

Sal: Zoom

Lärare: LM

Övrigt:

VECKA 16

Dag: Måndag

Datum: 2021-04-19

Tid: 08-17

Aktivitet: Eget arbete

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-04-20

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Redovisning av eget kapital i olika företagsformer

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-04-21

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Redovisningsteori och bokföringslagen

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-04-22

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Rekapitulation

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Inlämning PM Hållbarhetsredovisning senast kl. 16

Dag: Fredag

Datum: 2021-04-23

Tid: 08-17

Aktivitet: Eget arbete

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 17

Dag: Måndag

Datum: 2021-04-26

Tid: 08-17

Aktivitet: Eget arbete

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-04-27

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Handledning inför tentamen

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-04-28

Tid: 10:15-12

Aktivitet: Handledning inför tentamen

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-04-29

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

VECKA 23

Dag: Måndag

Datum: 2021-06-07

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt: