Entreprenörskap och affärsutveckling

Moment: 1 - V21

Momentnamn: Entreprenörskap och affärsutveckling

Kurs: Entreprenörskap och affärsutveckling

Kurskod(er): 2FE176

Kursplan(er): 2FE176

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Lucas Haskell

E-post: Lucas.haskell@umu.se

Övrigt: Schemat är preliminärt! För tillgång till Cambro registerar dig via studentwebben.


Vårterminen 2021 kommer undervisning och examination att vara online och utan fysiska träffar. Eventuell förändring kommer att meddelas studenter inför kommande kursmodul.
För deltagande i undervisning och examination behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling samt uppdaterad version av programmet Zoom (se instruktion). Håll dig uppdaterad genom universitetets hemsida www.umu.se/covid-19/ och genom att ha korrekta kontaktuppgifter i ladok.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 03

Dag: Måndag

Datum: 2021-01-18

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Kursintroduktion och Vad Är Entreprenörskap

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Zoomlänkar kommer finnas på Cambro

Dag: Tisdag

Datum: 2021-01-19

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Föreläsning- Miljön Människan, Möjligheter

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-01-20

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Föreläsning- Socialt Entreprenörskap

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-01-22

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Workshop 1 Idégeneration

Sal: Zoom

Lärare: Gäst

Övrigt: Obligatorisk

VECKA 04

Dag: Tisdag

Datum: 2021-01-26

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning- Processen

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-01-27

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning- Affärsmodeller och Affärsplan

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Mer info om grupparbetet

Dag: Torsdag

Datum: 2021-01-28

Tid: 14:00-15:30

Aktivitet: Gästförelasning

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-01-29

Tid: 08:00-15:00

Aktivitet: Dugga 1

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt: Bok kapitel 1-4

Dag: Fredag

Datum: 2021-01-29

Tid: 09:00-15:00

Aktivitet: Handledning 1

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Boka via Cambro

VECKA 05

Dag: Onsdag

Datum: 2021-02-03

Tid: 08-17

Aktivitet: Dugga 2

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt: Bok kapitel 5,6,7 + artiklarna

Dag: Torsdag

Datum: 2021-02-04

Tid: 09:00-15:00

Aktivitet: Handledning 2

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Boka via Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2021-02-05

Tid: 10-12

Aktivitet: Literatur Seminarium

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: nu via Zoom

VECKA 06

Dag: Måndag

Datum: 2021-02-08

Tid: 12-17

Aktivitet: Omdugga 1

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-02-09

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Workshop 2

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Obligatorisk

Dag: Torsdag

Datum: 2021-02-11

Tid: 09:00-15:00

Aktivitet: Handledning 3

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Boka via Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2021-02-12

Tid: -17:00

Aktivitet: Case Inlämning

Sal:

Lärare:

Övrigt: Via Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2021-02-12

Tid: 12-17

Aktivitet: Omdugga 2

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

VECKA 07

Dag: Måndag

Datum: 2021-02-15

Tid: -12:00

Aktivitet: Inlämning Affärsplaner

Sal:

Lärare:

Övrigt: Via Cambro, 1 per grupp

Dag: Tisdag

Datum: 2021-02-16

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Slut Presentationer

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Seperat schema tillkommer

Dag: Onsdag

Datum: 2021-02-17

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Slut Presentationer

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Seperat schema tillkommer