Organisation

Moment: 2 - V21

Momentnamn: Organisation

Kurs: Företagsekonomi A mod 2

Kurskod(er): 2FE211

Kursplan(er): 2FE211

Studenter: Fristående, kost, sam

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Annika Andersson

Telefon: 090-7866597

E-post: annika.andersson@umu.se

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 07

Dag: Torsdag

Datum: 2021-02-18

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Introduktion, Tema: Organisationer i ett historiskt perspektiv

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, kap 1-2. Viktig information om individuella uppgifterna.

Dag: Fredag

Datum: 2021-02-19

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Tema: Planering, organisering

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, kap 3-4

VECKA 08

Dag: Måndag

Datum: 2021-02-22

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Tema: Ledning, innovation och förändring

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, kap 5,7, 16

Dag: Onsdag

Datum: 2021-02-24

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Tema: Motivation, kommunikation och HR

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, kap 8-10

Dag: Torsdag

Datum: 2021-02-25

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till workshop 1

Sal: Cambro Forum

Lärare: AA

Övrigt: Deadline. Forum låses, se uppgift i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2021-02-26

Tid: 09:00-10:00

Aktivitet: Workshop 1 - A-grupperna

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Gruppindelning i Cambro

VECKA 09

Dag: Tisdag

Datum: 2021-03-02

Tid: 09:00-10:00

Aktivitet: Litteraturseminarie 1 - A-grupperna

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Skicka in i inlämningsmapp till läraren innan seminariet

Dag: Torsdag

Datum: 2021-03-04

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till workshop 2

Sal: Cambro Forum

Lärare: AA

Övrigt: Deadline forum låses. Märk med namn och W2.

Dag: Fredag

Datum: 2021-03-05

Tid: 09:00-10:00

Aktivitet: Workshop 2 - A - grupperna

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt:

VECKA 10

Dag: Tisdag

Datum: 2021-03-09

Tid: 09:00-10:00

Aktivitet: Litteraturseminarie 2 - A-grupperna

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Skicka i inlämningsmapp till läraren innan seminariet

Dag: Torsdag

Datum: 2021-03-11

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till workshop 3

Sal: Cambro Forum

Lärare: AA

Övrigt: Deadline forum låses. Märk med namn och W3

VECKA 11

Dag: Måndag

Datum: 2021-03-15

Tid: 09:00-10:00

Aktivitet: Workshop 3 - A-grupperna

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-03-18

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Tema: Struktur och Kultur - Information om tentamen

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, kap 11-12

VECKA 12

Dag: Tisdag

Datum: 2021-03-23

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Tentamen - inlämningsmapp

Dag: Fredag

Datum: 2021-03-26

Tid: 09:00-10:30

Aktivitet: Omexaminationer workshops

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Oppositioner på alla andras dokument i omexforumet.

VECKA 18

Dag: Måndag

Datum: 2021-05-03

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Preliminärt Omtentamen - inlämningsmapp