Marknadsföring

Moment: 1 - V21

Momentnamn: Marknadsföring

Kurs: Företagsekonomi A mod 1

Kurskod(er): 2FE211, 2FE158, 2FE225, 1KO064

Kursplan(er): 2FE211 2FE158 2FE225 1KO064

Studenter: Fristående, Industriell ekonomi, MKV, IVP

Hemsida: www.cambro.umu.se/portal/site/24412VT21-3

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Sofia Isberg (momentansvarig), Dan Frost

E-post: Kontakt via kurssajten

Övrigt: Tider kan komma att ändras, men inte dagar.


Vårterminen 2021 kommer undervisning och examination att vara online och utan fysiska träffar. Eventuell förändring kommer att meddelas studenter inför kommande kursmodul.
För deltagande i undervisning och examination behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling samt uppdaterad version av programmet Zoom (se instruktion). Håll dig uppdaterad genom universitetets hemsida www.umu.se/covid-19/ och genom att ha korrekta kontaktuppgifter i ladok.

Ny på universitetet – introduktionsföreläsningar
Har du inte pluggat vid Umeå universitet tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Kika in på digitala introduktionsföreläsningar den 13-15 januari, så guidas du genom studiestarten.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 03

Dag: Måndag

Datum: 2021-01-18

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Marknadsföring som strategi, synsätt och verktyg. Introduktion till kursmomentet

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kap 1-2

Dag: Tisdag

Datum: 2021-01-19

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Kunskap om kunder och marknader genom omvärldsanalys. Introduktion till arbete om marknadsföringsprocess

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kap 3, 13. Läs även case om bilindustrin. Material i kurssajten.

Dag: Onsdag

Datum: 2021-01-20

Tid: 09:30-10:00

Aktivitet: Introduktion till kursen företagsekonomi A VT2021

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: DF/CÅ

Övrigt: Endast för studenter som läser fristående kurs

Dag: Onsdag

Datum: 2021-01-20

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Marknadsundersökningars bidrag till utformning av värdeerbjudande, konkurrensanalys, val av målgrupp, tilltal och kommunikation

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: DF

Övrigt: Relaterar till kap 4

Dag: Torsdag

Datum: 2021-01-21

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Konsumtion och konsumentbeteende

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kap 5 (6). Läs även debattartikel om konsumtion.

Dag: Fredag

Datum: 2021-01-22

Tid: -

Aktivitet: Sista dag att anmäla grupp

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-01-22

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Kundrelationer på konsumentmarknader och industriella marknader

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kap 6 (5)

VECKA 04

Dag: Måndag

Datum: 2021-01-25

Tid: -

Aktivitet: Gruppsammansättning meddelas

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2021-01-25

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Välja kunder och marknader genom segmentering, positionering och differentiering

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: DF

Övrigt: Relaterar till kap 7

Dag: Tisdag

Datum: 2021-01-26

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Summering

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: SI/DF

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-01-26

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Eget arbete i grupp. Val av företag och påbörjad omvärldsanalys inför grönt kort

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-01-27

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Tjänster och kundmöten

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kap 9, s287-294 samt till material i kurssajten: Blogginlägg och case: Talande robotar

Dag: Torsdag

Datum: 2021-01-28

Tid: 08:30-14:00

Aktivitet: Handledning och grönt kort

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: SI/DF

Övrigt: Del av examination. Varje grupp deltar cirka 10 minuter. Tider anvisas i Canvas

Dag: Fredag

Datum: 2021-01-29

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Produkter och varumärken

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: DF

Övrigt: Relaterar till kap 8,9,2

VECKA 05

Dag: Måndag

Datum: 2021-02-01

Tid: -

Aktivitet: Omprov grönt kort

Sal:

Lärare:

Övrigt: Tid meddelas senare

Dag: Måndag

Datum: 2021-02-01

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Pris och distribution som en del av värdeerbjudande och positionering

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: DF

Övrigt: Relaterar till kap 10, 11, 13 (14)

Dag: Tisdag

Datum: 2021-02-02

Tid: 08:30-16:00

Aktivitet: Seminarium: Relationer, hållbarhet och etik

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: SI/DF

Övrigt: Examinerande. Varje student deltar cirka 45 minuter

Dag: Onsdag

Datum: 2021-02-03

Tid: 08:30-16:00

Aktivitet: Handledning marknadsföringsprocessen

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: SI/DF

Övrigt: Bokning av tid sker separat

Dag: Torsdag

Datum: 2021-02-04

Tid: 16:00-

Aktivitet: Inlämning individuellt arbete efter seminariet

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-02-05

Tid: 09:00-17:00

Aktivitet: Gruppen arbetar med marknadsföringsprocessen

Lärare:

Övrigt:

VECKA 06

Dag: Måndag

Datum: 2021-02-08

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Integrerad marknadskommunikation

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kap 12, 14 samt anvisat material

Dag: Tisdag

Datum: 2021-02-09

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Det nya kommunikationslandskapet ur ett företagsperspektiv

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare: SI

Övrigt: Relaterar till kap 12, 14 samt anvisat material

Dag: Tisdag

Datum: 2021-02-09

Tid: 15:00-

Aktivitet: Inlämning marknadsföringsprocessen

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-02-10

Tid: -

Aktivitet: Individuellt arbete med kommunikationsplan

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-02-11

Tid: 16:00-

Aktivitet: Inlämning kommunikationsplan

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-02-12

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Avslutning

Sal: Zoom länk i kurssajten

Lärare:

Övrigt:

VECKA 07

Dag: Onsdag

Datum: 2021-02-17

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamenstillfälle 1 - anmälan via Studentwebben krävs!

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

VECKA 13

Dag: Måndag

Datum: 2021-03-29

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Tentamenstillfälle 2 - anmälan via Studentwebben krävs!

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt: