Externredovisning - Nätkurs

Moment: 1 - V21

Momentnamn: Externredovisning - Nätkurs

Kurs: Företagsekonomi A1:2 - Nätkurs Moment 1 Externredovisning

Kurskod(er): 2FE183

Kursplan(er): 2FE183

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Peter Franck

Telefon: 090-786 5884

E-post: peter.franck@umu.se

Övrigt: OBS! Preliminärt Schema!

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 02

Dag: Måndag

Datum: 2021-01-11

Tid: -

Aktivitet: Lärplattformen Cambro öppnas när du har registrerat dig

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 03

Dag: Måndag

Datum: 2021-01-18

Tid: -

Aktivitet: Momentet startar

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-01-21

Tid: -

Aktivitet: Gruppindelning - Uppstart Gruppövning

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 04

Dag: Torsdag

Datum: 2021-01-28

Tid: -

Aktivitet: Inlämning av gruppövning

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-01-29

Tid: -

Aktivitet: Kortfrågeexamination 1 - tar ca 20 minuter

Sal:

Lärare:

Övrigt: När som helst mellan 06:00 - 23:55

VECKA 05

Dag: Måndag

Datum: 2021-02-01

Tid: -

Aktivitet: Uppstart bokföringsövning (individuell)

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 06

Dag: Måndag

Datum: 2021-02-08

Tid: -

Aktivitet: Kortfrågeexamination 2 - tar ca 25 minuter

Sal:

Lärare:

Övrigt: När som helst mellan 06:00 - 23:55

Dag: Onsdag

Datum: 2021-02-10

Tid: -

Aktivitet: Omprov kortfrågeexamination 1

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 07

Dag: Måndag

Datum: 2021-02-15

Tid: -

Aktivitet: Omprov kortfrågeexamination 2

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-02-17

Tid: -

Aktivitet: Uppstart PM i hållbarhetsredovisning (individuell)

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 08

Dag: Måndag

Datum: 2021-02-22

Tid: -

Aktivitet: Inlämning bokföringsövning

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 09

Dag: Måndag

Datum: 2021-03-01

Tid: -

Aktivitet: Kortfrågeexamination 3 - tar ca 20 minuter

Sal:

Lärare:

Övrigt: När som helst mellan 06:00 - 23:55

Dag: Tisdag

Datum: 2021-03-02

Tid: -

Aktivitet: Uppstart bokslutsövning (individuell)

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 10

Dag: Måndag

Datum: 2021-03-08

Tid: -

Aktivitet: Omprov kortfrågeexamination 3

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-03-12

Tid: -

Aktivitet: Inlämning bokslutsövning

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 11

Dag: Måndag

Datum: 2021-03-15

Tid: -

Aktivitet: Kortfrågeexamination 4 - tar ca 20 minuter

Sal:

Lärare:

Övrigt: När som helst mellan 06:00 - 23:55

Dag: Onsdag

Datum: 2021-03-17

Tid: -

Aktivitet: Inlämning PM i hållbarhetsredovisning

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-03-18

Tid: -

Aktivitet: Omprov kortfrågeexamination 4

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-03-19

Tid: -

Aktivitet: Extra kortfrågeexamination

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Lördag

Datum: 2021-03-20

Tid: -

Aktivitet: Tentamen kl. 09:00 - 13:00

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 34

Dag: Lördag

Datum: 2021-08-28

Tid: 9::0-13:00

Aktivitet: Omtentamen kl. 09:00 - 13:00

Sal:

Lärare:

Övrigt: