Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/kontakta-oss/kartor/


Visningsval

Visa alla kurser Visa kurser på grundnivå A Visa kurser på grundnivå/fortsättning B Visa kurser på kandidatnivå Visa kurser på masternivå Visa gamla kurser

Gamla kurser


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Accounting Auditing and Control D

Advanced Financial Accounting

Hemsida

Välj

Stefan Sundgren

Accounting, Auditing and Control

Advanced financial accounting

Välj

Stefan Sundgren

Accounting, Auditing and Control

Advanced Auditing

Välj

Tobias Svanström
Peter Franck
Hans Nilsson

Analysis of Business Culture

Analysis of Business Culture

Hemsida

Välj

Christopher Nicol

Att göra affärer A mom 3 (Ftg.prog t1)

Det juridiska ramverket

Välj

xx

Current trends D-level

Current trends D-level master courses 2fe193-2fe197

Hemsida

Välj

Gert-Olof Bostrom;
Sujith Nair; Jorgen
Hellstrom; Zsuzsanna
Vincze

Ekononomistyrning, CE

Ekonomistyrning

Välj

Torbjörn Carlsson
Christer Peterson
Gösta Söderström

Entrepreneurial Activity and Creative Business Ven

Entrepreneurial Activity and Creative Business Venturing

Välj

Håkan Bohman
Marlene Johansson

Entrepreneurial Financial Management C

Hemsida

Välj

Anna Thorsell
Evangelia Velli

Entreprenörskap och start av nya verksamheter

Entreprenörskap o start av nya verksh. 5 poäng

Välj

Erik Lindberg (EL)

Financial Management D

Advanced Corporate Finance

Välj

Lars Lindbergh
Nicha Lapanan

Financial Markets and Institutions

Financial Markets and Institutions

Hemsida

Välj

CATHERINE LIONS

Finansiering och kalkylering

Finansiering och kalkylering

Välj

Torbjörn Bäckström

Företagsekonomi

Personalekonomiska kalkyler

Välj

Annika Lundqvist

Företagsekonomi 2 FE008

Grundläggande företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Hemsida

Välj

Owe R Hedström
Andreas Nilsson

Företagsekonomi A

Marknadsföring (mom 1)

Välj

Anna-Carin Nordvall
Jan Bodin
Dan Frost

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

Välj

Ulrica Nylén
(kursansvarig)
Kifle Hamde

Fristående, Kostvet., Samhvet.

Företagsekonomi A

Ledarskap

Hemsida

Välj

Annika Andersson

Service Management, HLP, Gastronomi, Turism

Företagsekonomi A HLP

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

Välj

Elin Nilsson
Lars Silver

HLP

Företagsekonomi A Service managementprogrammet

Service Management - introduktion till ett tjänsteperspektiv

Välj

Sofia Isberg
Philip Roth

Företagsekonomi A SMP

Introduktion till en servicelogik

Välj

Sofia Isberg

Service Managementprogrammet

Företagsekonomi B

Entreprenörskap med beslutsstöd

Välj

Maria Bengtsson
Herman Stål

Företagsekonomi B

Entreprenörskap med beslutsstöd

Välj

Maria Bengtsson
Herman Stål

Företagsekonomi B53

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

Välj

Lars Lindbergh

Företagsekonomi med inriktning mot pa

Introduktion till Företagsekonomi

Hemsida

Välj

Annika Andersson
Anna Thorsell

Företagsekonomi med inriktning mot pa

Introduktion till Företagsekonomi

Hemsida

Välj

Annika Andersson
Anna Thorsell

Global Challenges: Foundations for Sustainable....

Ecologcy and Environmental Science

Välj

Torgny Mossing, EMG
Fredrik Lundmark,
EMG
Gun Lidestav, SLU
Jessica Eriksson,
USBE

IBP B module 4

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

Välj

Andrew Arbuthnott

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes

People - The human side of organising

Hemsida

Välj

Ulrica Nylén (UN)
Kifle Hamde (KH)

Marketing III

Business to Business Marketing

Välj

Gert-Olof Boström

Marketing Strategy

Marketing Strategy

Hemsida

Välj

Peter Hultén

Marknadsföring

Välj

Kursansvarig: Bo
Lemar
Anders Wäppling

Marknadsföring

Marknadsföring

Hemsida

Välj

Peter Hultén, Erik
Lindberg

SMP, HLP, Gastronomi & Turism

moment 2

Företagets Organisation och Ledning

Välj

Tommy Jensen

moment 2

Företagets Organisation och Ledning

Välj

Tommy Jensen

New Product Innovation

New Product Innovation

Hemsida

Välj

Jan Bodin
Thomas Biedenbach

Operations Management D

Operations Management, 7.5 hp

Välj

Anneli Linde
Henrik Linderoth

Personalekonomiska kalkyler och företagsekonomi

Moment 1

Välj

Annika Lundqvist

Projektledning och Organisering

Hemsida

Välj

Maira Babri
Thomas Biedenbach

Redovisning och ekonomistyrning

2FEK008 mom 2

Välj

Torbjörn Carlsson

Redovisningsteori och praxis

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

Välj

Stefan Sundgren

Research Method and Academic Writing 15 ECTS/15 hp

Välj

Nils Wåhlin

Research Methodology

Strategic Project Management Integration D /Current trends mod 1

Välj

Galina Biedenbach
Karl Johan
Bonnedahl
Sujith Nair

Strategic Project Management

Strategic Project Managementt

Välj

Tomas Blomquist
Chris Nicol

Strategic Project Management Integration

Strategic Project Managementt

Välj

Tomas Blomquist
Chris Nicol

Säljaktiviteter

Moment 3, Säljaktiviteter

Välj

Peter Hultén

HLP

Företagsekonomi A53 mom 4

Ekonomistyrning

Hemsida

VT18

Torbjörn Bäckström,
Peter Franck och
Sofia Långström

International Business Administration B mom 4

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning

Hemsida

V22

Quang Evansluong

2FE170, 2FE095

Företagsekonomi B mod 1 SMP och HLP

Ekonomisk styrning

Hemsida

V22

Irina Alexeyeva
(momentansvarig),
Simon Björkmo

SMP och HLP

Analysis of Business Culture

Analysis of Business Culture

Hemsida

V22

Christopher Nicol

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt

Hemsida

V22

Niklas schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Corporate Governance D

Corporate Governance

Hemsida

V22

Siarhei Manzhynski,
Catherine Lions
(guest lecturer)

Entrepreneurial Financial Management

EFM

Hemsida

V22

Anna Thorsell

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V22

Lucas Haskell
Quang Evansluong

civilingenjör i industriell ekonomi

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C mod 1

Financial Markets and Institutions

Hemsida

V22

Catherine Lions
Leif Karlsson

2FE121, 24437, A2439 UTB

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C mod 2

Financial Planning

Hemsida

V22

Catherine Lions
Anna Thorsell

24437, A2439

Företagsekonomi A mod 1

Marknadsföring

Hemsida

V22

Sofia Isberg
(modulansvarig)
Sofia Molander

Företagsekonomi A mod 2

Organisation

Hemsida

V22

Annika Andersson

Fristående ekonomer

Företagsekonomi A mod 3

Externredovisning

Hemsida

V22

Peter Franck

Fristående och andra program

Företagsekonomi A mod 4

Ekonomistyrning

Hemsida

V22

Anna Thorsell

CEP, IVP, fristående

Företagsekonomi A1:2

Ekonomistyrning distans

Hemsida

V22

Leif Karlss0n

Företagsekonomi A1:2

Ekonomistyrning distans

Hemsida

V22

Leif Karlsson

Företagsekonomi A1:2

Ekonomistyrning distans

Hemsida

V22

Leif Karlsson

Företagsekonomi A1:2

Ekonomistyrning distans

Hemsida

V22

Leif Karlsson

Företagsekonomi A1:2

Ekonomistyrning distans

Hemsida

V22

Leif Karlsson

Företagsekonomi A1:2 - Nätkurs

Externredovisning - Nätkurs

Hemsida

V22

???

Fristående

Företagsekonomi A1:2 - Nätkurs

Externredovisning

Hemsida

V22

Leif Karlsson

Fristående

Företagsekonomi B mod 2 SMP och HLP

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V22

Peter Franck

SMP och HLP

Företagsekonomi B, mod 4 30hp

Vetenskaplig metod

Hemsida

V22

Jessica Eriksson
(kursansvarig)
Quang Evansluong
Lucas Haskell
Ulrica Nylén
Maxim Vlasov
Oscar Stålnacke
Jessica Fahlén

CEP, fristående kurs

Företagsekonomi B, mod 4 30hp SM, HLP

Vetenskaplig metod

Hemsida

V22

Maxim Vlasov
(kursansvarig)
Ulrica Nylén
Jessica Eriksson
Oscar Stålnacke
Jessica Fahlén

SM, HLP

Företagsekonomi B, mod 4 30hp SM, HLP

Vetenskaplig metod SM, HLP

Hemsida

V22

Maxim Vlasov
(kursansvarig)
Ulrica Nylén
Jessica Eriksson
Oscar Stålnacke
Jessica Fahlén

SM, HLP

Företagsekonomi B53 mod 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V22

Lars Lindbergh

Företagsekonomi B53 mod 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

V22

Maria Bengtson
Peter Gustafsson
Maxim Vlasov,
kursansvarig

CEP, SM, HL mfl

Innovation Management

Innovation Management

Hemsida

V22

Zsuzsanna Vincze

2FE206

International Business Administration B mod 1

Financial Accounting

Hemsida

V22

Amin S. Sofla

IBP, exchange students

International Business Administration B mod 2

Foundations of Finance

Hemsida

V22

Fredrik Huhtamäki

IBP, Exchange students

International Business Administration B mom 3

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V22

Thomas Biedenbach
Jessica Eriksson

Leadership, Negotiation and Decision Making

Leadership, Negotiation and Decision Making

Hemsida

V22

Christopher Nicol

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

V22

Tomas Blomquist
Dan Frost

Fristående kurs (Internet)

Logistik och Supply Chain Management I

Logistik och Supply Chain Management I

Hemsida

V22

Lars Silver

HLP och Industriell ekonomi

New Product Innovation

New Product Innovation

Hemsida

V22

Jan Bodin
Thomas Biedenbach

24419, A2433

New Venture Creation

New Venture Creation

Hemsida

V22

Sujith Nair;Quang
Evansluong; Medhanie
Gaim

Projektledning och Organisering

Projektledning och Organisering

Hemsida

V22

Markus Hällgren
Thomas Biedenbach

n/a

Redovisning C m1

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

V22

Stefan Sundgren

Redovisning C m2

Koncernredovisning

Hemsida

V22

Peter Frii
Tobias Svanström

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V22

Galina Biedenbach

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C mod 1

Service marketing

Hemsida

V22

gert-olof boström

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability mod 2

Marketing Ethics and Sustainability

Hemsida

V22

Jan Bodin
Vladimir Vanyushyn

Företagsekonomi B (SM och HL)

Ekonomisk styrning

Hemsida

V21

Irina Alexeyeva

2FE104, 2FE105

Analysis of Business Culture

Analysis of Business Culture

Hemsida

V21

Christopher Nicol

Att leda och driva projekt (internet)

Att leda och driva projekt

Hemsida

V21

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Att leda och driva projekt (internet)

Att leda och driva projekt

Hemsida

V21

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Corporate Governance

Corporate Governance

Hemsida

V21

Siarhei Manzhynski,
Catherine Lions
(guest lecturer)

Entrepreneurial Financial Management

Entrepreneurial Financial Management

Hemsida

V21

Anna Thorsell

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V21

Lucas Haskell

Financial Markets and Institutions m1

Financial Markets and Institutions

Hemsida

V21

Catherine Lions
(course leader)
Leif Karlsson

Financial Markets and Institutions m2

Financial Planning

Hemsida

V21

Catherine Lions
Anna Thorsell

24437, A2439

Företagsekonomi A mod 2

Organisation

Hemsida

V21

Annika Andersson

Fristående, kost, sam

Företagsekonomi A mod 1

Marknadsföring

Hemsida

V21

Sofia Isberg
(momentansvarig)
Dan Frost

Fristående, Industriell ekonomi, MKV, IVP

Företagsekonomi A Mod 3 Externredovisning

Externredovisning

Hemsida

V21

Peter Franck
Linnea Martinsson

Företagsekonomi A mod 4

Ekonomistyrning

Hemsida

V21

Ilse Svensson de
Jong

Fristående kurs

Företagsekonomi A1:2

Ekonomistyrning NÄT

Hemsida

V21

Ilse Svensson de
Jong

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi A1:2 - Nätkurs Moment 1 Externredovisning

Externredovisning - Nätkurs

Hemsida

V21

Peter Franck

Företagsekonomi B (SMP och HLP) Mom 2

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V21

Peter Franck

SMP och HLP

Företagsekonomi B moment 4 (CEP/Frist)

Vetenskaplig metod (CEP/Fristående)

Hemsida

V21

Ulrica Nylén
(momentansvarig)
Johan Lidström
Elin Nilsson
Dan Frost
Jonathan Wedman

Civilekonomprogrammet, Fristående kurs

Företagsekonomi B moment 4 (SMP/HLP)

Vetenskaplig metod (SMP/HLP)

Hemsida

V21

Elin Nilsson
(kontaktperson)
Kifle Hamde
Ulrica Nylén
Johan Lidström
Dan Frost

Service Management + Handel och logistik

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

Hemsida

V21

Oscar Stålnacke

Civilekonomprogrammet och fristående kurs

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V21

Lars Lindbergh
Leif Karlsson
Peter Gustafsson
Marcus Hammarstedt

Företagsekonomi B53, B72

Entreprenörskap med beslutstöd

Hemsida

V21

Maria Bengtsson
Maxim Vlasov
Tove Näsman
Quang Evansluong

CEP, SM, HL, fristående

Industriell ekonomi A

Industriell ekonomi A

Hemsida

V21

Mikael Keskitalo

Fristående kurs

Innovation Management

Innovation Management

Hemsida

V21

Zsuzsanna Vincze

International Business Administration B Mod 1

Financial Accounting

Hemsida

V21

Alice Annelin

International Business Administration B mom 2

Foundations of Finance

Hemsida

V21

Rickard Olsson

IBP, Exchange students

International Business Administration B mom 3

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V21

Thomas Biedenbach

International Business Administration B, 30 Credits

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

Hemsida

V21

Quang Evansluong

Leadership, Negotiation and Decision Making

Leadership, Negotiation and Decision Making

Hemsida

V21

Christopher Nicol

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

V21

Tomas Blomquist
Dan Frost

Fristående kurs (NÄT)

Logistik och supply chain management C

Logistik och supply chain management

Hemsida

V21

Lars Silver

HLP och Civ ing Industriell ekonomi

Marketing Ethics and Sustainability

Marketing Ethics and Sustainability

Hemsida

V21

Jan Bodin
Vladimir Vanyushyn

New Product Innovation

New Product Innovation

Hemsida

V21

Jan Bodin
Thomas Biedenbach

New Venture Creation

New Venture Creation

Hemsida

V21

Sujith Nair
Medhanie Gaim
Quang Evansluong

Operations Management

Operations Management

Hemsida

V21

Christian Wilcke
Dan Frost
Tomas Blomquist

Fristående kurs, master, civilekonom

Projektledning och Organisering

Projektledning och Organisering

Hemsida

V21

Markus Hällgren
(Momentansvarig)
Tove Näsman

Redovisning C

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

V21

Stefan Sundgren

Redovisning C mod 1

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

V21

Stefan Sundgren

Redovisning C Mom 2

Koncernredovisning

Hemsida

V21

Peter Frii
Tobias Svanström

c-nivå

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V21

Galina Biedenbach

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability m1

Service Marketing

Hemsida

V21

Gert-Olof Boström

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability m2

Marketing Ethics and Sustainability

Hemsida

V21

Jan Bodin
Vladimir Vanyushyn

Analysis of Business Culture

Analysis of Business Culture

Hemsida

V20

Christopher Nicol

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt

Hemsida

V20

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Corporate Governance

Hemsida

V20

Siarhei Manzhynski

Corporate Governance

Corporate Governance

Hemsida

V20

Siarhei Manzhynski,
Catherine Lions
(guest lecturer)

Entrepreneurial Financial Management

Entrepreneurial Financial Management

Hemsida

V20

Anna Thorsell

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V20

Lucas Haskell
Ivan Riumkin

2FE176

Financial Markets and Institutions m1

Financial Markets and Institutions

Hemsida

V20

Catherine Lions

24437, A2439

Financial Markets and Institutions m2

Financial Planning

Hemsida

V20

Catherine Lions

24437, A2439

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

V20

Sofia Isberg
(momentansvarig)
Dan Frost

Fristående, Industriell ekonomi, MKV, IVP

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

V20

Annika Andersson

Kostvet, Sam

Företagsekonomi A

Externredovisning

Hemsida

V20

Peter Franck

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

Hemsida

V20

Torbjörn Bäckström

Fristående, IVP

Företagsekonomi A 1:2 - Ekonomistyrning-nät

Ekonomistyrning - Nätkurs

Hemsida

V20

Torbjörn Bäckström

Fristående

Företagsekonomi A1:2 - Nätkurs

Externredovisning - Nätkurs

Hemsida

V20

Peter Franck

Företagsekonomi B (SM och HLP) mom 1

Ekonomisk styrning

Hemsida

V20

Irina Alexeyeva,
Torbjörn Bäckström

2FE 104, 2FE 105

Företagsekonomi B (SM och HLP) mom 1

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V20

Peter Franck

Företagsekonomi B moment 4 (CEP+Frist)

Vetenskaplig metod

Hemsida

V20

Ulrica Nylén
(momentansvarig)
Malin Näsholm
Ulrika Leijerholt
Oscar Stålnacke
Jessica Fahlén

CEP + Fristående kurs

Företagsekonomi B moment 4 (SM+HLP)

Vetenskaplig metod

Hemsida

V20

Ulrika Leijerholt
(momentansvarig)
Kifle Hamde
Oscar Stålnacke
Ulrica Nylén

Service Mgmt + Handel o logistik

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V20

Peter Frii
(kursansvarig),
Torbjörn Bäckström
och Peter Gustafsson

CEP, Frist m.fl.

Företagsekonomi B53 mom 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

V20

Maria Bengtsson
Peter Gustavsson
Lucas Haskell
Maxim Vlasov

Industriell ekonomi A

Industriell ekonomi

Hemsida

V20

Torbjörn Bäckström

Fristående

Innovation Management

Innovation Management

Hemsida

V20

Zsuzsanna Vincze

International Business Administration B

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

Hemsida

V20

Angelos Kostis
Tatbeeq Raza-Ullah

IBP, exchange students

International Business Administration B mom 2

Foundations of finance

Hemsida

V20

Rickard Olsson

IBP, Exchange students

International Business Administration B mom 3

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V20

Thomas Biedenbach

International Business Administration mom 1

Financial Accounting

Hemsida

V20

Alice Annelin

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling (NÄT)

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling (NÄT)

Hemsida

V20

Johan Lidström

Naturguide, Fristående kurs (NÄT)

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling (NÄT)

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling (NÄT)

Hemsida

V20

Johan Lidström

Naturguide, Fristående kurs (NÄT)uide

Leadership, Negotiation and Decision Making

Leadership, Negotiation and Decision Making

Hemsida

V20

Christopher Nicol

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

V20

Tomas Blomquist
Kifle Hamde
Dan Frost

Fristående kurs nät

Logistik & Supply Chain Management

Logistik & Supply Chain Management C

Hemsida

V20

Lars Silver
(kursansvarig)
Rolf Medina

HLP, Industriell ekonomi

Logistik & Supply Chain Management

Logistik & Supply Chain Management C

Hemsida

V20

Lars Silver
(kursansvarig)
Rolf Medina

HLP, Industriell ekonomi

New Product Innovation

New Product Innovation

Hemsida

V20

Jan Bodin
Thomas Biedenbach

New Venture Creation

New Venture Creation

Hemsida

V20

Sujith Nair
Medhanie Gaim

Operations Management

Operations Management

Hemsida

V20

Tomas Blomquist
Siarhei Manzhynski
Rolf Medina
Dan Frost

Projektledning och organisering

Hemsida

V20

Markus Hällgren

Projektledning och organisering

Projektledning och organisering

Hemsida

V20

Markus Hällgren

Redovisning C m1

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

V20

Stefan Sundgren

Redovisning C m2

Koncernredovisning

Hemsida

V20

Peter Frii
(Kursansvarig)
Tobias Svanström

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V20

Galina Biedenbach,
Ulrika Leijerholt

Service marketing, Marketing ethics and sustainability

Service marketing and etics

Hemsida

V20

Gert-Olof Boström

Service marketing, Marketing ethics and sustainability m1

Service Marketing

Hemsida

V20

Gert-Olof Boström

Service marketing, Marketing ethics and sustainability m2

Marketing Ethics and Sustainability

Hemsida

V20

Jan Bodin
Ulrika Leijerholt
Vladimir Vanyushyn

Analysis of Business Culture

Analysis of Business Culture

Hemsida

V19

Christopher Nicol

Corporate Governance

Corporate Governance

Hemsida

V19

Siarhei Manzhynski
(responsible for the
course), Catherine
Lions (guest
lecturer), Ivan
Monich (guest
lecturer)

master, prof. degree pro. exchange

Entrepreneurial financial Management

Entrepreneurial financial Management

Hemsida

V19

Anna Thorsell

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V19

Lucas Haskell
(kursansvarig)
Sergio Alves

2FE176 TYCIE

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C m1

Financial Markets and Institutions

Hemsida

V19

Catherine Lions

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C m2

Financial Planning

Hemsida

V19

Catherine Lions
Anna Thorsell

Financial Planning

Financial Planning

Hemsida

V19

Catherine Lions

Företagasekonomi B (SM och HLP)

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V19

Peter Franck
Torbjörn Bäckström

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

V19

Sofia Isberg
(momentansvarig)
Dan Frost

Fristående, Industriell ekonomi, MKV, IVP

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

V19

Ulrica Nylén (UN)

Frist. + Kostv. + Samhv.

Företagsekonomi A

Extern Redovisning

Hemsida

V19

Peter Franck
Sofia Långström

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

Hemsida

V19

Torbjörn Bäckström

Fristående, IVP

Företagsekonomi A 1:2 mom1

Extern redovisning

Hemsida

V19

Ann-Christin
Häggqvist

Nätbaserad halvfartskurs

Företagsekonomi A 1:2 mom2

Ekonomistyrning-nät

Hemsida

V19

Torbjörn Bäckström,
Alice Annelin och
Peter Franck

Nätbaserad halvfartskurs

Företagsekonomi B

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

V19

Jessica Eriksson
(kursansvarig
lärare)
Sergio Alves
Johan Lidström
Maxim Vlasov
Annika Andersson
(affärssystemsövning
)

CEP, HLP, SMP. fristående kurs

Företagsekonomi B

Vetenskaplig metod

Hemsida

V19

Ulrica Nylén,
kursansvarig (UN)
Ulrika Leijerholt
(UL)
Malin Näsholm (MN)
Oscar Stålnacke (OS)

CEP, SMP, HLP, Fristående

Företagsekonomi B (SM och HLP) mom 1

Ekonomisk styrning

Hemsida

V19

Torbjörn Bäckström
Ann-Christin
Häggqvist

SM/HLP

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V19

Lars Lindbergh
Torbjörn Bäckström

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

Hemsida

V19

Torbjörn Bäckström

Innovation Management

Innovation Management

Hemsida

V19

Zsuzsanna Vincze,
Sujith Nair

International Business Administration B mom 1

Financial Accounting

Hemsida

V19

Irina Alexeyeva

International Business Administration B mom 2

Foundations of finance

Hemsida

V19

RO

IBP, exchange students

International Business Administration B mom 3

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V19

Thomas Biedenbach
(course
responsible)
Ivan Riumkin

International Business Administration B mom 4

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

Hemsida

V19

Tatbeeq Raza Ullah
Angelos Kostis

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling

Hemsida

V19

Erik Lindberg

Naturguide, fristående (NÄT)

Leadership, Negotiation and Decision Making

Leadership, Negotiation and Decision Making

Hemsida

V19

Christopher Nicol

Logistik och Supply Chain Management I

Logistik och Supply Chain Management I

Hemsida

V19

Lars Silver
Rolf Medina

HLP, Civ ing IndEk

New Product Innovation

New Product Innovation

Hemsida

V19

Jan Bodin
(kursansvarig)
Thomas Biedenbach

New Product Innovation

New Product Innovation

Hemsida

V19

Jan Bodin
Thomas Biedenbach

New Venture Creation

New Venture Creation

Hemsida

V19

Sujith Nair;
Medhanie Gaim;
Zsuzsanna Vincze;
Herman Stal

master, prof. degree pro. exchange

Projektledning & Organisering

Projektledning & Organisering

Hemsida

V19

Markus Hällgren

TYCIE

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

V19

Stefan Sundgren

Redovisning C mom 2

Koncernredovisning

Hemsida

V19

Tobias Svanström
Peter Franck

Redovisningsteori och praxis

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

V19

Stefan Sundgren

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V19

Galina Biedenbach
Ulrika Leijerholt

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability m1

Service Marketing

Hemsida

V19

gert-olof boström

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability m2

Marketing Ethics and Sustainability

Hemsida

V19

Jan Bodin
Vladimir Vanyushyn

Analysis of Business Culture

Analysis of Business Culture

Hemsida

V18

Christopher Nicol

Analysis of Business Culture

Analysis of Business Culture

Hemsida

V18

Christopher Nicol

Corporate Governance

Corporate Governance

Hemsida

V18

Anna Thorsell

Corporate Governance

Corporate Governance

Hemsida

V18

Anna Thorsell

Entrepreneurial Financial Management

Entrepreneurial Financial Management C

Hemsida

V18

Anna Thorsell
Evangelia Velli

Elective

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V18

Erik Lindberg

TYCIE

Financial Markets, Institutions and Financial planning

Financial markets and institutions

Hemsida

V18

Jorgen Hellström

Financial Markets, Institutions and Financial Planning, module 2

Financial Planning

Hemsida

V18

Anna Thorsell

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

V18

Sofia Isberg
(kursansvarig)

Fristående, Kostv, Samhv, TYCIE, MKV

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

V18

Ulrica Nylén
(kursansvarig)
Kifle Hamde

Fristående, Kostvet., Samhvet.

Företagsekonomi A

Extern redovisning

Hemsida

V18

Ann-Christin
Häggqvist
(kursansvarig)
Irina Alexeyeva

Fristående kurs

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

Hemsida

V18

Torbjörn Bäckström,
Peter Franck och
Sofia Långström

Företagsekonomi A 1:2

Extern redovisning

Hemsida

V18

Ann-Christin
Häggqvist
(kursansvarig)
Peter Franck

Nätbaserad halvfartskurs

Företagsekonomi B (SM och HLP) mom 1

Ekonomisk styrning

Hemsida

V18

Ann-Christin
Häggqvist
(kursansvarig)
Torbjörn Bäckström

2FE 104, 2FE 105

Företagsekonomi B SM och HLP mom 2

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V18

Peter Franck
Torbjörn Bäckström

SM och HLP

Företagsekonomi B53 - mom 4

Vetenskaplig metod

Hemsida

V18

Malin Näsholm
Ulrica Nylén
Oscar Stålnacke
Johan Lidström

CIVEK, SM, HLP, Frist

Företagsekonomi B53 - mom 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

V18

Maria Bengtsson
Johan Lidström
Maxim Vlasov

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V18

Lars Lindbergh

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

Hemsida

V18

Torbjörn Bäckström

Innovation Management

Innovation Management

Hemsida

V18

Zsuzsanna Vincze,
Maxim Vlasov, Sujith
Nair

International Business Administration B

Foundations of Finance

Hemsida

V18

Evangelia Velli

International Business Administration B mod 1

Financial Accounting

Hemsida

V18

Irina Alexeyeva

IBP, exchange students

International Business Administration B mom 3

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V18

Thomas Biedenbach
(course
responsible)
Tobias Svanström

IBP

International Business Administration B mom 4

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

Hemsida

V18

Tatbeeq Raza Ullah
Angelos Kostis

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling (NÄT)

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling

Hemsida

V18

Erik Lindberg

Naturguide, fristående kurs

Leadership, Negotiation and Decision Making

Leadership, Negotiation and Decision Making

Hemsida

V18

Kifle Hamde
Medhanie Gaim
Christopher Nicol

Logistik och Supply Chain Management

Logistik och Supply Chain Management

Hemsida

V18

Lars Silver
(kursansvarig)

HLP + Civ ing Industriell ekonomi

New Product Innovation

New Product Innovation

Hemsida

V18

Jan Bodin (course
responsible)
Thomas Biedenbach

Operations Management

Operations Management

V18

Sujith Nair; Tomas
Blomquist

Projektledning och organisering

Projektledning och organisering

Hemsida

V18

Maira Babri
Thomas Biedenbach
Robert Kihlberg

CivIng

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

V18

Stefan Sundgren

Redovisning C mom 2

Koncernredovisning

Hemsida

V18

Ann-Christin
Häggqvist

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V18

Galina Biedenbach

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V18

Galina Biedenbach

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C mod 1

Service Marketing

Hemsida

V18

Gert-Olof Boström

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C mod 2

Marketing Ethics and Sustainability

Hemsida

V18

Galina Biedenbach
Jan Bodin

Analysis of Business Culture

Analysis of Business Culture

Hemsida

V17

Chris Nicol
Kifle Hamde

Corporate Governance

Corporate Governance

Hemsida

V17

Lars Hassel,
Kursansvarig
Anna Thorsell
Gary M Cunningham
Ivan Monich

22

Entrepreneurial Financial Management

Entrepreneurial Financial Management

Hemsida

V17

Evangelia Velli
Catherine Lions

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V17

Erik Lindberg

Civilingenjörer industriell ekonomi

Financial Markets, Institutions and Financial planning

Financial Markets and Institutions

Hemsida

V17

Catherine Lions

Financial Markets, Institutions and Financial planning

Financial Planning

Hemsida

V17

Catherine Lions

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

V17

Sofia Isberg
(kursansvarig)
Dan Frost

Fristående kurs, Civ ing IndEk, Kostvet, MKV

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

V17

Annika Andersson

2FE211

Företagsekonomi A

Organisaton

Hemsida

V17

Annika Andersson

Fristående kurs

Företagsekonomi A

Extern redovisning

V17

Ann-Christin
Häggqvist

Företagsekonomi A

Extern redovisning

Hemsida

V17

Ann-Christin
Häggqvist

Fristående kurs

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

Hemsida

V17

Torbjörn Bäckström
Evangelia Velli

Företagsekonomi A 1:2 Nätkurs distans

Extern redovisning

Hemsida

V17

Ann-Christin
Häggqvist

Fristående läser nätkurs

Företagsekonomi A 1:2 Nätkurs distanskurs

Ekonomistyrning A - Distanskurs

Hemsida

V17

Torbjörn Bäckström
Alice Annelin

Företagsekonomi B53, mom 1

Finansiering

V17

Oscar Stålnacke

Civilekonomprogrammet och fristående kurs

Företagsekonomi B53, mom 3

Entreprenörsskap med beslutsstöd

Hemsida

V17

Kursansvarig Erik
Lindberg
Medverkande på
kursen: Johan
Lidström, Lars
Silver, Dan Frost,
Annika Andersson

CEP, Frist, SMP, HLP, Kostvet

Företagsekonomi B53, mom 4

Vetenskaplig metod

Hemsida

V17

Ulrica Nylén
Malin Näsholm
Johan Lidström
Oscar Stålnacke

CE, HLP, SM, Fristående kurs

Företagsekonomi B71-72, mom 1

Ekonomisk styrning

Hemsida

V17

Ann-Christin
Häggqvist,
kursansvarig
Giulia Gunti

SM + HLP

Företagsekonomi B71-72, mom 2

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V17

Giulia Giunti,
kursansvarig
Oscar Stålnacke

SM + HLP

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

Hemsida

V17

Torbjörn Bäckström

Innovation Management

Innovation Management

Hemsida

V17

Zsuzsanna Vincze

International Business Administration B mom 1

Financial Accounting

Hemsida

V17

Irina Alexeyeva (IA)
(course
responsible)
Alice Annelin (AlA)
Annika Andersson
(AA)

IBP, exchange students

International Business Administration B mom 2

Foundations of finance

Hemsida

V17

R. Olsson
E. Velli

IBP, exchange students

International Business Administration B mom 3

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V17

Thomas Biedenbach
(TBi, course
responsible)
Virginia Rosales
(VR)
Johan Svensson (JS)
Priyantha
Wijayatunga (PW)

International Business Administration B mom 4

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

Hemsida

V17

Tatbeeq Raza Ullah
Angelos Kostis

IBP, exchange students

Introduktion till entreprenörskap och affärsutveckling (NÄT)

Introduktion till entreprenörskap och affärsutveckling (NÄT)

Hemsida

V17

Erik Lindberg
(kursansvarig)
Maxim Vlasov

Naturguide, fristående kurs

Leadership, Negotiation and Decision Making

Leadership, Negotiation and Decision Making

Hemsida

V17

Chris Nicol

Logistik och Supply Chain Management / Supply Chain Management I, IE

Logistik och Supply Chain Management

Hemsida

V17

Lars Silver
(kursansvarig)
Rolf Medina

HLP + Civ ing Industriell ekonomi

New Product Innovation

New Product Innovation

Hemsida

V17

Jan Bodin (course
responsible)
Thomas Biedenbach

Operations Management

Operations Management

Hemsida

V17

Tomas Blomquist
Sujith Nair

Projektledning och organisering

Projektledning och organisering

Hemsida

V17

Markus Hällgren
Thomas Biedenbach
Robert Kihlberg

(CivIng)

Redovisning C

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

Hemsida

V17

Tobias Svanström,
kursansvarig
Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C

Koncernredovisning

Hemsida

V17

Ann-Christin
Häggqvist

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V17

Galina Biedenbach

master + int. students

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainabilit

Service marketing

Hemsida

V17

Gert-Olof Boström

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability

Marketing Ethics and Sustainability

Hemsida

V17

Galina Biedenbach
Jan Bodin

Academic Business Challenge-Introducti on to Business Development

Academic Business Challenge-Introduction to Business Development

V16

Jessica Eriksson
Annika Wikström

Analysis of Business Culture C

Analysis of Business Culture C

V16

Chris Nicol
Medhanie Gaim

2FE152

Corporate Governance

Corporate Governance

V16

Serg Manzhynski
Duojiao Tan

Ekonomistyrning (nätkurs)

Ekonomistyrning

Hemsida

V16

Torbjörn Bäckström

Entrepreneurial Financial Management C

Entrepreneurial Financial Management C

V16

Anna Thorsell
Evangelia Velli

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V16

Dan Frost
Erik Lindberg

Civilingenjörer industriell ekonomi te 6

Extern redovisning

Företagsekonomi A 1:2 Nätkurs distans

Hemsida

V16

Ann-Christin
Häggqvist

Financial Markets and Institutions

Financial Markets and Institutions

V16

Catherine Lions

Financial Planning

Financial Planning

V16

Catherine Lions

Företagsekonomi A

Marknadsföring

V16

Sofia Isberg
(kursansvarig)
Peter Hultén
Philip Roth

Företagsekonomi A

Organisation Fristående

V16

Annika Andersson

Fristående, kost, sam

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

V16

Giulia Giunti

Företagsekonomi A (Fristående kurs)

Extern redovisning

V16

Peter Franck,
kursansvarig
Irina Alexeyeva
Ann-Christin
Häggqvist

Företagsekonomi A 1:2 Nätkurs distans

Extern redovisning

Hemsida

V16

Ann-Christin
Häggqvist

Företagsekonomi B, mom 1 (SM + HL)

Ekonomisk styrning (SM + HL)

V16

Ann-Christin
Häggqvist,
(kursansvarig)
Torbjörn Bäckström

Företagsekonomi B, mom 2 (SM + HL)

Finansiering och Riskhantering

V16

Peter Franck
Giulia Giunti

Företagsekonomi B53

Räkenskapsanalys och värdering

V16

Lars Lindbergh
Torbjörn Bäckström

Företagsekonomi B53

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

V16

Erik Lindberg, Dan
Frost, ev
frågor besvaras av
Dan Frost

CEP, Frist, SMP, HLP, Kostvet

Företagsekonomi B53

Vetenskaplig metod

Hemsida

V16

Owe R Hedström
Ulrica Nylén

CEP, SM, HL, Frist

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

V16

Torbjörn Bäckström

Innovation Management D

Innovation Management D

Hemsida

V16

Zsuzsanna Vincze

International Business Administration B

Financial Accounting

V16

Peter Franck
Irina Alexeyeva

International Business Administration B

Foundations of Finance

V16

Anna Thorsell
Evangelia Velli

International Business Administration B - Module 4

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning

V16

Jan Abrahamsson

International Business Administration B, mod 3 (IBP)

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V16

Kifle Hamde
Thomas Biedenbach

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling

Hemsida

V16

Herman Stål

Leadership, Negotiation and Decision Making

Leadership, Negotiation and Decision Making

V16

Chris Nicol (CN)
Virginia Rosales
(VR)

Logistik och Supply Chain Management

Logistik och Supply Chain Management

Hemsida

V16

Lars Silver
Rolf Medina

HLP, Civ ing industriell ekonomi

New Product Innovation

New Product Innovation

Hemsida

V16

Jan Bodin (course
responsible)
Thomas Biedenbach

Operations Management

Operations Management

V16

Mohammad Ismail
Lars Daniel Öhman

Projektledning och organisering (CivIng)

Projektledning och organisering

Hemsida

V16

Markus Hällgren
Thomas Biedenbach

Redovisning C

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

V16

Stefan Sundgren,
kursansvarig (SS)
Ann-Christin
Häggqvist (ACH)
Tobias Svanström
(TS)
Fredrik Andersson
(FA) Grant Thornton

Redovisning C

Koncernredovisning

V16

Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C, moment 1

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

V16

Stefan Sundgren,
kursansvarig
Ann-Christin
Häggqvist
Tobias Svanström

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

V16

Galina Biedenbach

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability

Marketing Ethics and Sustainability

Hemsida

V16

Johan Jansson (JJ)

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C

Service Marketing

V16

Gert-Olof Boström
Philip Roth

Academic Business Challange

Academic Business Challange

V15

Erik Lindberg

Analysis of Business Culture C

Analysis of Business Culture C

Hemsida

V15

Chris Nicol
Kifle Hamde

Corporate Governance

V15

Natalia Semenova

Corporate Governance

Corporate Governance

V15

Natalia Semenova

Entrepreneurial Financial Management

Entrepreneurial Financial Management

V15

Anna Thorsell
Natalia Semenova

Entreprenörskap och affärsutveckling (Civiling.)

Entreprenörskap och affärsutveckling

V15

Erik Lindberg

Entreprenörskap och affärsutveckling A, 7.5 hp

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V15

Alicia Medina

Entreprenörskap och beslutsstöd

V15

Jan Abrahamsson

Entreprenörskap och beslutssytem

V15

Erik Lindberg

Financial Markets and Institutions

Financial Markets and Institutions

Hemsida

V15

Catherine Lions

Financial Markets, Institutions and Financial Planning, mod 2

Financial Planning

V15

Anna Thorsell

Företagsekonomi 53, mom 4

Ekonomistyrning

V15

Torbjörn Bäckström

Företagsekonomi A 53 mom 1

Marknadsföring

Hemsida

V15

Philip Roth
Anna-Carin Nordvall
Peter Hultén

Fristående kurs, IE, MKV

Företagsekonomi A 53 mom 2

Organisation

V15

Annika Andersson
Maira Babri

Företagsekonomi A 53, mom 3

Extern redovisning

V15

Ann-Christin
Häggqvist
(kursansvarig)
Peter Franck
Natalia Semenova

Företagsekonomi A53

Marknadsföring

V15

Philip Roth
Anna-Carin Nordvall
Peter Hultén

Företagsekonomi B mom 1 (SM och HL)

Ekonomisk styrning

V15

Ann-Christin
Häggqvist
Torbjörn Bäckström

Företagsekonomi B mom 2 (SM och HL)

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V15

Peter Franck

Företagsekonomi B mom 3 (SM och HL)

Entreprenörskap och beslutsstöd

Hemsida

V15

Erik Lindberg

Företagsekonomi B mom 4 (SM och HL)

Vetenskaplig Metod

Hemsida

V15

Owe R Heström

Företagsekonomi B53, mom 1 (Civilek samt Frist)

Finansiering

Hemsida

V15

Oscar Stålnacke

Företagsekonomi B53, mom 2 (Civilek samt Frist)

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V15

Torbjörn Bäckström

Företagsekonomi B53, mom 3 (Civilek samt Frist)

Entreprenörskap och beslutsstöd

V15

Jan Abrahamsson

Företagsekonomi B53, mom 4 (Civilek samt Frist)

Vetenskaplig metod

Hemsida

V15

Owe R Hedström

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

V15

Torbjörn Bäckström

Innovation Management D

Innovation Management D

Hemsida

V15

Zsuzsanna Vincze
Erik Lindberg

International Business Administration B mod 1

Financial Accounting

Hemsida

V15

Amin S. Sofla

International Business Administration B mod 2

Foundations of Finance

Hemsida

V15

Rustam Vosilov
Nicha Lapanan

International Business Administration B, mod 3 (IBP)

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V15

Thomas Biedenbach
Sujith Nair

International Business Administration B, mod 4(IBP)

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning

V15

Tatbeeq Raza Ullah
Herman Stål

Leadership, Negotiation and Decision Making

Leadership, Negotiation and Decision Making

V15

Markus Hällgren
Chris Nicol

Logistik och Supply Chain Management

Logistik och Supply Chain Management

Hemsida

V15

Lars Silver
Rolf Medina

New Product Innovation

New Product Innovation

V15

Jan Bodin (JB)
Peter Hultén (PH)

Nätkurs moment Ekonomistyrning

Ekonomistyrning

V15

Natalia Semenova
Giulia Giunti

Nätkurs moment extern redovisning

Extern redovisning

V15

Ann-Christin
Häggqvist,
kursansvarig
Peter Franck

Operations Management D

Operations Management D

Hemsida

V15

Kifle Hamde
Chris Nicol

Projektledning och organisering

Projektledning och organisering

Hemsida

V15

Alicia Medina

Redovisning C, moment 1

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

V15

Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist
Henrik Johansson,
auktoriserad revisor
Grant Thornton
Harriet Sjölund,
auktoriserad revisor
Grant Thornton

Redovisning C, moment 2 Koncernredovisning

Koncernredovisning

V15

Ann-Christin
Häggqvist

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

V15

Galina Biedenbach

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability mod 1

Service Marketing

V15

Gert-Olof Boström
Galina Biedenbach

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability mod 2

Marketing Ethics and Sustainability

Hemsida

V15

Johan Jansson (JJ)
Jan Bodin (JB)

Financial Markets, Institutions and Financial Planning, mom 1

Financial Markets and Institutions

V14

Catherine Lions
Barbara Cornelius

Academic Business Challenge

Academic Business Challenge

V14

Marlene Johansson
Malin Gawell
Annika Wikström,
Uminova Innovation

Business to Business Marketing D

Business to Business Marketing

V14

Galina Biedenbach

Corporate governance D

Corporate Governance D

V14

Barbara Cornelius

Entreprenörskap och affärsutveckling (Civ.ing.ind.ek.

Entreprenörskap och affärsutveckling

V14

Erik Lindberg

Entreprenörskap och affärsutveckling (Civ.ing.ind.ek.)

V14

Erik Lindberg

Financial Markets, Institutions and Financial Planning, mom 2

Financial Planning

V14

Catherine Lions
Anna Thorsell
Nicha Lapanan

Företagsekonomi A 1.2 nätkurs distans

Ekonomistyrning

V14

Torbjörn Bäckstöm

Företagsekonomi A 1:2 Nätkurs distans

Externredovisning

Hemsida

V14

Peter Franck

Företagsekonomi A 1:2 Nätkurs distans

Ekonomistyrning

Hemsida

V14

Torbjörn Bäckström

Företagsekonomi A. Extern redovisning

Extern redovisning

V14

Ann-Christin
Häggqvist

Företagsekonomi A53 mom 1 (Frist, MKV, TYCIE)

Marknadsföring (mom 1)

V14

Anna-Carin Nordvall
Jan Bodin
Dan Frost

Företagsekonomi A53 mom 2 frist

Företagets organisation och ledning

Hemsida

V14

Malin Näsholm
Martin Svensson

Företagsekonomi A53 mom 3 frist

Extern redovisning

V14

Ann-Christin
Häggqvist
(kursansvarig)
Jean Claud
Mutiganda
Stellan Nilsson

Företagsekonomi A53 mom 4 frist

Ekonomistyrning

V14

Giulia Giunti

Företagsekonomi B, mom 1 (SM + HL)

Ekonomisk styrning

V14

Torbjörn Bäckström
Ann-Christin
Häggqvist
Irina Alexeyeva

Företagsekonomi B, mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

V14

Torbjörn Bäckström

Företagsekonomi B, mom 2 (SM + HL)

Finansiering och Riskhantering

V14

Peter Franck
(kursansvarig)
Irina Alexeyeva

Företagsekonomi B, mom 3(SM+HL)

Entreprenörsskap med beslutsstöd

V14

Erik Lindberg

Företagsekonomi B, Mom 4 (Civilek, Frist, SM & HLP)

Vetenskaplig metod

Hemsida

V14

Niklas Brinkfeldt
(kursansv.)
Kifle Hamde
Kerstin Nilsson
Owe R. Hedström

Företagsekonomi B53, mom 1 (Civilek samt Frist)

Finansiering

V14

Anna Thorsell
Oscar Stålnacke

Företagsekonomi B53, mom 2 (Civilek samt Frist)

Räkenskapsanalys och värdering

V14

Torbjörn Bäckström

Företagsekonomi B53, mom 3 (Civilek, Frist, kostv)

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

V14

Maria Bengtsson
Herman Stål

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

V14

Torbjörn Bäckström

International Business Administration B, mod 1(IBP)

Financial Accounting

Hemsida

V14

Amin Sofla

International Business Administration B, mod 2(IBP)

Foundations of Finance

V14

Barbara Cornelius
Andrea Liesen

International Business Administration B, mod 3(IBP)

Research Methodology in Business Administration

V14

Thomas Biedenbach
Virginia Rosales
Orquera
Maira Babri
Johan Svensson
Hilda Edlund
Therese Erixon

International Business Administration B, mod 4(IBP)

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning

V14

Erik Lindberg
Tatbeeq Raza Ullah

International Business Culture and Communication mod 1

Analysis of Business Culture

V14

Kifle Hamde

International Business Culture and Communication mod 2

Practical Business Management

V14

Kifle Hamde

Logistik och Supply Chain Management C

Logistik och Supply Chain Management C

V14

Lars Silver

Operations Management D

Operations Management D

Hemsida

V14

Henrik Linderoth
Maria Kapsali

Product Planning & Development D

Product Planning & Development

V14

Peter Hulten

Projektledning

Projektledning (för MKV)

V14

Alicia Medina

Projektledning och organisation

Projektledning och organisation

V14

Niklas Brinkfeldt
Markus Hällgren

Projektledning och organisering

Projektledning och organisering

V14

Markus Hällgren
Niklas Brinkfeldt

Projektledning och organisering

Projektledning och organisering

V14

Markus Hällgren
Niklas Brinkfeldt

Redovisning C, moment 1

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

V14

Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C, moment 2

Koncernredovisning

V14

Ann-Christin
Häggqvist

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

V14

Galina Biedenbach

Research Methods and Academic Writing

Research Methods and Academic Writing

Hemsida

V14

Zsuzsanna Vincze

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability mod 1

Service Marketing

V14

Gert-Olof Boström
Dan Frost

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability mod 2

Marketing Ethics and Sustainability

Hemsida

V14

Johan Jansson
Peter Hulten

Academic Business Challenge - Introduction to Business Development

Academic Business Challenge

V13

Jan Abrahamsson
Annika Wikström
(Uminova
Innovation)
Johan Vestberg
(Uminova Innovation)

Att utvärdera en affärsverksamhet

Redovisning och företagsvärdering

V13

Torbjörn Carlsson

Att utvärdera en affärsverksamhet

Affärssystem

V13

Annika Andersson

Att utvärdera en affärsverksamhet

Affärssystem

V13

Annika Andersson

Att utvärdera en affärsverksamhet

Affärssystem

V13

Annika Andersson

Att utvärdera en affärsverksamhet

Självständigt arbete

V13

Erik Lindberg

Business to Business Marketing D

Business to Business Marketing

V13

Galina Biedenbach

Corporate Governance D

Corporate Governance

V13

Barbara Cornelius

Entreprenörskap och affärsutveckling (Civ.ing.ind.ek.)

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V13

Erik Lindberg

Fek B71, Fek B72 samt FekB5

Entreprenörsskap med beslutsstöd

V13

Erik Lindberg

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C, mod 1

Financial Markets and Institutions

V13

Barbara Cornelius
Catherine Lions

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C, mod 2

Financial Planning

V13

Catherine Lions
Nicha Lapanan
Anna Thorsell

Företagsekonomi A53, mom 1 (Frist+RH+Civing)

Marknadsföring

V13

Peter Hultén
(Momentansvarig)
Anna-Carin Nordvall
Philip Roth

Företagsekonomi A53, mom 2 (Frist+Kostv+RH)

Företagets organisation och ledning

V13

Thomas Biedenbach
(momentansvarig)
Maira Babri
Mats Nordström

Företagsekonomi A53, mom 3 (Frist+Kostv+RH)

Externredovisning

V13

Ann-Christin
Häggqvist (ansvarig
för momentet)
Stellan Nilsson
Viktoria Eriksson
Filip Henriksson
Rikard Tageson
Tina Tornberg
Sara Häggkvist

Företagsekonomi A53, mom 4 (Fri+Kostv+RH)

Ekonomistyrning

V13

Torbjörn Carlsson
Anders Isaksson

Företagsekonomi B

Vetenskaplig Metod

Hemsida

V13

Malin Näsholm
Maj-Britt
Johansson-Lindfors
Peter Hulten
Kerstin Nilsson

Företagsekonomi B, mom 1(SM+HL)

Ekonomisk styrning 7,5 hp

V13

Ann-Christin
Häggqvist,
momentansvarig
Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi B, mom 2(SM+HL)

Finansiering och riskhantering

V13

Peter Franck

Företagsekonomi B, mom 3(SM+HL+Kostv.)

Entreprenörsskap med beslutsstöd

Hemsida

V13

Herman Stål

Företagsekonomi B53, mom 1 (Civilek samt Frist)

Finansiering

Hemsida

V13

Anna Thorsell
Oscar Stålnacke

Företagsekonomi B53, mom 2(Civilek. och frist)

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V13

Anders Isaksson
Giulia Gunti

Företagsekonomi B53, mom 3 (Civilek. och frist.)

Entreprenörsskap med beslutsstöd

Hemsida

V13

Erik Lindberg

Företagsekonomi B53, mom 4 (Frist+Civilek+SM+HL )

Vetenskaplig Metod

Hemsida

V13

Malin Näsholm
Peter Hulten
Kerstin Nilsson
Jessica Eriksson

Industriell ekonomi A

Industriell ekonomi

V13

Annika Andersson
Torbjörn Carlsson

International Business Administration B, mod 1(IBP)

Financial Accounting

Hemsida

V13

Peter Franck
Amin Sofla
Stefan Anchev

International Business Administration B, mod 2(IBP)

Foundations of finance

V13

Rustam Vosilov
Nicha Lapanan

International Business Administration B, mod 3 (IBP)

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning

V13

Zsuzsanna Vincze
Tatbeeq Raza-Ullah
Jan Abrahamsson

International Business Administration B, mod 4 (IBP)

Research methodology in Business Administration

Hemsida

V13

Thomas Biedenbach
(TBi)
Maria Kapsali (MK)
Henrik Holmberg (HH)

International Business Culture and Communication C, mod 1

Analysis of Business Culture

V13

Kifle Hamde

International Business Culture and Communication C, mod 2

Practical Business Management

V13

Kifle Hamde

Logistik och Supply Chain Management/Supply Chain Management

Logistik och Supply Chain Management

V13

Lars Silver
Annika Andersson

Operations Management D

Operations Management

Hemsida

V13

Anneli Linde

Projektledning och marknadsföring

Projektledning

Hemsida

V13

Sofia Pemsel

Projektledning och organisering

Projektledning och organisering

Hemsida

V13

Anneli Linde

Redovisning C, mom 1

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

V13

Stellan Nilsson
momentansvarig
Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C, mom 2

Koncernredovisning

V13

Ann-Christin
Häggqvist

Research Method and Academic Writing

Research Method and Academic Writing D

V13

Zsuzsanna Vincze
Erling Lundevaller

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

V13

Kifle Hamde

Service Marketing and Marketing Ethics C, mod 1

Service Marketing

Hemsida

V13

Gert-Olof Boström
(course
responsibility)
Dan Frost

Service Marketing and Marketing Ethics C, mod 2

Marketing Ethics

Hemsida

V13

Johan Jansson
(module
responsible)
Jonas Nilsson

Supply Chain Management I

Supply Chain Management I

V13

Lars Silver

Academic Business Challenge, Introduction to Business Development

Academic Business Challenge, Introduction to Business Development

V12

Marlene Johansson
Ali Dehghanpour
Annika Wikström,
Uminova Innovation

Att bedriva en affärsverksamhet mom 1 Sk-å T2

Inköp och förhandling

V12

Owe R Hedström
Lisa Abdegon

Att bedriva en affärsverksamhet mom 2 Sk-å T2

Human Resource Management

V12

Annika Andersson

Att bedriva en affärsverksamhet mom 3 Sk-å T2

Intern styrning

V12

Dick Johansson

Att bedriva en affärsverksamhet mom 4 Sk-å T2

Logistik

V12

Marlene Johansson
Katarina Giertz,
Silf Competence

Att utvärdera en affärsverksamhet mom 1 Sk-å T4

Redovisning och företagsvärdering

V12

Dick Johansson

Att utvärdera en affärsverksamhet mom 2 Sk-å T4

Affärssystem

V12

Annika Andersson

Att utvärdera en affärsverksamhet mom 3+4 Sk-å T4

Självständigt arbete och Utbildningspraktik

V12

owe R Hedström

Business Administration B IBP module 1

Financial Accounting

V12

Amin Sofla
Stefan Anchev
Hans Nilsson

Business Administration B IBP module 2

Foundations of finance

Hemsida

V12

Catherine Lions
Nicha Lapanan
Rustam Vosilov

Business Administration B IBP module 3

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

Hemsida

V12

Jan Abrahamsson
Ali Dehghanpour
Farashah

Business Administration B IBP module 4

Research Methodology on Business Administration

V12

Jessica Eriksson
Maria Kapsali
Johan Svensson
Henrik Holmberg
Stefan Fleig
Thomas Biedenbach
John Baker

Business to Business Marketing D

Business to Business Marketing

V12

Galina Biedenbach

Corporate Governance D

Corporate Governance

V12

Barbara Cornelius
Catherine Lions

Entreprenörskap och affärsutveckling (Civing ind ek)

Entreprenörskap och affärsutveckling

V12

Niklas Schmidt
Andrew Arbuthnott

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C, module 1

Financial Markets and Institutions

V12

Catherine Lions
Barbara Cornelius

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C, module 2

Financial Planning

V12

Catherine Lions
Stefan Anchev

Företagsekonomi

Marknadsföring

V12

Dan Frost
Anna-Carin Nordvall

Företagsekonomi A53 mom 1 (Frist+Kost+RH+MKV+C iving)

Marknadsföring

Hemsida

V12

Dan Frost
Anna-Carin Nordvall

Företagsekonomi A53 mom 2 (Frist+Kost+RH)

Företagets organisation och ledning

V12

Nils Wåhlin
Thomas Biedenbach
Niklas Brinkfeldt

Företagsekonomi A53 mom 3 (Frist+Kost+RH+SLU)

Extern redovisning

V12

Ann-Christin
Häggqvist
(momentansvarig)
Karl-Gunnar Miltsis
Stellan Nilsson
Fredrik Albihn
Ulrika Bäckman
Mia Eriksson
Kristin Åkerlund

Företagsekonomi A53, mom 4 (Frist+Kost+RH)

Ekonomistyrning

V12

Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi B mom 1, SM o HL

Ekonomisk styrning

V12

Ann-Christin
Häggqvist
Karl-Gunnar Miltsis

Företagsekonomi B mom 2, SM o HL

Finansiering och riskhantering

V12

Peter Franck
Stellan Nilsson
Karl-Gunnar Miltsis

Företagsekonomi B SM/HLP

Finansiering och riskhantering

V12

Peter Franck
Stellan Nilsson

Företagsekonomi B, SM o HLP

Ekonomisk styrning

V12

Ann-Christin
Häggqvist

Företagsekonomi B, SM och HLP

Ekonomisk styrning

V12

Ann-Christin
Häggqvist
Karl-Gunnar Miltsis

Företagsekonomi B, SM och HLP

Ekonomisk styrning

V12

Ann-Christin
Häggqvist
Karl-Gunnar Miltsis

Företagsekonomi B53 mom 1 (Frist+Civek+Kostv)

Finansiering

V12

Rustam Vosilov
Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi B53 mom 2 (Frist+Civek+Kostv)

Räkenskapsanalys och värdering

V12

Torbjörn Carlsson
Karl-Gunnar Miltsis

Företagsekonomi B53 mom 3 (Frist+Civek+Kostv+S M+HL)

Entreprenörskap med beslutsstöd

V12

Erik Lindberg
Niklas Schmidt
Herman Stål

Företagsekonomi B53 mom 4 (Frist+Civek+SM+HL)

Vetenskaplig metod

Hemsida

V12

Malin Näsholm (MN)
Niklas Brinkfeldt
(NB)
Owe R Hedström
(ORH)
Jan-Erik Jaensson
(JJ)

Företagsekonomi C med inriktning mot logistik

Företagsekonomi C med inriktning mot logistik

V12

Marlene Johansson
Silf Competence

Industriell ekonomi A (Ing)

Industriell ekonomi A

V12

Torbjörn Karlsson
Annika Andersson

International Business Culture and Communication C, module 1

Analysis of business culture

V12

Kifle Hamde
Chris Nicol
Ali Dehghanpour

International Business Culture and Communication C, module 2

Practical business management

V12

Kifle Hamde
Chris Nicol

Operations Management D

Operations Management

V12

Henrik Linderoth
(HL)
Maria Kapsali (MK)

Product Planning & Development

Product Planning & Development D

V12

Peter Hulten
Galina Biedenbach

Projektledning (MKV)

Projektledning (MKV)

V12

Sofia Pemsel

Projektledning och organisering (Civing ind ek)

Projektledning och organisering

V12

Mattias Jacobsson

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori och Praxis

V12

Stellan Nilsson
Peter Franck
Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C mom 2

Koncernredovisning

V12

Ann-Christin
Häggqvist

Research Method and Academic Writing D

Research Method and Academic Writing

V12

Galina Biedenbach
Peter Hultén
Johan Svensson

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

V12

Thomas Biedenbach

Service Marketing and Marketing Ethics C, modules 1+2

Service Marketing + Marketing Ethics

Hemsida

V12

Service
marketing:

Gert-Olof Boström
Helena Renström
(module
responsible)
Marketing
Ethics:

Johan Jansson
(module
responsible)
Jonas Nilsson

test

test

Hemsida

V12

test

test

Academic Business Challenge, Introduction to Business Development

Academic Business Challenge 7,5 hp

V11

Marlene Johansson
Sergio Alves
Annika Wikström,
Uminova Innovation

Att bedriva en affärsverksamhet mom 1 Sk-å T2

Inköp, förhandling/upphandling, avtalsrätt, praktik

V11

Owe R Hedström

Att bedriva en affärsverksamhet mom 2 Sk-å T2

HRM/Organisation/Arbetsrä tt och Praktik

V11

Annika Andersson

Att bedriva en affärsverksamhet mom 3 Sk-å T2

Intern styrning och praktik

V11

Dick Johansson

Att bedriva en affärsverksamhet mom 4 Sk-å T2

Logistik och praktik

V11

Marlene Johansson

Att utvärdera en affärsverksamhet mom 1 Sk-å T4

Redovisning och företagsvärdering

V11

Dick Johansson

Att utvärdera en affärsverksamhet mom 2 Sk-å T4

Affärssystem 6 hp

V11

Annika Andersson

Att utvärdera en affärsverksamhet mom 3 Sk-å T4

Självständigt arbete 7.5 och utbildningspraktik 7.5

V11

Erik Lindberg

Business to Business Marketing D

Business to Business Marketing 7.5 hp

V11

Gert-Olof Boström
(GOB)
Galina Biedenbach
(GB)

Corporate Governance D

Corporate Governance

V11

Ann-Kristin
Bergquist (AB)
Lars Fredrik
Andersson (LA)
Lars Lindbergh (LL)
Thomas Pettersson
(TP)

Extern redovisning

Nätkurs - Extern redovisning

V11

Ann-Christin
Häggqvist

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C Module 1

Financial Markets and institutions

V11

Catherine Lions
Magnus Lindmark
Jonathan Svanlund

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C Module 2

Financial Planning

V11

Catherine Lions
Lars Lindbergh

Finansiering

Moment 1

V11

Torbjörn Carlsson
Rustam Vosilov

Företagsekonomi A53 mom 1 (Frist + RH + IE + MKV + Kost)

Marknadsföring

V11

Jan Johanssom (JaJ)
Niklas Brinkfeldt
(NB)

Företagsekonomi A53 mom 2 (Frist + RH + Kost)

Företagets organisation och ledning

V11

Anneli Linde (AL)
Nils Lundmark (NL)
Niklas Brinkfeldt
(NB)

Företagsekonomi A53 mom 3 (Frist + RH + Kost + SLU)

Externredovisning

V11

Karl-Gunnar Miltis
(KGM)
Gösta Söderström
(GS)

Företagsekonomi A53 mom 4 (Frist + RH + Kost)

Ekonomistyrning

V11

Torbjörn Carlsson
(TC)
Gösta Söderström
(GS)

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

V11

Torbjörn Carlsson
Rustam Vosilov

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

V11

Gösta Söderström
(GS)
Torbjörn Carlsson
(TC)
Stefan Sundgren
(SS)

Företagsekonomi B53/B71/B72 mom 4

Vetenskaplig metod

V11

Owe R Hedström
(ORH)
Niklas Brinkfeldt
(NB)
Per Nilsson (PN)
Malin Näsholm (MN)

Företagsekonomi B53/B71/B72/B5 mom 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

V11

Erik Lindberg (EL)
Herman Stål (HS)
Ron Maheieu (RM)

Företagsekonomi B71/B72 (HL + SM)

Finansiering och riskhantering

V11

Karl-Gunnar Miltsis
Stellan Nilsson

Företagsekonomi B71/B72 mom 1 (HL + SM)

Ekonomisk styrning

V11

Ann-Christin
Häggqvist

Företagsekonomi B71/B72 mom 2 (HL + SM)

Finansiering och riskhantering

V11

Karl-Gunnar Miltsis
Stellan Nilsson

Företagsekonomi C med inriktning mot logistik

Företagsekonomi C med inriktning mot logistik

V11

Marlene Johansson
Cecilia Strokirk,
Silf

IBP B Module 1

Financial Accounting

V11

Hans Nilsson (HN)
Peter Franck (PF)

IBP B Module 2

Foundations of Finance

V11

Anna Thorsell (AT)
Torbjörn Carlsson
(TC)

IBP B Module 3

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

V11

Andrew Arbuthnott
(AAt)

IBP B Module 4

Research Methodology in Business Administration

V11

Zsuzsanna Vincze,
Mattias Jacobsson,
Markus Hällgren,
John Baker,
Johan Svensson

International Business Culture and Communication C, module 1

Analysis of business culture

V11

Kifle Hamde (KH)
Chris Nicol (CN)

International Business Culture and Communication C, module 2

Practical business management

V11

Kifle Hamde (KH)

Marknadsföring A

Marknadsföring nätkurs

V11

Jonas Nilsson
Annika Andersson

Marknadsföring A

Marknadsföring - Nätkurs

V11

Jonas Nilsson
Annika Andersson

Operations Management D

Operations Management 7.5 hp

V11

Anneli Linde (AL)
Catherine Lions
(CL)
Henrik Linderoth
(HL)

Product Planning & Development D

Product Planning & Development 7.5 hp

V11

Jan Bodin (JB)
Tom Bramorski (TBr)

Projektledning och digital produktion

Projektledning

V11

Mattias Jacobsson

Redovisning

Redovisningsteori och Praxis

V11

Stellan Nilsson
AC-Häggqvist

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori och Praxis

V11

Stellan Nilsson
A-C Häggqvist

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori och Praxis

V11

Stellan Nilsson
A-C Häggqvist

Redovisning C mom 2

Koncernredovisning

V11

Ann-Christin
Häggqvist

Research Method and Academic Writing D

Research Method and Academic Writing, 15 hp

V11

Zsuzsanna Vincze,
Johan Svensson

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration 7.5 hp

V11

Kifle Hamde (KH)

Service Marketing and Marketing Ethics C, modules 1+2, 15HP

Service Marketing (7,5 HP) and Marketing Ethics (7,5HP)

V11

Service marketing:
Helena Renström
(USBE),
Andreas Persson
(Hanken),
Marketing Ethics:
Johan Jansson
(USBE),
Lars Samuelsson
(Umu)

SM och HL moment 2

Finansiering och riskhantering 7.5

V09

Stellan Nilsson

Att utvärdera en affärsverksamhet (Skellefteå t4)

Redovisning/Budgetering/F öretagsvärdering

V09

Tobias Svanström

Att utvärdera en affärsverksamhet (Skellefteå t4)

Affärssystem

V09

Annika Andersson,
Göran Gavelin

Att utvärdera en affärsverksamhet (Skellefteå t4)

Projektarbete och utbildningspraktik

V09

Håkan Bohman

Business to Business Marketing D

Business to business Marketing

V09

Gert-Olof Boström
Galina Ossipenko

Corporate Governance D

Corporate Governance

V09

Ann-Kristin
Bergquist (AKB)
Magnus Lindmark
(ML)
Lars Fredrik
Andersson (LFA)
Thomas Pettersson
(TP)
Hans Jörgensen (HJ)

Ekonomistyrning - Nätkurs

Ekonomistyrning 7.5

Hemsida

V09

Anneli Linde

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

V09

Marlene Johansson

Financial Markets, Institutions and Financial Plan

Financial Markets

V09

Catherine Lions

Financial Markets, Institutions and Financial Plan

Financial Planning

V09

Catherine Lions
Claes-Göran Larsson

Företagande B (Skellefteå t2)

Inköp/förhandling/upphand ling/avtalsrätt och praktik

V09

Owe R. Hedström

Företagande B (Skellefteå t2)

HRM/Organisation/Arbetsrä tt och praktik

V09

NN

Företagande B (Skellefteå t2)

Intern styrning och praktik

V09

Christer Peterson
Ann-Christin
Häggqvist

Företagande B (Skellefteå t2)

Logistik och praktik

V09

Henrik Linderoth
Cecilia Strokirk,
SILF

Företagsekonomi A - Fastighetsmäklarutbi ldningen

Externredovisning 7.5 hp

V09

Tobias Svanström
Stellan Nilsson

Företagsekonomi A - Fastighetsmäklarutbi ldningen

Ekonomistyrning 7.5 hp

V09

Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi A1, Nätkurs

Extern Redovisning

V09

Peter Franck
Tobias Svanström

Företagsekonomi A27, 15 hp

Grundläggande företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7,5 hp

Hemsida

V09

Markus Hällgren
Andreas Nilsson

Företagsekonomi A27, 15 HP

Redovisning och ekonomistyrning

V09

Tobias Svanström,
kursansvarig
Peter Franck
Jacob Hanell
Nina Helas
Ann-Christin
Häggqvist
Per Nordström
Gösta Söderström

Företagsekonomi A53 mom 1

Marknadsföring 7.5 hp

V09

Bo Lemar, ansvarig
lärare
Jan Bodin

Företagsekonomi A53 mom 2

Företagets organisation och ledning

V09

Tommy Jensen
Andreas Nilsson
Malin Näsholm

Företagsekonomi A53 mom 3

Extern redovisning 7.5 hp

V09

Ann-Christin
Häggqvist
Jakob Hanell
Nina Helas

Företagsekonomi A53 mom 4

Ekonomistyrning 7.5 hp

V09

Giulia Giunti

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering 7.5 hp

V09

Håkan A. Andersson
Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering 7.5 hp

V09

Håkan A. Andersson
Giulia Giunti
Jenny Forsman

Företagsekonomi B53 mom 3 samt SM och HLP

Vetenskaplig metod 7.5 hp

V09

ORH = Owe R Hedström
(momentansvarig)
YF = Yvonne von
Friedrichs
PN = Per Nilsson
JS = Johan Svensson
AL = Anders
Lindqvist
MO = Magnus Olsson

Företagsekonomi B53 mom 4 samt SM

Entreprenörskap och affärsutveckling 7.5 hp

V09

Maria Bengtsson
Joakim Wincent

Företagsekonomi B71

Varumärkesstrategier

V09

href="http://www.usb
e.umu.se/staff/NN.ph
p?Sign=DF">Dan
Frost

Företagsekonomi C med inriktning mot logistik 7.5

Företagsekonomi C med inriktning mot logistik

V09

Henrik Linderoth

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

V09

Owe R. Hedström

International Business Administration B

Financial Accounting

V09

Hans Nilsson

International Business Administration B

Foundations of Finance

V09

Anna Thorsell

International Business Administration B

Research Methodology in Business Administration

V09

Owe R Hedström =
ORH
Kifle Hamde = KH
Anders Muszta = AM
(Statistik)
Magnus Olsson = MO
(UB)

International Business Administration B

Entrepreneurship and Business Development

V09

Andrew Arbuthnott

International Business Culture and Communication

Practical Business Culture

V09

Kifle Hamde
Chris Nicol

International Business Culture and Communication C

Analysis of Business Culture

V09

Kifle Hamde
Chris Nicol

International Business Culture and Communication C

Practical Business Management

V09

Kifle Hamde
Chris Nicol

Operations Management D

Operations Management

V09

Henrik Linderoth

Product Planning & Development D

Product Planning & Development

V09

Gert-Olof Boström
Jan Bodin

Projektledning och marknadsföring

Projektledning

V09

Mattias Jacobsson
Andreas Nilsson

Projektledning och marknadsföring

Marknadsföring

V09

Helena Lindahl
Therese Jansson

Redovisning

Redovisningsteori och praxis

V09

Stefan Sundgren
Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C

Redovisningsteori och praxis

V09

Stefan Sundgren
Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C

Koncernredovisning

V09

Ann-Christin
Häggqvist

Research Method and Academic Writing D

Research Method and Academic Writing

V09

Håkan Boter
Joakim Wincent

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

V09

Kifle Hamde

Service Marketing and Marketing Ethics C (1+2)

Service Marketing and Marketing Ethics

V09

Johan Jansson
(SM+ME)
Karl-Johan Bonnedahl
(ME)

SM och HL moment 1

Ekonomisk styrning

V09

Ann-Christin
Häggqvist
Torbjörn Carlsson
Giulia Giunti

Business to Business Marketing D

Business to Business Marketing

V08

Bo Lemar
Galina Ossipenko

Corporate Governance

Corporate Governance

V08

Stefan Sundgren
Tomas Sjögren
Ann-Sofie Henrikson

Design av organisationer: struktur och process

Design av organisationer: struktur och process

V08

Kifle Hamde

Fek A

Ekonomistyrning

V08

Håkan A. Andersson
Gösta Söderström
Henrik Linderoth

Fek B SM/HL

Finansiering och riskhantering

V08

Stellan Nilsson
Gösta Söderström

Fek B/ SM RSCM

Ekonomisk styrning

V08

Gösta Söderström
Ann-Christin
Häggqvist
Torbjörn Carlsson

Financial Accounting

Financial Accounting

V08

Gary Cunningham

Financial Markets, Institutions and Financial Plan

Financial Planning

V08

Claes-Göran Larsson
Anna Thorsell

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C

Financial Markets and Institutions

V08

Jörgen Hellström
Tomas Sjögren

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C

Financial Planning

V08

Claes-Göran Larsson
Anna Thorsell

Finansiering

1 - V08

V08

Håkan A. Andersson
Claes-Göran Larsson

Foundations of Finance

Foundations of Finance

V08

Anna Thorsell

Företagande B

Inköp/förhandling/upphand ling/avtalsrätt och praktik 9.0 hp

V08

Owe R Hedström

Företagande B

HRM/Organisation/arbetsrä tt/praktik

V08

Kerstin Nilsson

Företagande B

Intern styrning och praktik

V08

Ann-Christin
Häggqvist
Gösta Söderström

Företagande B

Logistik och praktik

V08

Marlene Johansson
SILF Competence

Företagsekonomi - Personalvetarprogram met

Introd till företagsek. med inriktn mot personal- och arbetslivsfrågor

V08

Anna Thorsell

Företagsekonomi A

Marknadsföring

V08

Bo Lemar
Therese Jansson

Företagsekonomi A

Företagets organisation och ledning

V08

Tommy Jensen
Mattias Jacobsson
Malin Näsholm

Företagsekonomi A - Fastighetsmäklarutbi ldningen

Externredovisning

V08

Stellan Nilsson

Företagsekonomi A - Fastighetsmäklarutbi ldningen

Externredovisning

V08

Stellan Nilsson (SN)

Företagsekonomi A - Fastighetsmäklarutbi ldningen

Ekonomistyrning

V08

Owe R Hedström

Företagsekonomi A1 Nätkurs

Extern redovisning

V08

Peter Franck
Anders Isaksson

Företagsekonomi A53

Externredovisning 7.5hp

V08

Tobias Svanström

Företagsekonomi B

Räkenskapsanalys & Värdering

V08

Håkan A. Andersson
Gösta Söderström

Företagsekonomi B + SM

Entreprenörskap och affärsutveckling, 7.5hp

V08

Jessica Eriksson
Maria Bengtsson

Företagsekonomi B + SM + HLP

Vetenskaplig metod

V08

ORH = Owe R Hedström
(momentansvarig)
KH = Kifle Hamde
MS = Margareta
Sundin
HH = Henrik Holmberg

Företagsekonomi B71

Varumärkesstrategier

V08

Dan Frost

Företagsekonomi C med inriktning mot logistik

Logistik 7.5 hp

V08

Henrik Linderoth
Personal från SILF

Företagsekonomi för personalvetarprogram met

Redovisning och ekonomistyrning

V08

Tobias Svanström

Företagsekonomi för personalvetarprogram met

Redovisning och ekonomistyrning

V08

Tobias Svanström

Företagsekonomisk utbildningspraktik

Företagsekonomisk utbildningspraktik

V08

Marlene Johansson
Mats Nordström

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

V08

Owe R Hedström
Gösta Söderström

International Business Administration B

Entrepreneurship

V08

Tommy Jensen
Andrew Arbuthnott

International Business Administration B

Entrepreneurship and Business Development

V08

Tommy Jensen
Andrew Arbuthnott

International Business Administration B,

Research Methodology in Business Administration

V08

Jessica Eriksson

International Business Culture and Communication

Analysis of Business Culture

V08

Kifle Hamde
Thomas Biedenbach

International Business Culture and Communication

Practical Business Culture

V08

Kifle Hamde
Thomas Biedenbach

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag

Marknadsföring

V08

Helena Lindahl

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag

Entreprenörskap

V08

Owe R Hedström

Operations Management D

Operations Management

V08

Anneli Linde
Henrik Linderoth

Product Planning and Development

Product Planning and Development

V08

Gert-Olof Boström
Galina Ossipenko

Projektledning och marknadsföring

Marknadsföring

V08

Helena Lindahl

Redovisning

Koncernredovisning

V08

Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning

Koncernredovisning

V08

Ann-Christin
Häggqivst

Redovisning

Koncernredovisning

V08

Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C

Redovisningsteori o Praxis

V08

Stellan Nilsson
Stefan Sundgren
Ann-Christin
Häggqvist
E & Y

Research Method and Academic Writing D

Research Method and Academic Writing D, part I, 7.5 ects/hp

V08

Johann Packendorff
Nils Wåhlin

Research Methodology in Business Administration

Research Method in Business Administration

V08

Kifle Hamde

Service marketing and Marketing ethics

Service marketing and Marketing ethics

V08

Johan Jansson
Helena Renström
Karl Bonnedahl

Advanced Financial Accounting

Advanced Financial Accounting

V07

Stefan Sundgren
Gary Cunningham

Fek B SM/RSCM

Ekonomisk styrning 5 poäng

V07

___

Företagsekonomi A

Marknadsföring

V07

Dan Frost,
momentansvarig (DF)
Tommie Burström
(TBU)

Företagsekonomi A

Företagets organisation och ledning

V07

Ulrica Nylén
Mattias Jacobsson

Företagsekonomi A

Extern redovisning

V07

Peter Franck
Ann-Christin
Häggqvist
Anders Isaksson

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

V07

Håkan Andersson
Anders Isaksson

Företagsekonomi A (SPA-programmet) Ö-vik

Entreprenörskap

V07

Pontus Bergh

Företagsekonomi A Skellefteå

Marknadsföring

V07

Thommie Burström

Företagsekonomi A Skellefteå

Företagets organisation och ledning

V07

Malin Näsholm
Lennart Eriksson

Företagsekonomi A/Skellefteå

Extern redovisning

V07

Stellan Nilsson
Peter Franck

Företagsekonomi A/Skellefteå

Ekonomistyrning

V07

Owe R Hedström

Företagsekonomi B

Finansiering

V07

Håkan Andersson
Gösta Södersström

Företagsekonomi B

Räkenskapsanalys och värdering

V07

Håkan Andersson
Gösta Söderström

Företagsekonomi B + SM

Entreprenörskap och affärsutveckling

V07

Erik Lindberg

Företagsekonomi B RSCM

Varumärkesstrategi (mom 4)

V07

Dan Frost (DF)

Företagsekonomi B SM/RSCM

Finansiering och riskhantering

V07

Stellan Nilsson
Gösta Söderström

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

V07

Claes-Göran Larsson

International Business Administration A

International Business Environment

V07

Peter Hultén

International Business Administration A

Marketing

V07

Therese Jansson
Galina Ossipenko

International Business Administration A

Organisation and Management of the firm

V07

Ulrica Nylén

International Business Administration A

Management Accounting

V07

Henrik Linderoth

International Business Administration B

Financial Accounting

V07

Gary Cunningham

International Business Administration B

Foundations of Finance

V07

Barbara Cornelius

International Business Administration B

Research Methodology in Business Administration

V07

Jessica Eriksson

International Business Administration B

Entrepreneurship

V07

Tommy Jensen

International Business Culture and Communication

Analysis of Business Culture

V07

Kifle Hamde

International Business Culture and Communication

Practical Business Management

V07

Kifle Hamde

International Marketing

International Marketing, 5p

V07

Bo Lemar (BL)

Marketing III

Product Planning and Development

V07

Gert-Olof Boström
Bo Lemar

Marketing III

Business to Business Marketing

V07

Gert-Olof Boström

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag

Marknadsföring

V07

Helena Lindahl

Multinational Finance

Multinational Finance

V07

Jörgen Hellström

Operations management

Operations management

V07

Henrik Linderoth
Anneli Linde

Organizational Responsibility, Accountability and

Corporate Responsibility and Accountability

V07

Ian Hamilton

Policy and Legal Frameworks for Sustainability

The Policy of Sustainability

V07

Jacob Christensen

Policy and Legal Frameworks for Sustainable Develo

Sustainability from an Environmental Law Perspective

V07

Tomy Jensen
Thomas Pettersson
Christina H
Lindgren
Chris Nicol

Projektledning och marknadsföring, 10 p

Projektledning 5p

V07

Lennart Eriksson

Redovisning C

Redovisningsteori o Praxis

V07

Stellan Nilsson
Henrik Nilsson
Stefan Sundgren

Redovisning C

Koncernredovisning

V07

Ann-Christin
Häggqvist

Research Methodology in Business Administration

Research Methodology in Business Administration

V07

Håkan Bohman
Per Nilsson

Service Marketing

Service Marketing

V07

Johan Jansson (JJ)

SM/RSCM

Ekonomistyrning

V07

Fredrik Wahlström

SMH - Marknadsföring

Marknadsföring, A-kurs, 5p

V07

Johan Jansson

Fek B Service management

Redovisningssystem

V06

Tobias Svanström
Nadja Vikström

Fek B Service Management

Finansiering och riskhantering

V06

Stellan Nilsson

Företaget en marknadsberoende organisation

Företaget - en marknadsberoende organisation

V06

Kerstin Nilsson

Företagsekonomi A, Fristående

Marknadsföring

V06

Sofia Isberg
Anders Wäppling

Företagsekonomi A, Fristående

Företagets organisation och ledning

V06

Ulrica Nylén
Louise Tetting

Företagsekonomi A-Ske

Marknadsföring A-Ske

V06

Thommie Burström

Företagsekonomi A-Ske

Extern redovisning

V06

Stellan Nilsson
Nadja Vikström

Företagsekonomi A-Ske

Ekonomistyrning

V06

Nadja Vikström

Företagsekonomi A-Ske

Organisation

V06

Drew Baldwin

Företagsekonomi B

Finansiell strategi och styrning

V06

Claes-Göran Larsson
Gösta Söderström
Nadja Vikström
Olof Thurn
Tomas Rahm
Erik Strandberg

Företagsekonomi B

Redovisning och företagsanalys

V06

Håkan Andersson
Gösta Söderström
Olof Thurn
Tomas Rahm

Företagsekonomi B

Entreprenörskap och affärsutveckling

V06

Lennart Eriksson

Företagsekonomi B + SM

Vetenskaplig metod

V06

ORH = Owe R
Hedström,
huvudlärare
MG = Margareta
Gällstedt
AS = Anders
Söderholm
NW = Niklas
Wahlström
JE = Jessica
Eriksson
MS = Margareta
Sundin
ML = Marika
Lundqvist
HH = Henrik
Holmberg
DF = Dan Frost
TBu = Thommie
Burström

Industriell Ekonomi

Industriell Ekonomi

V06

Anneli Linde

International Business Administration

International Business Environment

V06

Jens Graff

International Business Administration

Marketing

V06

Patrik Nilsson

International Business Administration

Organisation and Management of the firm

V06

Ulrica Nylén

International Business Administration

Management Accounting

V06

Henrik Linderoth
Nadja Vikström

International Business Culture and Communication

Analysis of Business Culture

V06

Jan Bodin

International Business Culture and Communication

Practical Business Management

V06

Jan Bodin
Guy Deloffre
Louise Tetting

Marketing III

Product Planning & Development

V06

Jan Bodin

Marketing III

Business to Business Marketing

V06

Gert-Olof Boström

Multinational Finance

Multinational Finance

V06

Jörgen Hellström

Operations management

Operations management

V06

Henrik Linderoth
Anneli Linde

Operations mangement

V06

Henrik Linderoth
Anneli Linde

Operations mangement

Operations mangement

V06

Henrik Linderoth
Anneli Linde

Projekt: process och organisation A

Projekt: process och organisation A

V06

Margareta Gällstedt

Redovisningsteori och praxis

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

V06

Stellan Nilsson
Claes-Göran Larsson
Ann-Christin
Häggqvist

Service Marketing

Service Marketing

V06

Johan Jansson (JJ)
Therese Jansson (TJ)

Service Marketing and International Marketing

International Marketing

V06

Jens Graff
Bo Lemar

Analysis of Business Culture

Analysis of Business Culture

V05

Jan Bodin

Business to Business Marketing

Business to Business Marketing

V05

Gert-Olof Boström

FEK A, Fast. mkl. Mf, 5p

Marknadsföring

V05

Johan Jansson

Företaget en marknadsberoende organisation

Företaget en marknadsberoende organisation

V05

Anneli Linde

Företagsekonomi A

Extern redovisning

V05

Stellan Nilsson

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

V05

Gösta Söderström
Anna Thorsell

Företagsekonomi A + RM

Marknadsföring

V05

Jan-Erik Jaensson
Jan Bodin
Erik Åström

Företagsekonomi A + RM

företagets organisation & ledning

V05

Tommy Jensen
(momentansvarig)
Kifle Hamde
Pontus Bergh

Företagsekonomi A, 10 p

Marknadsföring

V05

Erik Åström

Företagsekonomi A, 10 p

Organisation

V05

Erik Åström

Företagsekonomi A, Fast. mäkl.

Organisation

V05

Margareta Gällstedt,
maila mig för
lösenord till
kurshemsida.
Tommy Jensen

Företagsekonomi A, Fast. mäkl.

Extern redovisning

V05

Stellan Nilsson
Gösta Söderström

Företagsekonomi A, Fast. mäkl.

Ekonomistyrning

V05

Erik Lindberg

Företagsekonomi B

Finansiell strategi och styrning

V05

Håkan Andersson
C-G Larsson

Företagsekonomi B

Redovisning och företagsanalys

V05

Claes-Göran Larsson
Gösta Söderström

Företagsekonomi B

Redovisningssystem

V05

Tobias Svanström

Företagsekonomi B

Finansiering och riskhantering

V05

Stellan Nilsson
Gösta Söderström

Företagsekonomi B + SM

Vetenskaplig metod

V05

Owe R. Hedström
(kursansvarig
lärare)
Jessica Eriksson
Per Nilsson

Industriell ekonomi A, 5 poäng

Industriell ekonomi A, 5 poäng

V05

Owe R Hedström
Jessica Eriksson
Anders Söderholm
Ralf Müller
Ann-Christin
Häggqvist
Johan Jansson
Gösta Söderström
Nadja Vikström

International Business Administration

International Business Environment

V05

Jens Graff

International Business Administration

Marketing

V05

Patrik Nilsson

International Business Administration

Organisation and Management of the firm

V05

Pontus Bergh
Kifle Hamde

International Business Administration

Management Accounting

V05

Henrik Linderoth

International Marketing

International Marketing

V05

Jan-Erik Jaensson
Jens Graff

Multinational Finance

Multinational Finance

V05

Catherine Lions

Operations Management

Operations Management

V05

Henrik Linderoth
Anneli Linde

Practical Business Management

Practical Business Management

V05

Jan Bodin

Product Planning & Development

Product Planning & Development

V05

Jan Bodin

Projekt: process och organisation

Period 4, lärare Tommy Jensen

V05

Tommy Jensen

Redovisning

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

V05

Claes-Göran Larsson
Stellan Nilsson
Gösta Söderström

Redovisning

Koncernredovisning och revision

V05

Ann-Christin
Häggqvist

Research Design and Method

Research Design and Method

V05

Ralf Müller

Service Marketing

Service Marketing

V05

Johan Jansson

International Business Culture and Communication

Analysis of Business Culture

V04

Jan Bodin
Kifle
Hamde

International Business Culture and Communication

Practical Business Management

V04

Jan Bodin

Operations Management

Operations Management

V04

Oya Tukel
Andreas Sjödin

EU-kompetens och projektledning, 10 p

EU-relaterad projektverksamhet

V02

Academic Business Challenge, Introduction to Business Development

Academic Business Challenge 7,5 hp

V10

Marlene Johansson
Linda Nyström,
Uminova Innovation
Annika Wikström,
Uminova Innovation

Att utvärdera en affärsverksamhet

Affärssystem

V10

Annika andersson

Att utvärdera en affärsverksamhet mom 1 (Skellefteå t 4)

Redovisning/Budgetering/F öretagsvärdering 9 hp

V10

Dick Johansson

Att utvärdera en affärsverksamhet mom 2 (Skellefteå t 4)

Affärssystem 6 hp

V10

Annika Andersson

Att utvärdera en affärsverksamhet mom 3 (Skellefteå t 4)

Självständigt arbete 7.5 hp och utbildningspraktik 7.5 hp

V10

Erik Lindberg

Business to Business Marketing D

Business to Business Marketing 7.5 hp

V10

Gert-Olof Boström

Corporate Governance D

Corporate Governance 7.5 hp

V10

Ann-Kristin
Bergquist (AKG)
(course leader)
Martin Eriksson (ME)

Thomas Pettersson
(TP)
Lars-Fredrik
Andersson (LFA)

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C, module 1

Financial Markets and institutions

V10

Catherine Lions
Magnus Lindmark

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C, module 2

Financial Planning

V10

Catherine Lions
Lars Lindbergh

Företagande B mom 1 (Skellefteå t2)

Inköp/förhandling/upphand ling/avtalsrätt och praktik 9 hp

V10

Owe R Hedström

Företagande B mom 2 (Skellefteå t2)

HRM/Organisation/Arbetsrä tt och praktik 6 hp

V10

xx

Företagande B mom 3 (Skellefteå t2)

Intern styrning och praktik 7.5 hp

V10

xx

Företagande B mom 4 (Skellefteå t2)

Logistik och praktik 7.5 hp

V10

Marlene Johansson
Cecilia Strokirk,
Silf

Företagsekonomi (P-prog.)

Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

V10

Niklas Brinkfeldt
-NB
Andreas Nilsson -
AN
Annika Andersson -
AA
Owe R Hedström -
ORH
Dan Frost - DF

Företagsekonomi (P-prog.)

Redovisning och ekonomistyrning

V10

Annika Andersson
Karl-Gunnar Miltsis

Företagsekonomi A53 mom 1 (Frist + RH + IE + MKV + Kost + Turism)

Marknadsföring

V10

Bo Lemar
Therese Hedlund
Elin Nilsson

Företagsekonomi A53 mom 2 (Frist + RH)

Företagets organisation och ledning

V10

Niklas Brinkfeldt,
huvudlärare
Maira Babri

Företagsekonomi A53 mom 3 (Frist + RH)

Externredovisning

V10

Stellan Nilsson
K G Miltsis

Företagsekonomi A53 mom 4 (Frist + RH)

Ekonomistyrning

V10

xx

Företagsekonomi A53 mom 4 (Frist + RH)

Ekonomistyrning

V10

Torbjörn Carlsson,
huvudlärare
Christer Peterson

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

V10

Torbjörn Carlsson
Gösta Söderström

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och Värdering

V10

Torbjörn Carlsson
Gösta Söderström
Annika Andersson

Företagsekonomi B53 mom 3

Affärsutveckling med beslutsstöd

V10

Pontus Bergh
Andreas Backe
Herman Stål
Annika Andersson

Företagsekonomi B53 mom 4

Vetenskaplig metod

V10

Pontus Bergh
Tommie Burström

Företagsekonomi B71/B72 mom 1 (HL + SM)

Ekonomisk styrning

V10

Torbjörn Carlsson
Ann-Christin
Häggqvist

Företagsekonomi B71/B72 mom 2 (HL + SM)

Finansiering och riskhantering

V10

Stellan Nilsson
Peter Franck

Företagsekonomi B71/B72 mom 3 (HL + SM)

Affärsutveckling med beslutsstöd

V10

Erik Lindberg
Andreas Backe
Herman Stål

Företagsekonomi B71/B72 mom 4 (HL + SM)

Vetenskaplig metod

V10

Ansvarig: Owe R
Hedström
Thommie Buström,
Pontus Bergh,
Per Nilsson

Företagsekonomi C med inriktning mot logistik

Företagsekonomi C med inriktning mot logistik 7.5 hp

V10

Marlene Johansson
Cecilia Strokirk,
Silf
Carina Dahllöf, Silf

Industriell ekonomi A

Industriell ekonomi 7.5

V10

Christer Peterson
Thommie Burström

International Business Administration B module 2

Foundations of Finance

V10

Anna Thorsell

International Business Culture and Communication C, module 1

Analysis of business culture

V10

Kifle Hamde
Chris Nicol

International Business Culture and Communication C, module 2

Practical business management

V10

Kifle Hamde

Operations Management D

Operations Management 7.5 hp

V10

Catherine Lions
Nils Wåhlin

Product Planning & Development D

Product Planning & Development 7.5 hp

V10

Gert-Olof Boström
Vladimir Vanyushyn

Projektledning och digital produktion

Projektledning

V10

Mattias Jacobsson

Redovisning C, mom 1

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

V10

Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C, mom 2

Koncernredovisning

V10

Ann-Christin
Häggqvist

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration 7.5 hp

V10

Kifle Hamde

Research methods in Business Administration

Research Methodology in Business Administration

V10

Kifle Hamde
Niklas Brinkfeldt

Räkenskapsanalys och Värdering

Moment 2

V10

Torbjörn Carlsson
Gösta Söderström

Service Marketing and Marketing Ethics - an intern

V10

xx

Service Marketing and Marketing Ethics C, module 1 + 2

Service Marketing 7.5hp and Marketing Ethics 7.5hp

V10

Johan Jansson (1+2)
Yvonne von
Friedrichs (1)

UE-MCE Course

UE-MCE Course

Hemsida

V00

Zsuzsanna

Företagsekonomi B53

Vetenskaplig metod

HT16

Owe R Hedström
(prel)

Fristående kurs

Entrepreneurship and Dynamic Business Contexts

Dynamic Business Settings

Ht 04

Drew Baldwin

Jessica Eriksson

Accounting, Auditing and Control m2

Advanced Management Accounting

Hemsida

H22

Catherine Lions

24057, 24038, 24019, 24015, A2404, A2414

Accounting, Auditing and Control m4

Advanced Auditing

Hemsida

H22

Tobias Svanström
Hans Nilsson

Financial Management D m2

Advanced Corporate Finance

Hemsida

H22

Lars Lindbergh

Accounting, Auditing and Control m1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H22

R. Olsson

2fe107, 2fe181

Advanced financial accounting

Advanced financial accounting

Hemsida

H22

Stefan Sundgren

Advanced financial accounting

Advanced financial accounting

Hemsida

H22

Stefan Sundgren

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt

Hemsida

H22

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Change and Entrepreneurship M1

Organizational change

Hemsida

H22

Henry Lopez; Bekzat
Musrepova

Change and entrepreneurship M2

Corporate entrepreneurship

Hemsida

H22

Jessica Eriksson

2FE138

Consumer behavior, market analysis and strategic decision making D

Consumer Behavior

Hemsida

H22

Elin Nilsson
Vladimir Vanyushyn

2FE177, 2FE199, 2FE179, 2FE193

Consumer behavior, market analysis and strategic decision making D m1

Marketing Strategy

Hemsida

H22

Ulrika Leijerholt

24001, A2410, A2412, 24060, 24007, 24037

Consumer behavior, market analysis and strategic decision making D m2

Consumer Behavior

Hemsida

H22

Elin Nilsson
Vladimir Vanyushyn

2FE177, 2FE199, 2FE179, 2FE193

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m3

Consumer and Market Analysis

Hemsida

H22

Vladimir Vanyushyn

Consumer behavior, market analysis and strategic decision making D m4

Strategic Marketing Planning

Hemsida

H22

Galina Biedenbach

Current Trends

Current Trends and a Minor in

Hemsida

H22

Peter Gustafsson
Zsuzsanna Vincze

2FE193, 2FE194, 2FE195, 2FE196, 2FE197

Entreprenörskap och företaget i samhället A

Affärsutveckling

Hemsida

H22

Maxim Vlasov

Gastronomiprogrammet, Turismrogrammet

Financial Management D m1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H22

R. Olsson

2fe108, 2fe144

Financial Management D m4

Risk Management D

Hemsida

H22

Catherine Lions
Leif Karlsson
Jörgen Hellström
Jorgen Hellström

24022, 24037, 24055, A2405

Financial Management D, m3

Investments

Hemsida

H22

Jörgen Hellström
Peter Gustafsson

2FE108, 2FE144

Finansiering och kalkylering

Finansiering och kalkylering

Hemsida

H22

Peter Frii (PEF)
Fredrik Huhtamäki
(FH)

ingenjör

Företagsekonomi A M1

Marknadsföring

Hemsida

H22

Jan Bodin
(Kursansvarig)
Robin Herbert

CEP, Fristående

Företagsekonomi A M1 HLP

Introduktion till handel och logisitk

Hemsida

H22

Elin Nilsson
Lars Silver

HLP

Företagsekonomi A M1 SMP

Introduktion till en servicelogik

Hemsida

H22

Sofia Isberg

Service Managementprogrammet

Företagsekonomi A M2

Organisation

Hemsida

H22

Annika Andersson

Civilekonomer och Fristående

Företagsekonomi A M3

Externredovisning

Hemsida

H22

Tobias Svanström
Albin Bjurman
Dennis Sundvik
Rebecca Johansson
Simon Björkmo

CEP, IVP, fristående

Företagsekonomi A M3 SMP HLP

Organisation

Hemsida

H22

Annika Andersson

Handels och logistik - Service Management

Företagsekonomi A M4

Ekonomistyrning

Hemsida

H22

Anna Thorsell,
Henrik Höglund

CEP, IVP, fristående

Företagsekonomi A M4 SMP HLP Gastro Turism

Ledarskap

Hemsida

H22

Annika Andersson

Service Management - HLP - Gastronomi - Turism

Företagsekonomi A SM/HLP, Gastronomiprogr

Marknadsföring

Hemsida

H22

Sofia Molander
(kursansvarig), Dan
Frost, Robin Herbert

SMP, HLP, Gastronomiprogr

Företagsekonomi A1:1

Marknadsföring

Hemsida

H22

Jan-Erik Jaensson

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi A1:1

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H22

Tomas Blomquist
Lucas Haskell
Johan Lidström

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi B

Finansiering

Hemsida

H22

Anna Thorsell

Företagsekonomi B mom 4

Vetenskaplig metod

Hemsida

H22

Ulrica Nylén (UN)
Oscar Stålnacke (OS)

Fristående samt CEP

Företagsekonomi B53 mod 2

Företagsekonomi B moment 2

Hemsida

H22

Leif Karlsson

Företagsekonomi B53 Moment 3-Entreprenörskap med beslutsstöd

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

H22

Quang Evansluong

Inköp och förhandling

Inköp och förhandling

Hemsida

H22

Jan Bodin

HLP

Innovation och affärsutveckling

Innovation och affärsutveckling

Hemsida

H22

Sergio Alves
(kursansvarig)
Maxim Vlasov

International Business Administration A

Management Accounting

Hemsida

H22

Alice Annelin

International Business Administration A

Management Accounting

Hemsida

H22

Alice Annelin
(module
responsible)
Henrik Höglund
(guest lecturer)

IBP, Exchange

International Business Administration A m1 IBP

International Business Environment

Hemsida

H22

Christopher Nicol
Angelos Kostis

IBP and Exchange

International Business Administration A m2 IBP

Marketing

Hemsida

H22

Galina Biedenbach,
Vladimir Vanyushyn

International Business Administration A m3 IBP

Organisation A

Hemsida

H22

Christopher Nicol
Virginie Fernandez
Sophie Jané

Introduktion till FEK med inriktning mot PA

Introduktion till FEK med inriktning mot PA

Hemsida

H22

Annika Andersson

P-programmet

Introduktion till Företagsekonomi med inrikting mot Personalekonomi

Redovisning och ekonomistyrning

Hemsida

H22

Anna Thorsell

Personalvetarprogrammet

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes

Strategising: Planning and Processes

Hemsida

H22

Christopher Nicol

Managerial perspectives on strategy, people, projects and processes m1

Perspectives on Strategy - in Management

Hemsida

H22

Thomas Biedenbach

Managerial perspectives on strategy, people, projects and processes m2

People - the human side of organising

Hemsida

H22

Ulrica Nylén (UN)
(course
responsible)
Magdalena Markowska
(MM)

Civilekonomer, Master students

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m3

Project Management

Hemsida

H22

Markus Hällgren
Thomas Biedenbach
Sophie Jané
Virginie Fernandez

Civilekonom, Master, LoO

Organisational Design

Organisational Design

Hemsida

H22

Christopher Nicol
Bekzat Musrepova

Redovisning C, Redovisningsteori och praxis

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

H22

Stefan Sundgren

Redovisning C: Koncernredovisning

Mom 2 Koncernredovisning

Hemsida

H22

Peter Frii
Tobias Svanström

Research methodology in Business Research

Research methodology in Business Resarch

Hemsida

H22

Ulrica Nylén (UN)
Course responsible
Karl-Johan Bonnedahl
(KJB)

Master programs, 2nd year

Sales management

Sales management

Hemsida

H22

Jan Bodin

2FE217, 2FE317

Social and Environmental Entrepreneurship

Social and Environmental Entrepreneurship

Hemsida

H22

Maxim Vlasov
(kursansvarig)
Karl Johan
Bonnedahl
Lucas Haskell

Fristående, master och civilekonomprogram, övrigt

Strategic Business Development D M1

Perspectives on strategy - in BDI

Hemsida

H22

Angelos Kostis

Strategic Business Development D M2

Managing networks and internationalization

Hemsida

H22

Maria Bengtsson
Tatbeeq Raza-Ullah

Strategic Business Development D M3

Entrepreneurship and Business Growth

Hemsida

H22

Angelos Kostis,
Johan Lidström

Strategic Business Development D M4

Strategizing in Business Development

Hemsida

H22

Jessica Eriksson
(responsible for the
module)
Quynh Le

24030, A2411, 24006

Supply Chain Management II

Supply Chain Management II

Hemsida

H22

Lars Silver
Karl Johan Bonnedahl

Säljaktiviteter

Säljaktiviteter

Hemsida

H22

Anna-Carin Nordvall

HLP, Fristående, Program.

Accounting, Auditing and Control m1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H21

R. Olsson

2fe107, 2fe181

Accounting, Auditing and Control m2

Advanced Management Accounting

Hemsida

H21

Catherine Lions

24057, 24038, 24019, 24015, A2404, A2414

Accounting, Auditing and Control m3

Advanced financial accounting

Hemsida

H21

Stefan Sundgren

Accounting, Auditing and Control m4

Advanced Auditing

Hemsida

H21

Tobias Svanström
Hans Nilsson

Accounting master, CEP termin 7

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt

Hemsida

H21

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Change and entrepreneurship in organizations m1

Organizational change

H21

Medhanie Gaim
Kifle Hamde

24039 A2408 fe409

Change and entrepreneurship in organizations m2

Corporate Entrepreneurship

Hemsida

H21

Jessica Eriksson

Apply codes 24039 and A2408

Consumer behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m1

Marketing Strategy

Hemsida

H21

Ulrika Leijerholt

24001, A2410, A2412, 24060, 24007, 24037

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m2

Consumer Behavior

Hemsida

H21

Elin Nilsson
Vladimir Vanyushyn

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m3

Consumer and Market Analysis

Hemsida

H21

Vladimir Vanyushyn

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m4

Strategic Marketing Planning

Hemsida

H21

Galina Biedenbach

Current Trends

Current Trends

Hemsida

H21

Zsuzsanna Vincze

2FE194, 2FE195, 2FE196, 2FE197

Current trends, module 1

Research Methodology in Business Research

Hemsida

H21

Ulrica Nylén

2nd year Master programs

Entreprenörskap och företaget i samhället

Affärsutveckling

Hemsida

H21

Maxim Vlasov
Lucas Haskell

Gastronomi, Turism

Financial Management D m1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H21

R. Olsson

2fe108, 2fe144

Financial Management D m2

Advanced Corporate Finance

Hemsida

H21

Lars Lindbergh

2FE108, 2FE144, 2fe196, 2fe180

Financial Management D m3

Investments

Hemsida

H21

Jörgen Hellström
Peter Gustafsson

2FE108, 2FE144, 2fe196, 2fe180

Financial Management D m4

Risk Management D

Hemsida

H21

Catherine Lions
Leif Karlsson

2FE108, 24022, 24037, 24055, A2405

Finansiering och Kalkylering

Finansiering och Kalkylering

Hemsida

H21

Anna Thorsell

TYCIE Industriell ekonomi

Företagsekonomi A

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H21

Elin Nilsson
Lars Silver

Civilekonom med inriktning mot handel och logistik

Företagsekonomi A m1 Civek/Frist

Marknadsföring

Hemsida

H21

Jan Bodin
(kursansvarig)
Erik Lindberg

CEP + Fristående

Företagsekonomi A m1 HLP

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H21

Elin Nilsson
Lars Silver

HLP

Företagsekonomi A m1 PA

Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot PA

Hemsida

H21

Annika Andersson

P-programmet

Företagsekonomi A m1 SMP

Introduktion till en servicelogik

H21

Sofia Isberg

Service Managementprogrammet

Företagsekonomi A m2 Civek/Frist

Organisation

Hemsida

H21

Annika Andersson
Robert Kihlberg
Maxim Vlasov
Tove Näsman

Civilekonomer

Företagsekonomi A m2 PA

Redovisning och ekonomistyrning

H21

Anna Thorsell

Personalvetarprogrammet

Företagsekonomi A m2 SMP & HLP

Marknadsföring

H21

Ulrika Leijerholt
(kursansvarig), Erik
Lindberg

24023, 24021, 24068

Företagsekonomi A m3

Externredovisning

H21

Tobias Svanström
Linnea Martinsson
Rebecca Johansson
Simon Björkmo

CEP, Fristående, IVP

Företagsekonomi A m3 SMP & HLP

Organisation

Hemsida

H21

Annika Andersson
Robert Kihlberg

HLP/SMP

Företagsekonomi A m4

Ekonomistyrning

Hemsida

H21

Anna Thorsell
Ilse Svensson de
Jong
Linnea Martinsson
Rebecca Johansson
Simon Björkmo

Företagsekonomi A m4 SMP & HLP, Gast Tur

Ledarskap

Hemsida

H21

Annika Andersson

Service M , HLP, Gastronomi, Turism

Företagsekonomi A1:1

Marknadsföring

Hemsida

H21

Jan-Erik Jaensson

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi A1:1

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H21

Christian Wilcke
Dan Frost

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi B m1

Finansiering

Hemsida

H21

Anna Thorsell

Fristående kurs

Företagsekonomi B m2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

H21

Leif Karlsson

Fristående kurs

Företagsekonomi B m3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

H21

Quang Evansluong

Fristående kurs

Företagsekonomi B moment 4

Vetenskaplig metod

Hemsida

H21

Ulrica Nylén
(momentansvarig)
Oscar Stålnacke

Civilekonomer, fristående kurs

Inköp och försäljning C m1

Inköp och förhandling

Hemsida

H21

Jan Bodin
Annika Andersson

HLP

Inköp och försäljning C/Försäljningsstrate gier

Sales Management

Hemsida

H21

Jan Bodin
Erik Lindberg

HLP, fristående, program

Inköp och försäljning C/Försäljningsstrate gier

Säljaktiviteter

H21

Ulrika Leijerholt

HLP, fristående, program

Innovation och affärsutveckling

Innovation och Affärsutveckling

Hemsida

H21

Jan Abrahamsson
(kursansvarig)
Sergio Alves

Fristående kurs (NÄT)

International Business Administration A m1 IBP

International Business Environment

Hemsida

H21

Christopher Nicol
Angelos Kostis

IBP + utbyte

International Business Administration A m2 IBP

Marketing

H21

Galina Biedenbach,
Sofia Molander, Ivan
Riumkin

International Business Administration A m3 IBP

Organisation

Hemsida

H21

Christopher Nicol
Sophie Jane
Virginie Fernandez

International Business Administration A m4 IBP

Management Accounting

Hemsida

H21

Alice Annelin

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m1

Perspectives on Strategy - in Management

Hemsida

H21

Thomas Biedenbach

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m2

People - The human side of organising

Hemsida

H21

Ulrica Nylén (UN)
Course responsible
Kifle Hamde (KH)
Malin Näsholm (MN)

Civilekonomer, Master students

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m3

Project Management

Hemsida

H21

Markus Hällgren
Thomas Biedenbach
Virginie Fernandez
Sophie Jané

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m4

Strategising: Planning and Processes

Hemsida

H21

Christopher Nicol

Organisational Design

Organisational Design

Hemsida

H21

Christopher Nicol
Tove Näsman

Redovisning C m1

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

H21

Stefan Sundgren

Redovisning C m2

Koncernredovisning

Hemsida

H21

Peter Frii
Tobias Svanström

80

Social and Environmental Entrepreneurship

Social and Environmental Entrepreneurship

H21

Karl Johan
Bonnedahl
Maxim Vlasov

Strategic Business Development D m1

Perspectives on strategy - in BDI

Hemsida

H21

Maxim Vlasov
Zsuzsanna Vincze

2fe178 2fe147, 2fe200

Strategic Business Development D m2

Entrepreneurship and Business Growth

Hemsida

H21

Sujith Nair; Johan
Lidström; Ivan
Riumkin

Strategic Business Development D m3

Managing networks and internationalisation

H21

Maxim Vlasov (MV)
Tatbeeq Raza Ullah
(TR)
Zsuzsanna Vincze
(ZV)

Strategic Business Development D m4

Strategizing in Business Development

Hemsida

H21

Jessica Eriksson
Ivan Riumkin
Quang Evansloung

apply codes 24006, A2411 and 24030

Supply chain management 2

Supply chain management 2

Hemsida

H21

Lars Silver
Karl Bonnedahl

Accounting, Auditing and Control mod 3

Advanced financial accounting

Hemsida

H20

Stefan Sundgren

Accounting, Auditing and Control D

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H20

R. Olsson

2fe107, 2fe181

Accounting, Auditing and Control mod 1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H20

R. Olsson

2fe107, 2fe181

Accounting, Auditing and Control mod 2

Advanced Management Accounting mom2

Hemsida

H20

Catherine Lions

24031, 24019, 24015

Accounting, Auditing and Control mod 4

Advanced Auditing

Hemsida

H20

Tobias Svanström
Hans Nilsson

2FE107

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt (NÄT)

Hemsida

H20

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Change and Entrepreneurship in Organizations

Corporate Entrepreneurship

Hemsida

H20

Jessica Eriksson

24039, A2408 (+ 2FE409, separate schedule)

Change and Entrepreunership in Organizations mod 1

Organizational Change

Hemsida

H20

Kifle Hamde
Medhanie Gaim

civil ek. frist, master

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making M1

Marketing Strategy

Hemsida

H20

Ulrika Leijerholt

24001, A2410, A2412, 24060, 24007, 24037

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making M2

Consumer Behavior

Hemsida

H20

Vladimir Vanyushyn
(VV, course
responsible)
Elin Nilsson (EN)

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making M3

Consumer and Market Analysis

Hemsida

H20

Vladimir Vanyushyn,
course responsible

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making M4

Strategic Marketing Planning

Hemsida

H20

Galina Biedenbach

Current Trends

Current Trends

Hemsida

H20

Zsuzsanna Vincze

Current trends and a minor in...

Research Methodology in Business Research

Hemsida

H20

Ulrica Nylén
Philip Roth

2nd year master programs

Entreprenörskap och företaget i samhället

Affärsutveckling

Hemsida

H20

Ivan Riumkin
Maxim Vlasov

Gastronomi, Turism

Financial management D M1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H20

R. Olsson

2fe108, 2fe144, 2fe180

Financial Management D M2

Advanced Corporate Finance mom 2

Hemsida

H20

Lars Lindbergh

Financial Management D M3

Investments

Hemsida

H20

Jörgen Hellström

Financial Management D M4

Risk Management D

Hemsida

H20

Catherine Lions
Oscar Stalnacke

24022, 24055, A2405

Finansiering och Kalkylering

Finansiering och Kalkylering

Hemsida

H20

Anna Thorsell

Industriell ekonomi

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

H20

Annika Andersson
Kiflemariam Hamde

HLP / SMP

Företagsekonomi A för PA

Personalekonomi

Hemsida

H20

Annika Andersson
Anna Thorsell

PA-studenter

Företagsekonomi A HLP mom 1

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H20

Elin Nilsson
Lars Silver
(Dan Frost)

Civek Handel och logistik

Företagsekonomi A med inriktning mot PA

Redovisning och Ekonomistyrning

Hemsida

H20

Anna Thorsell

Företagsekonomi A mom 1

Marknadsföring

Hemsida

H20

Jan Bodin
(kursansvarig)
Erik Lindberg

CEP + Fristående

Företagsekonomi A mom 2

Organisation

Hemsida

H20

Annika Andersson
Kiflemariam Hamde
Tove Näsman

Civilekonomer, fristående

Företagsekonomi A mom 3

Externredovisning

Hemsida

H20

Tobias Svanström
Sofia Långström
Lovisa Boström
Linnea Martinsson
Oskar Johansson

CEP + fristående + IVP

Företagsekonomi A mom 4

Ekonomistyrning

Hemsida

H20

Anna Thorsell

CEP + fristående + IVP

Företagsekonomi A SMP & HLP mom 2

Marknadsföring

Hemsida

H20

Ulrika Leijerholt
(kursansvarig)
Erik Lindberg

2FE213, 2FE214, 2FE027

Företagsekonomi A SMP & HLP mom 3

Organisation

Hemsida

H20

Annika Andersson
Tove Näsman

HLP SMP

Företagsekonomi A SMP & HLP mom 4

Ledarskap

Hemsida

H20

Annika Andersson
Kiflemariam.hamde

Service M, Handels & Logistik, Gastronomi, Turism

Företagsekonomi A SMP mom 1

Introduktion till en servicelogik

Hemsida

H20

Sofia Isberg

Service Managementprogrammet

Företagsekonomi A1:1

Marknadsföring mom 1

Hemsida

H20

Philip Roth
Jan-Erik Jaensson

Företagsekonomi A1:1

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H20

Rolf Medina
Alicia Medina

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi B

Finansiering

Hemsida

H20

Anna Thorsell

Fristående kurs

Företagsekonomi B

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

H20

Henrik Höglund

Fristående kurs, Kostvetarprogrammet

Företagsekonomi B

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

H20

Jessica Eriksson

Anm.kod: 24080

Företagsekonomi B53

Vetenskaplig metod

Hemsida

H20

Ulrica Nylén (UN)
Maria Johansson
(MJ)
Oscar Stålnacke
(OS)

Inköp och försäljning

Inköp och förhandling

Hemsida

H20

Jan Bodin
Annika Andersson

HLP

Inköp och försäljning/Försäljn ingsstrategier

Sales Management

Hemsida

H20

Jan Bodin

HLP och fristående

Inköp och försäljning/Försäljn ingsstrategier

Säljaktiviteter

Hemsida

H20

Ulrika Leijerholt

24011, 24035

International Business Administration A M1 IBP

International Business Environment

Hemsida

H20

Chris Nicol
Angelos Kostis

IBP

International Business Administration A M2 IBP

Marketing

Hemsida

H20

Galina Biedenbach

IBP

International Business Administration A M3 IBP

Organisation

Hemsida

H20

Christopher Nicol
Tove Näsman

International Business Administration A M4 IBP

Management Accounting

Hemsida

H20

Alice Annelin

Ledarskap

Hemsida

H20

Annika Andersson

Service Managment. HLP, Gastro, Turismprogrammet

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

H20

Tomas Blomquist
Philip Roth
Dan Frost

Fristående kurs NÄT

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m1

Perspectives on Strategy - in Management

Hemsida

H20

Thomas Biedenbach
(course
responsible)
Medhanie Gaim

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m2

People - The human side of organising

Hemsida

H20

Ulrica Nylén (UN)
Module responsible
Kifle Hamde (KH)
Malin Näsholm (MN)

Master, CE-programmen, Fristående

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m3

Project Management

Hemsida

H20

Markus Hällgren
Thomas Biedenbach

app. code24064 24062 24041 24014 24018 a2407 a2415

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m4

Strategising: Planning and Processes

Hemsida

H20

Christopher Nicol

Organisation

Organisation

Hemsida

H20

Annika Andersson
Kiflemariam Hamde

HLP SMP

Organisational Design

Organisational Design

Hemsida

H20

Christopher Nicol
Tove Näsman

Organisational Design

Organisational Design

Hemsida

H20

Christopher Nicol
Tove Näsman

Redovisning C

Koncernredovisning

Hemsida

H20

Peter Frii

80

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

H20

Stefan Sundgren

Redovisning C mom 2

Koncernredovisning

Hemsida

H20

Peter Frii

80

Social and Environmental Entrepreneurship C

Social and Environmental Entrepreneurship C

Hemsida

H20

Karl Bonnedahl,
Lucas Haskell,
Angelos Kostis,
Maxim Vlasov

Fristående kurs

Strategic Business Development - M2

Entrepreneurship and Business Growth

Hemsida

H20

Sujith Nair
Johan Lidstrom
Ivan Riumkin

Strategic Business Development D M3

Managing Networks and Internationalization

Hemsida

H20

Tatbeeq Raza Ullah

Strategic Business Development D m4

Strategizing in Business Development

Hemsida

H20

Jessica Eriksson
Ivan Riumkin

2FE178; A2411; 24038

Strategic Business Development D Mod1

Perspectives on Strategy mom 1

Hemsida

H20

Zsuzsanna Vincze

Strategic Project Management D

Strategic Project Management Decision Making

Hemsida

H20

Jessica Eriksson
Tomas Blomquist

2FE409 (with 2FE138, but separate schedules)

Supply Chain Management II

Supply Chain Management II

Hemsida

H20

Silver, Lars
Bonnedahl, Karl

Change and Entrepreneurship in Organizations M1

Organizational Change

Hemsida

H19

Kiflemariam (Kifle)
Hamde

Accounting, Auditing and Control D M1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H19

Rickard Olsson

2fe107, 2fe181

Accounting, Auditing and Control D M2

Advanced Management Accounting

Hemsida

H19

Catherine Lions

2FE107, 2FE195, 2FE181

Accounting, Auditing and Control D M3

Advanced financial accounting

Hemsida

H19

Stefan Sundgren

Accounting, Auditing and Control D M4

Advanced Auditing

Hemsida

H19

Tobias Svanström
Irina Alexeyeva
Hans Nilsson

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt

Hemsida

H19

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Change and Entrepreneurship in Organizations M2

Corporate Entrepreneurship

Hemsida

H19

Jessica Eriksson
Angelos Kostis

Consumer behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making mod 1

Marketing Strategy

Hemsida

H19

Peter Hultén

Consumer behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making mod 2

Consumer Behavior

Hemsida

H19

Vladimir Vanyushyn
(VV, course
responsible)
Elin Nilsson (EN)

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making mod 3

Consumer and Market Analysis

Hemsida

H19

Vladimir Vanyushyn,
course responsible

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making mod 4

Strategic Marketing Planning

Hemsida

H19

Galina Biedenbach

Current trends and a Minor... M1

Research Methodology in Business Research

Hemsida

H19

Ulrica Nylén
Siarhei Manzhynski

2nd year Master programs

Current trends D-level

Current trends in Business

Hemsida

H19

Zsuzsanna VIncze
Sujith Nair

Entreprenörskap och företaget i samhället A

Affärsutveckling

H19

Ivan Riumkin
Lucas Haskell
Maxim Vlasov

Gastronomiprogrammet, Turismprogrammet

Financial Management D M1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H19

Rickard Olsson

2fe108, 2fe144, 2fe180

Financial Management D M2

Advanced Corporate Finance

Hemsida

H19

Kenneth Högholm
Catherine Lions

Financial Management D M3

Investments

Hemsida

H19

Jörgen Hellström

24022, A2405, 24055, 24058

Financial Management D M4

Risk Management D

Hemsida

H19

Catherine Lions

24022, 24055, A2405

Finansiering och Kalkylering

Finansiering och Kalkylering

Hemsida

H19

Anna Thorsell
Torbjörn Bäckström

Industriell ekonomi

Företagsekonomi A HLP M1

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H19

Elin Nilsson
Lars Silver

HLP

Företagsekonomi A HLP+SMP M 2

Marknadsföring

Hemsida

H19

Peter Hultén, Erik
Lindberg

SMP, HLP, Gastronomi & Turism

Företagsekonomi A HLP+SMP M 3

Organisation

Hemsida

H19

Annika Andersson
Robert Kihlberg

Service Management & Handels och Logistikprogramme

Företagsekonomi A HLP+SMP M4

Ledarskap

Hemsida

H19

Annika Andersson
Kiflemariam Hamde

Service Man, HLP, Gastronomi, Turism

Företagsekonomi A med inriktning mot PA

Introduktion till företagsekonomi

Hemsida

H19

Annika Andersson

PA-studenter

Företagsekonomi A med inriktning mot PA

Redovisning och Ekonomistyrning

Hemsida

H19

Anna Thorsell
Peter Franck

Personalvetarprogrammet

Företagsekonomi A mom 1

Marknadsföring

Hemsida

H19

Jan Bodin
Erik Lindberg
Ulrika Leijerholt

Företagsekonomi A mom 2

Organisation

Hemsida

H19

Malin Näsholm
(momentansvarig)
Annika Andersson
Ulrika Leijerholt
Robert Kihlberg

CEP & Fristående

Företagsekonomi A mom 3

Extern Redovisning

Hemsida

H19

Peter Franck
Sofia Långström
Alice Annelin

CEP, IVP och Fristående

Företagsekonomi A mom 4

Ekonomistyrning

Hemsida

H19

Peter Franck
Torbjörn Bäckström
Sofia Långström

CEP, Fristående och IVP

Företagsekonomi A SMP M1

Introduktion till en servicelogik

Hemsida

H19

Sofia Isberg

Service Managementprogrammet

Företagsekonomi A1:1

Marknadsföring

Hemsida

H19

Erik Lindberg

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi A1:1

Marknadsföring

Hemsida

H19

Erik Lindberg
Jan-Erik Jaensson

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi A1:1

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H19

Rolf Medina
Alicia Medina

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

Hemsida

H19

Anna Thorsell

Fristående kurs, Kostvetarprogrammet

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

H19

Torbjörn Bäckström

Fristående

Företagsekonomi B53 mom 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

H19

Maria Bengtsson

Företagsekonomi B53 mom 4

Vetenskaplig metod

Hemsida

H19

Ulrica Nylén (UN)
Kursansvarig
Oscar Stålnacke (OS)

Försäljningsstrategi er/Inköp och försäljning

Sales Management

Hemsida

H19

Jan Bodin
Peter Hultén

24011, 24035

Försäljningsstrategi er/Inköp och försäljning

Säljaktiviteter

Hemsida

H19

Ulrika Leijerholt

2FE217, 2FE317

Inköp och försäljning

Inköp och förhandling

Hemsida

H19

Jan Bodin
Annika Andersson

HLP

Innovation och affärsutveckling

Innovation och affärsutveckling

Hemsida

H19

Johan Lidström
Jan Abrahamsson

Fristående kurs (NÄT)

International Business Administration A M1 IBP

International Business Environment

Hemsida

H19

Christopher Nicol
Angelos Kostis

International Business Administration A M2 IBP

Marketing

Hemsida

H19

Galina Biedenbach
Ulrika Leijerholt

International Business Administration A M3 IBP

Organisation

Hemsida

H19

Chris Nicol
Lucas Haskell
Ivan Riumkin

International Business Administration A M4 IBP

Management Accounting

Hemsida

H19

Alice Annelin

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

H19

Tomas Blomquist
Dan Frost

Fristående kurs (NÄT)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m1

Perspectives on Strategy - in Management

Hemsida

H19

Thomas Biedenbach
Nils Wåhlin

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m2

People - The human side of organising

Hemsida

H19

Ulrica Nylén (UN)
Kifle Hamde (KH)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m3

Project Management

Hemsida

H19

Markus Hällgren
Thomas Biedenbach

Organizational Design

Organizational Design

Hemsida

H19

Christopher Nicol
Nils Wåhlin

Organizational Design D m4

Organizational Design

Hemsida

H19

Christopher Nicol
Nils Wåhlin

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

H19

Stefan Sundgren

Redovisning C mom 2

Koncernredovisning

Hemsida

H19

Peter Franck

Social and Environmental Entrepreneurship

Social and Environmental Entrepreneurship

Hemsida

H19

Herman Stål
Karl-Johan
Bonnedahl
Maxim Vlasov

Strategic Business Development D M1

Perspectives on Strategy - in BDI

Hemsida

H19

Zsuzsanna Vincze

Strategic Business Development D M2

Entrepreneurship and Business Growth

Hemsida

H19

Sujith Nair

Strategic Business Development D M3

Managing Networks and Internationalization

Hemsida

H19

Tatbeeq Raza Ullah

Strategic Business Development D M4

Strategizing in Business Development

Hemsida

H19

Sergio Alves
Jessica Eriksson
Herman Stål

Strategising: Planning and Processes

Strategising: Planning and Processes

Hemsida

H19

Christopher Nicol

Strategising: Planning and Processes

Strategising: Planning and Processes

Hemsida

H19

Christopher Nicol

Supply Chain Management II

Supply Chain Management II

Hemsida

H19

Lars Silver
Karl Johan Bonnedahl

2FE198, 2FE199, 2FE200, 2FE201

Accounting Auditing and Control D mod 2

Advanced Management Accounting

Hemsida

H18

Catherine Lions

Master, CEK, IBP, Exchange

Accounting Auditing and Control D mod 3

Advanced financial accounting

Hemsida

H18

Stefan Sundgren

Accounting, Auditing and Control mod 4

Advanced Auditing

Hemsida

H18

Irina Alexeyeva,
Hans Nilsson

Advanced Management Accounting Module 2

Advanced Management Accounting

Hemsida

H18

Catherine Lions

Att leda och driva projekt (NÄT)

Att leda och driva projekt (NÄT)

Hemsida

H18

Dan Frost

Change and Entrepreneurship in Organizations

Corporate entrepreneurship

Hemsida

H18

Jessica Eriksson

Change and Entrepreneurship in Organizations mom 1

Organizational Change

Hemsida

H18

Kifle Hamde

Change and Entrepreneurship in Organizations mom 2

Corporate Entrepreneurship

Hemsida

H18

Jessica Eriksson

Consumer behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D

Marketing Strategy

Hemsida

H18

Peter Hultén

Consumer behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making mod 2

Consumer Behavior

Hemsida

H18

Vladimir Vanyushyn
(VV, course
responsible)
Elin Nilsson (EN)

Consumer behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making mod 3

Consumer and Market Analysis

Hemsida

H18

Vladimir Vanyushyn
(VV)

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making mod 4

Strategic Marketing Planning

Hemsida

H18

Galina Biedenbach

Current Trends and a Minor in...

Research Methodology in Business Research

Hemsida

H18

Siarhei Manzhynski
(SM)

2nd year Master

Current trends D-level

Current trends D-level master courses 2fe193-2fe197

Hemsida

H18

Gert-Olof Bostrom;
Sujith Nair; Jorgen
Hellstrom; Zsuzsanna
Vincze

Entreprenörskap och företaget i samhället

Affärsutveckling

Hemsida

H18

Erik Lindberg

Turist- och gastronomprogrammet

Financial Management D

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H18

Rickard Olsson

2fe107, 2fe181, 2fe108, 2fe144, 2fe180

Financial Management D, module 2

Advanced Corporate Finance

Hemsida

H18

Lars Lindbergh

Financial management D, module 3

Investments

Hemsida

H18

Jörgen Hellström

Financial Management D, module 4

Risk Management

Hemsida

H18

Catherine Lions
Anna Thorsell

Finansiering och kalkylering

Finansiering och kalkylering

Hemsida

H18

Torbjörn Bäckström

Civilingenjörer ie

Företagekonomi B

Vetenskaplig metod

Hemsida

H18

Ulrica Nylén
(kursansvarig) (UN)
Oscar Stålnacke (OS)

Fristående, Civilekonomer

Företagsekonom A1:1 15 hp

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H18

Rolf Medina
Alicia Medina

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonom A1:1 15 hp NÄT

Marknadsföring

Hemsida

H18

Erik Lindberg
Jan-Erik Jaensson

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonom B53 mom 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

H18

Maria Bengtsson
Johan Lidström

Företagsekonomi

Introduktion till företagsekonomi med inriktning...

Hemsida

H18

Annika Andersson

Personalvetarprogrammet

Företagsekonomi

Redovisning och Ekonomistyrning

Hemsida

H18

Peter Franck
Anna Thorsell

Personalvetarprogrammet

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

Hemsida

H18

Torbjörn Bäckström,
Peter Franck och
Sofia Långström

Företagsekonomi A HLP mom 1

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H18

Elin Nilsson
Lars Silver

Civilekonomprogrammet inr handel och logistik

Företagsekonomi A HLP mom 1

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H18

Elin Nilsson
Lars Silver

Civilekonomprogrammet inr handel och logistik

Företagsekonomi A HLP mom 1

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H18

Elin Nilsson
Lars Silver

Civilekonomprogrammet inr handel och logistik

Företagsekonomi A mom 1

Marknadsföring

Hemsida

H18

Jan Bodin
(Kursansvarig)
Ulrika Leijerholt

CEP, Frist

Företagsekonomi A mom 2

Organisation

Hemsida

H18

Malin Näsholm
Annika Andersson
Ulrika Nylén

CEP och Fristående

Företagsekonomi A mom 3

Extern Redovisning

Hemsida

H18

Peter Franck
Alice Annelin
Sofia Långström

CEP, IVP och Fristående

Företagsekonomi A mom 4

Ekonomistyrning

Hemsida

H18

Torbjörn Bäckström
Peter Franck

Företagsekonomi A SMP HLP + mom 2

Marknadsföring

Hemsida

H18

Peter Hultén
Ulrika Leijerholt

SM, HLP, gastronomi och turism

Företagsekonomi A SMP HLP + mom 4

Ledarskap

Hemsida

H18

Annika Andersson
Kiflemariam Hamde

Service Management, HLP, Gastro, Turism

Företagsekonomi A SMP HLP mom 3

Organisation

Hemsida

H18

Annika Andersson

Service Management, Handel och Logistikprogrammet

Företagsekonomi A SMP mom1

Introduktion till en servicelogik

Hemsida

H18

Sofia Isberg

Service Managementprogrammet

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

Hemsida

H18

Anna Thorsell

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

H18

Torbjörn Bäckström

Fristående, KOV m.fl.

Försäljningsstrategi er/inköp och försäljning

Sales Management

Hemsida

H18

Jan Bodin
Peter Hultén

HLP+2FE317

Inköp och försäljning

Inköp och förhandling

Hemsida

H18

Jan Bodin

HLP

Inköp och försäljningsstrategi er, Försäljingsstrategie r

Säljaktiviteter

Hemsida

H18

Anders Wistemar

Inköp och försäljningsstrategi er, Försäljingsstrategie r

Säljaktiviteter

Hemsida

H18

Anders Wistemar

Innovation och Affärsutveckling NÄT

Innovation och Affärsutveckling

Hemsida

H18

Jan Abrahamsson
Sergio Alves
Lucas Haskell

International Business Administration IBP mom 1

International Business Environment

Hemsida

H18

Christopher Nicol
Angelos Kostis

International Business Administration IBP mom 2

Marketing

Hemsida

H18

Galina Biedenbach

International Business Administration IBP mom 3

Organization A

Hemsida

H18

Kifle Hamde
Chris Nicol

International Business Administration IBP mom 4

Management Accounting

Hemsida

H18

Alice Annelin
Irina Alexeyeva

IBP, Exchange

Ledarskap och ledarskapsutveckling A NÄT

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

H18

Tomas Blomquist
Dan Frost

Fristående kurs (NÄT)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes

Hemsida

H18

Ulrica Nylén

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m1

Perspectives on Strategy - in Management

Hemsida

H18

Thomas Biedenbach
Nils Wåhlin
in collaboration
with Zsuzsanna
Vincze

Termin 7 + Master

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m2

People - The human side of organising

Hemsida

H18

Ulrica Nylén (UN)
Kifle Hamde (KH)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m3

Project Management

Hemsida

H18

Markus Hällgren
(course
responsible)
Thomas Biedenbach

Master, program och fristående studenter

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m4

Strategising - Planning and Processes

Hemsida

H18

Christopher Nicol

Organizational Design

Organizational Design

Hemsida

H18

Christopher Nicol
Nils Wåhlin

Organizational Design D m4

Organizational Design

Hemsida

H18

Christopher Nicol
Nils Wåhlin

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

H18

Stefan Sundgren

Redovisning C mom 2

Koncernredovisning

Hemsida

H18

Tobias Svanström
Peter Franck

Social and Environmental Entrepreneurship

Social and Environmental Entrepreneurship

Hemsida

H18

Herman Stål
Karl Bonnedahl
Maxim Vlasov

Strategic Business Development (Module 1)

Perspectives on Strategy for BDI

Hemsida

H18

Zsuzsanna Vincze
In collaboration
with Thomas
Biedenbach and Nils
Wåhlin

Strategic Business Development (Module 2)

Entrepreneurship and Business Growth

Hemsida

H18

Sujith Nair;
Johan Lidström

Strategic Business Development (Module 3)

Managing Networks and Internationalization

Hemsida

H18

Tatbeeq Raza Ullah

Strategic Business Development D

Strategizing - planning and processes

Hemsida

H18

Herman Stål
Sergio Alves
Ivan Riumkin

Strategic Business Development D

Strategizing in Business Development

Hemsida

H18

Herman Stål
Sergio Alves
Ivan Riumkin

Supply Chain Management II

Supply Chain Management II

Hemsida

H18

Lars Silver
Karl Johan Bonnedahl

Accounting Auditing and Control D m3

Advanced Financial Accounting

Hemsida

H17

Stefan Sundgren

Accounting, Auditing and Control D m1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H17

R. Olsson

2fe107, 2fe180, 2fe108, 2fe181

Accounting, Auditing and Control D m2

Advanced Management Accounting

Hemsida

H17

Catherine Lions
Peter Frii

2FE107, 2FE195, 2FE181

Accounting, Auditing and Control D m4

Advanced Auditing

Hemsida

H17

Tobias Svanström
Course responsible
Peter Franck
Hans Nilsson

Advanced Financial Accounting

Advanced Financial Accounting

Hemsida

H17

Stefan Sundgren

Change and Enterpreneurship in Organizations

Organizational Change

Hemsida

H17

Kifle Hamde

Change and Entrepreneurship in Organizations

Corporate Entrepreneurship

Hemsida

H17

Jessica Eriksson

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m1

Marketing Strategy

Hemsida

H17

Peter Hultén

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m2

Consumer Behavior

Hemsida

H17

Vladimir Vanyushyn,
course responsible
(VV)
Galina Biedenbach
(GB)
Elin Nilsson (EN)

xxx

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m3

Consumer and Market Analysis

Hemsida

H17

Vladimir Vanyushyn

xxx

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m4

Strategic Marketing Planning

Hemsida

H17

Galina Biedenbach

Current Trends and a Minor in...

Research Methodology in Business Research

Hemsida

H17

Ulrica Nylén (UN)
Sujith Nair (SN)

2nd year Master

Current trends D-level master courses 2fe193-2fe97

Current trends

Hemsida

H17

Gert-Olof Bostrom;
Sujith Nair; Jorgen
Hellstrom

Entreprenörskap och företaget i samhället

Affärsutveckling

Hemsida

H17

Erik Lindberg

gastrom- och turismprogrammet

Financial Management D, module 1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H17

R. Olsson

2fe108, 2fe144, 2fe180, 2fe107, 2fe181

Financial Management D, module 2

Advanced Corporate Finance

Hemsida

H17

Lars Lindbergh

Financial Management D, module 3

Investments

Hemsida

H17

Jörgen Hellström

Financial Management D, module 4

Risk Management D

Hemsida

H17

Jörgen Hellström
Catherine Lions
Anna Thorsell
Oscar Stålnacke

Finansiering och kalkylering

Finansiering och kalkylering

Hemsida

H17

Torbjörn Bäckström
Oscar Stålnacke

Företagsekonomi

Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor

Hemsida

H17

Annika Andersson

Personalvetare

Företagsekonomi

Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot PA

Hemsida

H17

Annika Andersson

Personalvetare

Företagsekonomi

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

H17

Torbjörn Bäckström

Fristående, KOV m.fl.

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

H17

Jan Bodin (JB)
Ulrika Leijerholt
(UL)

CEP, IVP, SLU, Fristående

Företagsekonomi A

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H17

Elin Nilsson
Lars Silver

HLP

Företagsekonomi A

Introduktion till en servicelogik

Hemsida

H17

Sofia Isberg

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

H17

Annika Andersson
Ulrica Nylén
Nils Wåhlin
Kiflemariam Hamde

Civilekonomprogrammet, Fristående, SLU, IVP

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

H17

Peter Hultén
Ulrika Leijerholt

SM, HLP, restaurang och turism

Företagsekonomi A

Extern redovisning

Hemsida

H17

Irina Alexeyeva (IA)
kursansvarig, Peter
Franck (PF)

Civilekonomer, Fristående kurs, SLU, IVP

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

Hemsida

H17

Peter Franck
Torbjörn Bäckström
Sofia Långström

Civilekonomer. Idrottsvetare och Fristående k

Företagsekonomi A HLP

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H17

Elin Nilsson
Lars Silver

HLP

Företagsekonomi A HLP,SMP

Organisation

Hemsida

H17

Annika Andersson
Ulrica Nylén

HLP, SMP

Företagsekonomi A HLP,SMP

Ledarskap

Hemsida

H17

Annika Andersson
Kifle Hamde

SMP, HLP, Turism och Gastronomiprogrammet

Företagsekonomi A SMP

Introduktion till en servicelogik

Hemsida

H17

Sofia Isberg

Företagsekonomi A1:1 (NÄT)

Marknadsföring

Hemsida

H17

Dan Frost
Jan-Erik Jaensson
Maxim Vlasov

Fristående kurs, nät

Företagsekonomi A1:1 (NÄT)

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H17

Rolf Medina
Alicia Medina
Dan Frost

Fristående kurs, nät

Företagsekonomi B

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

H17

erik lindberg

Företagsekonomi B

Vetenskaplig metod

Hemsida

H17

Jessica Eriksson

Företagsekonomi B53, mom 1

Finansiering

Hemsida

H17

Anna Thorsell

Fristående kurs, KOV, m.fl.

Företagsekonomi för Personalvetarprogram met

Redovisning och ekonomistyrning

Hemsida

H17

Anna Thorsell
Evangelia Velli

Inköp och försäljning C

Inköp och förhandling

Hemsida

H17

Jan Bodin
Annika Andersson

Inköp och Försäljning/Försäljn ingsstrategier

Sales Management

Hemsida

H17

Jan Bodin
Peter Hultén

Inköp och Försäljning/Försäljn ingsstrategier

Säljaktiviteter

Hemsida

H17

Peter Hultén

International Business Administration A IBP

International Business Environment

H17

Christopher Nicol
Angelos Kostis

International Business Administration A IBP

Marketing

Hemsida

H17

Galina Biedenbach

International Business Administration A IBP

Marketing

Hemsida

H17

Galina Biedenbach

International Business Administration A IBP

Organization A

Hemsida

H17

Chris Nicol
Kifle Hamde

International Business Administration A IBP

Management Accounting

Hemsida

H17

Peter Frii

IBP

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

H17

Tomas Blomquist
Dan Frost

Fristående kurs, nät

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m1

Perspectives on Strategy - in Management

Hemsida

H17

Thomas Biedenbach
(course
responsible)
Nils Wåhlin
in cooperation with
Medhanie Gaim

Termin 7 + Master

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m2

People - The Human Side of Organising

Hemsida

H17

Kifle Hamde (KH)
Ulrica Nylén (UN)

Termin 7 + Master

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m3

Project Management

Hemsida

H17

Markus Hällgren
Medhanie Gaim
Chris Nicol

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m4

Strategising - Planning and Processes

Hemsida

H17

Tomas Blomquist
Chris Nicol

Organizational Design

Organizational Design

Hemsida

H17

Chris Nicol
Nils Wåhlin

Organizational Design

Organizational Design

Hemsida

H17

Chris Nicol
Nils Wåhlin

Redovisning C

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

H17

Stefan Sundgren

Redovisning C

Koncernredovisning

Hemsida

H17

Ann-Christin
Häggqvist

2fe218

Social and Environmental Entrepreneurship

Social and Environmental Entrepreneurship

Hemsida

H17

Herman Stål
Karl Bonnedahl
Maxim Vlasov

Strategic Business Development

Strategizing in Business Development

Hemsida

H17

Herman Stål
Sergio Alves

Strategic Business Development m1

Perspectives on Strategy

Hemsida

H17

Medhanie Gaim
(course responsible)
in cooperation with
Thomas Biedenbach
and Nils Wåhlin.

Master BDI, Civilekonom, single subject, exchange

Strategic Business Development m2

Entrepreneurship and Business Growth

Hemsida

H17

Sujith Nair
Johan Lidström

Strategic Business Development m3

Managing networks and internationalisation

Hemsida

H17

Tatbeeq Raza Ullah

Strategic Project Management Europe

Strategic Project Management Integration

Hemsida

H17

Tomas Blomquist
Chris Nicol

Strategic Project Management Integration

Strategic Project Management Decision Making

Hemsida

H17

Tomas Blomquist
Chris Nicol

Supply Chain Management II

Supply Chain Management II

Hemsida

H17

Karl Johan
Bonnedahl
Lars Silver

Accounting Auditing and Control D, module 1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H16

Rickard Olsson

Accounting Auditing and Control D, module 2

Advanced Management Accounting

Hemsida

H16

Lars G Hassel (LGH)

Accounting, Auditing and Control D, module 3

Advanced financial accounting

H16

Stefan Sundgren

Accounting, Auditing and Control module 4

Advanced Auditing

H16

Tobias Svanström
Peter Franck
Hans Nilsson

Change and Entrepreneurship in Organizations

Organizational Change

H16

Kifle Hamde

Change and Entrepreneurship in Organizations

Corporate Entrepreneurship

H16

Jessica Eriksson

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D, M1

Perspectives on strategy

H16

Peter Hultén

Consumer behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making M2

Consumer Behavior

Hemsida

H16

Anna-Carin Nordvall

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making M3

Consumer and Market Analysis

H16

Vladimir Vanyushyn
(VV)

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making M4

Strategic Marketing Planning

H16

Galina Biedenbach

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making M4

Strategic Marketing Planning

H16

Galina Biedenbach

Current trends in Business

Current trends in Business

H16

Gert-Olof Boström
Zsuzsanna Vincze
Sujith Nair

Entreprenörskap och företaget i samhället

Affärsutveckling

Hemsida

H16

Erik Lindberg

Turism- och gastronomiprogrammet.

Financial Management D, module 1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H16

Rickard Olsson

Financial Management D, module 2

Advanced Corporate Finance

H16

Lars Lindbergh

Financial Management D, module 3

Investments

Hemsida

H16

Jörgen Hellström

Financial Management D, module 4

Risk Management

H16

Catherine Lions

Företagsekonomi

Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

H16

Annika Andersson

Personalvetare

Företagsekonomi A

Marknadsföring

H16

Jan Bodin (JB)
(kursansvarig)
Anna-Carin Nordvall
(ACN)
Ulrika Leijerholt
(UL)
Elin Nilsson (EN)

Civilekonomer, SLU, IVP, Fristående

Företagsekonomi A

Organisation

H16

Annika Andersson
(kursansvarig)
Thomas Biedenbach
Malin Näsholm

Civilekonomer

Företagsekonomi A

Extern redovisning

H16

Ann-Christin
Häggqvist (ACH)
kursansvarig,
Alice Annelin (AA)
Emma Håkansson (EH)
Markus Johansson
(MJ)
Hannah Lindvall
(HL)
Saga Palmgren (SP)
Nelly Sjölund (NS)

Civilekonomer

Företagsekonomi A

Externredovisning

H16

Peter Franck
Irina Alexeyeva
Alice Annelin

Fristående kurs, Kostvetenskap, IVP

Företagsekonomi A

Ledarskap

H16

Annika Andersson
Kifle Hamde
Maira Babri

SMP, HLP, Turism och Gastronomiprogrammet

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

Hemsida

H16

Giulia Giunti,
kursansvarig
Anna Thorsell
Torbjörn Bäckström

Civilekonomer, Idrottsvet och fristående kurs

Företagsekonomi A Civilekonomer

Organisation

H16

Annika Andersson

Civilekonomer

Företagsekonomi A fristående

Organisation

Hemsida

H16

Kifle Hamde
Maira Babri

Fristående kurs, SLU, Idrottsvetare IVP

Företagsekonomi A HLP

Introduktion till handel och logistik

H16

Elin Nilsson
Lars Silver
Dan Frost

Handel och logistik

Företagsekonomi A SM, HLP

Marknadsföring

H16

Peter Hultén
Ulrika Leijerholt

SM, HLP, Turism, Gastronomi

Företagsekonomi A SMP

Service Management - introduktion till en servicelogik

H16

Sofia Isberg

Service Management

Företagsekonomi A, CEP

Extern redovisning, CEP

H16

Ann-Christin
Häggqvist

Företagsekonomi A, CEP

Ekonomistyrning, CEP

H16

Giulia Gunti,
kursansvarig

Företagsekonomi A, CEP

Ekonomistyrning

H16

Giulia Gunti

CEP

Företagsekonomi A, HLP SMP

Organisation

H16

Annika Andersson
Maira Babri
Ulrica Nylén

HLP, SMP

Företagsekonomi A1:1

Marknadsföring

Hemsida

H16

Dan Frost

Internet - nätbaserad

Företagsekonomi A1:1

Företagets org. och ledning A nätkurs

Hemsida

H16

Thomas Biedenbach
Kifle Hamde

Företagsekonomi B53

Finansiering

H16

Anna Thorsell

Civilekonomprogrammet, Fristående, Kostvetare

Företagsekonomi B53

Räkenskapsanalys och värdering

H16

Lars Lindbergh

Civilekonomprogrammet, Fristående, Kostvetare

Företagsekonomi B53

Entreprenörskap med beslutsstöd

H16

Erik Lindberg

Civilekonomprogrammet och fristående kurs

Företagsekonomi B53

Vetenskaplig metod

Hemsida

H16

Owe R Hedström

Civilekonomprogrammet och fristående kurs

Företagsekonomi med inriktning mot PA

Företagsekonomi med inriktning mot PA

H16

Annika Andersson

Personalvetare

Företagsekonomi med inriktning mot PA

Redovisning och Ekonomistyrning

H16

Anna Thorsell

Inköp och försäljning C

Inköp och förhandling

Hemsida

H16

Jan Bodin
Annika Andersson

HLP

International Business Administration A IBP

International Business Environment

H16

Christopher Nicol
Zeinab Rezvani

International Business Administration A IBP

Marketing

H16

Galina Biedenbach
(course
responsible),
Zeinab Rezvani

International Business Administration A IBP

Organization A

H16

Kifle Hamde
Medhanie Gaim

International Business Administration A IBP

Management Accounting

H16

Dennis Sundvik

International Business Environment

H16

Chris Nicol
Zeinab Rezvani

International Business Environment

International Business Administration A IBP

H16

Chris Nicol
Zeinab Rezvani

LLU: Ledarskap och ledarskapsutveckling A

LLU: Ledarskap och ledarskapsutveckling A

Hemsida

H16

Tomas Blomquist
Dan Frost

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes

Strategizing – Planning and Processes

H16

Chris Nicol
Tomas Blomquist

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes

Strategizing – Planning and Processes

H16

Chris Nicol
Tomas Blomquist

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 1

Perspectives on Strategy - in Management

Hemsida

H16

Thomas Biedenbach
(TBi)
Chris Nicol (CN)
Nils Wåhlin (NW)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 2

People - The Human Side of Organizing

H16

Ulrica Nylén (UN)
Kifle Hamde (KH)
Malin Näsholm (MN)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 3

Project Management

H16

Markus Hällgren
(MH)
Thomas Biedenbach
(TB)
Virginia Rosales
(VR)

Master, program och fristående studenter

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 4

Strategizing – Planning and Processes

H16

Chris Nicol
Tomas Blomquist

Organisational Design

Organisational Design

H16

Chris Nicol
Nils Wåhlin
Medhanie Gaim

Organizational Design

Organizational Design

H16

Chris Nicol
Nils Wåhlin
Medhanie Gaim

Fristående, master- och civilekonomprogram

Project Management and Organizational Design D, 15.0 hp

Organizational Design

H16

Chris Nicol
Nils Wåhlin
Medhanie Gaim

Fristående, master och civilekonomprogram

Redovisning C

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

H16

Stefan Sundgren,
kursansvarig
Ann-Christin
Häggqvist
Tobias Svanström

Redovisning C

Koncernredovisning

H16

Ann-Christin
Häggqvist

Research Methodology

Business Research Methodology

H16

Medhanie Gaim
Ulrica Nylén
Karl Johan
Bonnedahl

Master 2nd year + MSPME

Sales Management

Sales Management

Hemsida

H16

Jan Bodin
Peter Hultén

Social and Environmental entrepreneurship

Social and Environmental entrepreneurship

Hemsida

H16

Malin Gawell
Maxim Vlasov
Karl Bonnedahl

Strategic Business Development D

Strategizing in Business Development Practice

H16

Jan Abrahamsson

Strategic Business Development, D module 1

Perspectives on Strategy

Hemsida

H16

Zsuzsanna Vincze

Strategic Business Development, D module 2

Entrepreneurship and Business Growth

H16

Sujith Nair, Lars
Silver

Strategic Business Development, D module 3

Managing network and internationaliztion

H16

Maria Bengtsson
Tatbeeq Raza-Ullah

Strategic Project Management Europe

Strategic Project Management Integration

H16

Chris Nicol
Tomas Blomquist

Supply Chain Management II

Supply Chain Management II

Hemsida

H16

Karl Johan
Bonnedahl
Lars Silver

HLP + Civ ing Industriell ekonomi

Säljaktiviteter

Moment 3, Säljaktiviteter

H16

Peter Hultén

HLP

Säljaktiviteter

Säljaktiviteter

H16

Peter Hultén

HLP

Säljaktiviteter

Säljaktiviteter

H16

Peter Hultén

Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot PA

Redovisning och Ekonomistyrning

H15

Anna Thorsell

Accounting Auditing and Control D mod 1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H15

Stefan Anchev
Rickard Olsson

Accounting auditing and control D mod 2

Advanced Management Accounting

H15

Natalia Semenova

Accounting auditing and control D mod 3

Advanced Financial Accounting

H15

Stefan Sundgren
Natalia Semenova

Accounting auditing and control D mod 4

Advanced Auditing

H15

Tobias Svanström
Peter Franck
Hans Nilsson

Change and Entrepreneurship in Organizations

Module 1 Organizational Change

H15

Kifle Hamde

Change and Entrepreneurship in Organizations

Module 2 Corporate Entrepreneurship

Hemsida

H15

Jessica Eriksson

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making m1

Perspectives on strategy

Hemsida

H15

Peter Hultén

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making m2

Consumer Behavior

Hemsida

H15

Anna-Carin Nordvall
Gert-Olof Boström

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making m3

Consumer and Market Analysis

H15

Vladimir Vanyushyn
(VV)

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making m4

Strategic Marketing Planning

H15

Galina Biedenbach

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making m4

Strategic Marketing Planning

H15

Galina Biedenbach

Current Trends, module 4

Current Trends

Hemsida

H15

Håkan Boter,
Gert-Olof Boström,
Natalia Semenova

Entreprenörskap och företaget i samhället

Affärsutveckling

H15

Erik Lindberg

Restaurang+Medieprod.+turism

Entreprenörskap och företaget i samhället

Marknadsföring

Hemsida

H15

XXX

Restaurang+Medieprod.+turism

Financial Management D, module 1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H15

Rickard Olsson
Stefan Anchev

Financial Management D, module 2

Advanced Corporate Finance

H15

Lars Lindbergh

Financial Management D, module 3

Investments D

Hemsida

H15

Jörgen Hellström
Rustam Vosilov

Financial Management D, module 4

Risk Management

H15

Catherine Lions
Rustam Vosilov

Finansiering och kalkylering

Finansiering och kalkylering

H15

Torbjörn Bäckström
Rustam Vosilov

Företagsekonomi A 1:1

Marknadsföring A nätkurs

H15

Sofia Isberg
Ulrika Leijerholt
Elin Nilsson

Företagsekonomi A 1:1

Företagets org. och ledning A nätkurs

Hemsida

H15

Annika Andersson
Martin Svensson
Ulrica Nylen

Företagsekonomi A fristående

Marknadsföring

H15

Peter Hultén
Elin Nilsson

Fristående kurs, SLU, Idrottsvetare IVP

Företagsekonomi A HLP

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H15

Dan Frost
(momentansvarig)
Rolf Medina

Civek inr handel och logistik

Företagsekonomi A SM

Introduktion till en Servicelogik

H15

Philip Roth

Företagsekonomi A SM + HLP

Marknadsföring

H15

Anna-Carin Nordvall
Philip Roth

SM+HLP+Restaurang+Medieprod.+turism

Företagsekonomi A SM + HLP

Organisation

H15

Kifle Hamde
Stina Haglund

SMP + HLP

Företagsekonomi A SMP + HLP + Gastronomi + Turism

Ledarskap

Hemsida

H15

Annika Andersson
Esther Hauer
Kifle Hamde

SMP, HLP, Gastronomi och Turism Management

Företagsekonomi A, Civilekonomprogramme t

Marknadsföring

Hemsida

H15

Anna-Carin Nordvall
Ulrika Leijerholt

Civilekonomprogrammet

Företagsekonomi A, Civilekonomprogramme t

Organisation A

H15

Maira BabriUlrica
NylénMagdalena
SjöbergPeder
KarlssonLena
Karlsson

Företagsekonomi A, Civilekonomprogramme t

Extern redovisning

H15

Ann-Christin
Häggqvist
(kursansvarig)
Natalia Semenova

Företagsekonomi A, Civilekonomprogramme t

Ekonomistyrning

H15

Giulia Giunti
(kursansvarig)
Natalia Semenova

CEP

Företagsekonomi A, Fristående kurs, Kostvetenskap,IVP och SLU

Externredovisning

H15

Peter Franck
(kursansvarig)
Irina Alexeyeva
Natalia Semenova

Företagsekonomi A53 mom 4

Ekonomistyrning

H15

Torbjörn Bäckström

Fristående och IVP

Företagsekonomi B53

Finansiering

H15

Anna Thorsell

fristående, kostvetare, civ.ekonomprogram

Företagsekonomi B53

Räkenskapsanalys och värdering

H15

Torbjörn Bäckström

fristående, kostvetare, civ.ekonomprogram

Företagsekonomi B53

Entreprenörskap och beslutsstöd

H15

Erik Lindberg

Företagsekonomi B53

Vetenskaplig metod

Hemsida

H15

Owe R Hedström

Fristående kurs

Inköp och försäljning C

Inköp och förhandling

Hemsida

H15

Jan Bodin
Dan Frost
Annika Andersson

HLP

International Business Administration A

International Business Environment

Hemsida

H15

Chris Nicol
Zeinab Rezvani

International Business Administration A

Marketing

H15

Galina Biedenbach,
Zeinab Rezvani

International Business Administration A

Organization A

H15

Maira Babri (MB)
Medhanie Gaim
Asgedom (MGA)

International Business Administration A

Management accounting A

H15

Natalia Semenova
(NS)
Stefan Anchev (SA)

IBP (2FE212) and Exchange (2FE031)

Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot PA

Företagsekonomi med inriktning mot PA

Hemsida

H15

Annika Andersson

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling (NÄT)

Hemsida

H15

Maira Babri
Dan Frost

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects & Processes - m1

Perspectives on Strategy - in Management

Hemsida

H15

Thomas Biedenbach
(TBi)
Chris Nicol (CN)
Nils Wåhlin (NW)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects & Processes - m2

People - The Human Side of Organizing

H15

Kifle Hamde (KH)
Christopher Nicol
(CN)
Ulrica Nylén (UN)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects & Processes - m3

Project Management

Hemsida

H15

Markus Hällgren
Chris Nicol

Mastser, program och fristående studenter

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes

Strategizing – Planning and Processes

H15

Tomas Blomquist
Chris Nicol

MArknadsföring

MArknadsföring

H15

Anna-Carin Nordvall
Philip Roth

SM+HLP+Restaurang+Medieprod.

Organizational Design

Organizational Design

H15

Nils Wåhlin
Chris Nicol
Medhanie Gaim

Project Management and org. design D

Project Management

Hemsida

H15

xxx

Project Management and Organisational Design

Project Management

H15

Markus Hällgren
Chris Nicol

Project Management and Organizational Design D, 15.0 hp

Organizational Design

Hemsida

H15

Nils Wåhlin
Chris Nicol
Medhanie Gaim

Fristående, master och civilekonomprogram

Redovisning C, moment 1

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

H15

Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist
Henrik Johansson,
auktoriserad revisor
Grant Thornton
Harriet Sjölund,
auktoriserad revisor
Grant Thornton

Redovisning C, moment 2

Koncernredovisning

H15

Ann-Christin
Häggqvist

Sales Management

Sales Management

H15

Jan Bodin
Anders Wistemar

Social and Environmental Entrepreneurship

Social and Environmental Entrepreneurship

H15

Herman Stål
Malin Gawell

Strategic Business Development

Strategic Business Development m4

H15

Jan Abrahamsson
Herman Stål

Strategic Business Development

BDI M4

H15

Jan Abrahamsson
Herman Stål

Strategic Business Development

H15

Jan Abrahamsson
Herman Stål

Strategic Business Development D mod 1

Perspectives on Strategy - in BDI

Hemsida

H15

Zsuzsanna Vincze,
Sujith Nair, Michel
Pote

Strategic Business Development D mod 2

Entrepreneurship and Business Growth

H15

Sujith Nair
Lars Silver

Strategic Business Development D mod 3

Managing network and internationaliztion

H15

Maria Bengtsson
Tatbeeq Raza-Ullah

Strategic Business Development module 4

H15

Jan Abrahamsson
Herman Stål

Strategic Business Development module 4

H15

Jan Abrahamsson
Herman Stål

Strategic Business Development module 4

Strategizing in Business Development

H15

Jan Abrahamsson
Herman Stål

Strategic Business Development module 4

H15

Jan Abrahamsson
Herman Stål

Strategic Business Development module 4

Strategizing in Business Development

H15

Jan Abrahamsson
Herman Stål

Strategic Project Management Integration

Strategic Project Management Integration

H15

Tomas Blomquist
Chris Nicol

Strategic Project Management Integration D /Current trends mod 1

Research Methodology

H15

Galina Biedenbach
Karl Johan
Bonnedahl
Sujith Nair

Strategising

Managing Perspectives on Strategy: People, Projects and Processes D

H15

Tomas Blomquist
Chris Nicol

Supply Chain Management II

Supply Chain Management II

Hemsida

H15

Lars Silver
Karl Johan Bonnedahl

HLP och Civilingenjör industriell ekonomi

Säljaktiviteter

Moment 3, Säljaktiviteter

H15

Peter Hultén

HLP

Företagsekonomi A (Civilekonomprogramm et)

MArknadsföring

Hemsida

H14

Elin Nilsson
Peter Hultén

Företagsekonomi B53, mom 2 (Civilek, Frist, KOV)

Räkenskapsanalys och värdering

H14

Torbjörn Bäckström

International Business Administration A

Marketing

Hemsida

H14

Zeinab Rezvani

Accounting Auditing and Control D

Advanced financial accounting

H14

Stefan Sundgren

Accounting Auditing and Control D mod 1

Adv. financial statement analysis and valuation

Hemsida

H14

Rickard Olsson
Stefan Anchev

Accounting Auditing and Control D mod 2

Advanced Management Accounting D

Hemsida

H14

Catherine Lions
Natalia Semenova

Accounting Auditing and Control D mod 3

Advanced financial accounting

Hemsida

H14

Stefan Sundgren

Accounting Auditing and Control D mod 4

Advanced Auditing

H14

Tobias Svanström
Peter Franck
Hans Nilsson

Change and Entrepreurship in Organizations mod 1

Organizational Change

Hemsida

H14

Kiflemariam Hamde

Change and Entrepreurship in Organizations mod 2

Corporate Entrepenuership

H14

Erik Lindberg

Consumer behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making m1

Perspectives on Strategy

Hemsida

H14

Peter Hultén

Consumer behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making m2

Consumer Behavior

Hemsida

H14

Anna-Carin Nordvall
Galina Biedenbach

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making m3

Consumer and Market Analysis

H14

Vladimir Vanyushyn

Consumer behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making m4

Strategizing - planning and processes

H14

Galina Biedenbach

Corporate entreprenuership

Change and Entreprenuership in Organisations

H14

Erik Lindberg

Corporate entreprenuership

Change and Entreprenuership in OrganisATIONS

H14

Erik Lindberg

Current Trends/Research Methodology

Research Methodology in Business Administration

H14

Malin Gawell
Karl Johan Bonnedahl

D-level master courses 2fe193-2fe97

Current Trends

Hemsida

H14

Tomas Blomquist
Gert-Olof Boström
Håkan Boter
Natalia Semenova

Entrepreneurial Financial Management

Entrepreneurial Financial Management

H14

Nicha Lapanan

Entrepreneurial Financial Management

Entrepreneurial Financial Management

H14

Anna Thorsell
Nicha Lapanan

Entreprenörskap och företaget i samhället

Affärsutveckling

H14

Erik Lindberg

Entreprenörskap och företaget i samhället A mom 1

Affärsutveckling

H14

Erik Lindberg

Financial Management D mod 1

Adv. financial statement analysis and valuation

Hemsida

H14

Rickard Olsson
Stefan Anchev

Financial Management D mod 1

Advanced financial statement analysis and valuation 7,5

H14

Rickard Olsson
Stefan Anchev

Financial Management D mod 2

Advanced Corporate Finance

H14

Lars Lindbergh
Nicha Lapanan

Financial Management D mod 3

Investments

Hemsida

H14

Jörgen Hellström
Rustam Vosilov

Financial Management D mod 4

Risk Management D

H14

Catherine Lions

Företagsekonomi A (Civilekonomprogramm et) mom 1

Marknadsföring

Hemsida

H14

Elin Nilsson
Peter Hultén

Företagsekonomi A (Civilekonomprogramm et) mom 2

Organisation

Hemsida

H14

Annika Andersson
Malin Näsholm
Herman Stål
Martin Svensson
Annica Brännlund

Företagsekonomi A (Civilekonomprogramm et) mom 3

Extern redovisning

H14

Ann-Christin
Häggqvist
kursansvarig,
Stellan Nilsson
Natalia Semenova
Niklas Nilsson
Mattias Sjödin

Företagsekonomi A 07 mom 1 Handel och logistik

Intro. till handel och logistik

Hemsida

H14

Dan Frost (DF,
kursansvarig)
Rolf Medina (RM)

Företagsekonomi A 1:1 Nätkurs (distans)

Marknadsföring

Hemsida

H14

Dan Frost
(kursansvarig)
Peter Hultén

Företagsekonomi A 1:1 Nätkurs distans mom 2

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H14

Alicia Medina
Rolf Medina
Niklas Brinkfeldt

Företagsekonomi A 45 mom 1 Service Management

Introduktion till en servicelogik

H14

Sofia Isberg
Philip Roth

Företagsekonomi A 45+A07 mom 3

Organisation

H14

Annika Andersson
Maira Babri

Företagsekonomi A 45+A07 mom 4

Ledarskap

Hemsida

H14

Annika Andersson

Företagsekonomi A 53 mom 1(Fristående kurs SLU IVP)

Marknadsföring

Hemsida

H14

Philip Roth
Anna-Carin Nordvall

Företagsekonomi A 53 mom 2(Fristående kurs SLU IVP)

Organisation

Hemsida

H14

Kifle Hamde
Herman Stål
Magdalena Sjöberg

Företagsekonomi A 53 mom 3(Fristående kurs SLU IVP)

Extern redovisning, fristående kurs

H14

Peter Franck
kursansvarig,
Natalia Semenova

Företagsekonomi A 53 mom 4(Fristående kurs IVP)

Ekonomistyrning

H14

Torbjörn Bäckström

Företagsekonomi A45 mom 2 SM+HLP+tur+medie+gas tro

Marknadsföring

H14

Gert-Olof Boström
Anna-Carin Nordvall
Elin Nilsson

Företagsekonomi A53 Civilekonomprogramme

Organisation och ledarskap

H14

Niklas Brinkfeldt
Annika Andersson
Malin Näsholm

Företagsekonomi A53, mom 4 Civilekonomprogramme t

Ekonomistyrning

H14

Torbjörn Bäckström
Peter Franck
Oscar Stålnacke
Anna Thorsell

Företagsekonomi B53, mom 1 (Civilek, Frist, KOV)

Finansiering

Hemsida

H14

Anna Thorsell
Oscar Stålnacke

Företagsekonomi B53, mom 3 (Civilek, Frist)

Entreprenörskap med beslutsstöd

H14

Erik Lindberg

Företagsekonomi B53, mom 4 (Civilek, Frist)

Vetenskaplig metod

Hemsida

H14

Owe R Hedström

Företagsekonomi med inriktning mot personalekonomi

Redovisning och ekonomistyrning

H14

Anna Thorsell

Försäljning C

Sales Management

Hemsida

H14

Jan Bodin (JB)

Försäljning C

Personlig Försäljning

Hemsida

H14

anna-carin nordvall
annika andersson

Försäljning C

Säljaktiviteter

Hemsida

H14

Anders Wistemar (AW)

International Business Administration A mod 1

International Business Environment

Hemsida

H14

Christopher
Nicol
Virginia Rosales
Orquera
Zeinab Rezvani

International Business Administration A mod 2

Marketing

Hemsida

H14

Galina Biedenbach
Zeinab Rezvani

International Business Administration A mod 3

Organization

Hemsida

H14

Medhanie Gaim
Asgedom (MGA)
Ulrica Nylén (UN)
Virginia Rosales
(VR)

International Business Administration A mod 4

Management Accounting A

Hemsida

H14

Stefan Anchev

Introduktion för PA till företagsekonomi

Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot PA

Hemsida

H14

Annika Andersson

Ledarskap och Ledarskapsutveckling

Ledarskap och Ledarskapsutveckling

Hemsida

H14

Andreas Nilsson
Niklas Brinkfeldt

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 3

Project Management

H14

Markus Hällgren
(MH)
Virginia Rosales
(VR)
Medhanie Gaim (MG)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m1

Perspectives on Strategy - Master's Program in Management

Hemsida

H14

Thomas Biedenbach
(TBi)
Malin Näsholm (MN)
Chris Nicol (CN)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m2

People - The human side of organizing

Hemsida

H14

Kifle Hamde (KH)
Ulrica Nylén (UN)
Malin Näsholm (MN)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m4

Strategizing - Planing and processes

Hemsida

H14

Tomas Blomquist
Chris Nicol

Marketing

International Business Administration A mod 2(IBP)

H14

Galina Biedenbach
Zeinab Rezvani

Marketing

International Business Administration A mod 2(IBP)

H14

Galina Biedenbach
Zeinab Rezvani

Organizational Design

Organizational design

H14

Medhanie Gaim
Chris Nicol

Project Management and Organizational Design D

Project Management

Hemsida

H14

Markus Hällgren
(MH)
Virginia Rosales
(VR)

Project Management and Organizational Design D

Organizational Design

Hemsida

H14

Medhanie Gaim
Chris Nicol

Redovisning C, moment 1

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

H14

Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist
Gästlärare från
Grant Thornton
Sweden AB

Redovisning C, moment 2 Koncernredovisning

Koncernredovisning

H14

Ann-Christin
Häggqvist

Strategic Business Development D m1

Perspectives on Strategy

Hemsida

H14

Zsuzsanna Vincze

Strategic Business Development D mod 2

Entrepreneurship and Business Growth

Hemsida

H14

Sujith Nair/ Lars
Silver

Strategic Business development D mod 3

Managing Networks and Internationalization

H14

Maria Bengtsson
Tatbeeq Raza-Ullah

Strategic Business Development D mod 4

Strategic Business Development

H14

Jan Abrahamsson
Herman Stål

Strategic Project Management

Strategic Project Management Integration

Hemsida

H14

Chris Nicol
Tomas Blomquist

Supply chain management II

Supply chain management II

H14

Lars Silver
Karl Johan Bonnedahl

Accounting Auditing and Control D mod 1

Advanced financial statement analysis and valuation 7,5

H13

Rickard Olsson
Stefan Anchev

Accounting Auditing and Control D mod 2

Advanced Management Accounting

H13

Catherine Lions
Irina Alexeyeva

Accounting Auditing and Control D mod 3

Advanced Financial Accounting

Hemsida

H13

Stefan Sundgren
Peter Franck
Amin Sofla

Accounting Auditing and Control D mod 4

Advanced auditing

Hemsida

H13

Tobias Svanström
Hans Nilsson
Amin Sofla

Change and Enterprenurship in Organisations C, mod 1

Organizational Change

H13

Kifle Hamde
Medhanie Gaim

Change and Enterprenurship in Organisations C, mod 2

Corporate Entreprenuership

Hemsida

H13

Erik Lindberg

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m 1

Perspectives on Strategy

H13

Vincze
Hultén
Biedenbach

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m 2

Consumer Behavior

Hemsida

H13

Gert-Olof Boström

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m 3

Consumer and Market Analysis

H13

Vladimir Vanyushyn

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m 4

Strategizing - planning and processes

H13

Galina Biedenbach
Gert-Olof Boström

Current trends

Current trends

Hemsida

H13

Håkan Boter

Current trends with a minor in...

Current trends in Business Administration

Hemsida

H13

Håkan Boter (HBR)
Jörgen Hellström
(JH)
Tomas Blomquist
(TB)
Jan Bodin (JB)
Tobias Svanström
(TS)

Entrepreneurial Financial Management C

Entrepreneurial Financial Management

H13

Rustam Vosilov
Andrea Liesen

Entreprenörskap och företaget i samhället A

Affärsutveckling

H13

Erik Lindberg

Financial Management D mod 1

Advanced financial statement analysis and valuation 7,5

H13

Rickard Olsson
Stefan Anchev

Financial Management D mod 2

Advanced Corporate Finance

H13

Lars Lindbergh
Nicha Lapanan

Financial management D mod 3

Investments

H13

Jörgen Hellström
Rustam Vosilov

Financial Management D mod 4

Risk Management

H13

Catherine Lions

Företagsekonomi (PA-programmet) Mom 1

Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

H13

Annika Andersson

Företagsekonomi (PA-programmet) Mom 2

Redovisning och ekonomistyrning

H13

Torbjörn Carlsson
(kursansvarig)
Ann-Christin
Häggqvist
Andreas Vretblom

Företagsekonomi 2FE174

Finansiering och kalkylering (civilingenjör)

H13

Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi A 1:1 Nätkurs distans

Marknadsföring

Hemsida

H13

Jan-Erik Jaensson
(JJ)

Företagsekonomi A 1:1 Nätkurs distans

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H13

Niklas Brinkfeldt

Företagsekonomi A07, mom 1 (HLP)

Introduktion till handel och logistik

H13

Elin Nilsson
Marlene Johansson

Företagsekonomi A45

Service Management - introduktion till en servicelogik

H13

Sofia Isberg

Företagsekonomi A45 och A07 mom 2 (SM/HLP/TUR/Media)

Marknadsföring

Hemsida

H13

Dan Frost
(momentansvarig)
Jan Johansson

Företagsekonomi A45 och A07 mom 3 (SM/HLP)

Företagets organisation

H13

Annika Andersson,

Företagsekonomi A45 och A07 mom 4 (SM/HLP)

Ledarskap

H13

Anneli Linde
Andreas Nilsson
Susanne Tafvelin

Företagsekonomi A53 mom 1 (Frist, IVP, SLU)

Marknadsföring

H13

Philip Roth
(Kursansvarig)
Jan-Erik Jaensson

Företagsekonomi A53, mom 1 (Civilekonom)

Marknadsföring

Hemsida

H13

Elin Nilsson (EN)
Lars Bäckström (LB)

Företagsekonomi A53, mom 2 (Civilekonom)

Företagets organisation och ledning

H13

Malin Näsholm
Annika Andersson
Maira Babri

Företagsekonomi A53, mom 2 (Frist, IVP, SLU)

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H13

Kifle Hamde
Thomas Biedenbach
Esther Hauer
Margareta Paulsson
Peter Hulten

Företagsekonomi A53, mom 3 (Civilekonom)

Extern redovisning - Civilekonomprogrammet

H13

Ann-Christin
Häggqvist
Filip Henriksson
Rickard Tageson

Företagsekonomi A53, mom 3 (Fristående)

Extern redovisning (Fristående)

Hemsida

H13

Peter Franck
Irina Alexeyeva
Filip Henriksson
Stellan Nilsson
Rikard Tageson

Företagsekonomi A53, mom 4

Ekonomistyrning

H13

Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi A53, mom 4 (civilekonom)

Ekonomistyrning civilekonomprogrammet

H13

Torbjörn Carlsson
kursansvarig
Anna Thorsell

Företagsekonomi A53, mom 4 (Frist,IVP)

Ekonomistyrning

H13

Torbjörn Carlsson
kursansvarig
Anna Thorsell
David Eriksson
Irina Alexeyeva

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

Hemsida

H13

Oscar Stålnacke
(kursansvarig)
Anna Thorsell

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

H13

Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi B53 mom 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

H13

Erik Lindberg

Företagsekonomi B53 mom 4

Vetenskaplig metod

Hemsida

H13

Kerstin Nilsson
Peter Hulten
Owe R Hedström

Försäljning C, mom 1

Sales Management

Hemsida

H13

Jan Bodin (JB)

Försäljning C, mom 2

Personlig försäljning

H13

Anders Wistemar
(momentansvarig)
Annika Andersson
(Affärsstödsystem)

Försäljning C, mom 3

Säljaktiviteter

Hemsida

H13

Dan Frost

International Business Administration A mod 1(IBP)

International Business Environment

Hemsida

H13

Dan Frost (DF)
Zeinab Rezvani (ZR)
Virginia Rosales
Orquera (VR)

International Business Administration A mod 2(IBP)

Marketing

H13

Galina Biedenbach
Zeinab Rezvani

International Business Administration A mod 3(IBP)

Organisation and Management of the Firm

Hemsida

H13

Ulrica Nylén (UN)
Virginia Rosales
(VR)
Medhanie Gaim
Asgedom (MGA)

International Business Program (IBP) module 4

Management Accounting

H13

Giulia Giunti (GG)
Stefan Anchev (SA)

Ledarskap och ledarskapsutveckling A

Ledarskap och ledarskapsutveckling A

Hemsida

H13

Niklas Brinkfeldt

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 1

Perspectives on Strategy

H13

Zsuzsanna Vincze
Peter Hulten
Chris Nicol
Thomas Biedenbach

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 2

People - The human side of organizing

H13

Kifle Hamde (KH)
Ulrica Nylén (UN)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 3

Project Management

H13

Markus Hällgren
Alicia Medina

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 4

Strategizing - planning and processes

H13

Niklas Brinkfeldt

Organizational Design C

Organizational Design

H13

Kifle Hamde (KH)
Medhanie Gaim (MG)

Project managment and Organizational Design D

Organizational Design D

H13

kifle hamde
medhanie Gaim

Redovisning C, mom 1

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

H13

Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C, mom 2

Koncernredovsning

H13

Ann-Christin
Häggqvist

Strategic Business Development D mod 1

Perspectives on Strategy

H13

Vincze
Hultén
Biedenbach

Strategic Business Development D mod 2

Entrepreneurship and business growth

Hemsida

H13

Lars Silver
Sujith Nair

Strategic Business Development D mod 3

Managing Networks and Internationalization

H13

Maria Bengtsson
Tatbeeq Raza Ullah

Strategic Business Development module 4

Strategizing in Business Development

H13

Jan Abrahamsson
Marlene Johansson

Strategic Project Management Integration D /Current trends mod 1

Research Methodology in Business Research

Hemsida

H13

Karl Johan Bonnedahl

Strategic Project Management Integration D mod 2

Strategic Project Management Decision Making

H13

Tomas Blomquist
Thomas Biedenbach

Supply Chain Management II

Supply Chain Management II

H13

Lars Silver
Karl Johan Bonnedahl

Accounting, Auditing and Control module 1

Advanced financial statement analysis and valuation

H12

Se Fin Man mod 1

Accounting, Auditing and Control module 2

Advanced Management Accounting

H12

Catherine Lions
Amin Sofla Salimi

Accounting, Auditing and Control module 3

Advanced financial accounting

H12

Stefan Sundgren
Peter Franck

Accounting, Auditing and Control module 4

Advanced auditing

H12

Tobias Svanström

Att utveckla en affärsverksamhet mom 1 Sk-å T3

Innovation och produktutveckling

H12

Erik Lindberg

Att utveckla en affärsverksamhet mom 2 Sk-å T3

Marknadsföring

H12

Lars Nordén

Att utveckla en affärsverksamhet mom 3 Sk-å T3

Försäljning

H12

Anna-Carin Nordvall

Change and Entrepreneurship in Organizations C module 1

Organizational change

H12

Kifle Hamde
Niklas Brinkfeldt

Change and Entrepreneurship in Organizations C module 2

Corporate Entrepreneurship

H12

Zsuzsanna Vincze

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making mod 1

Perspectives on strategy

H12

Peter Hultén

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making mod 2

Consumer behavior

H12

Anna-Carin Nordvall

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making mod 3

Consumer and market analysis

H12

Vladimir Vanyushyn

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making mod 4

Strategizing - planning and processes

H12

Galina Biedenbach

Ekonomi 100

Ekonomi 100

H12

Peter Franck
Torbjörn Carlsson
Ann-Christin
Häggqvist

Entrepreneurial Financial Management C

Entrepreneurial Financial Management

H12

Catherine Lions
Nicha Lapanan

Entreprenörskap och företaget i samhället A mom 1 (Turism/Media)

Affärsutveckling

H12

Ron Mahieu

Entreprenörskap och företaget i samhället A mom 2 (Turism/Media)

Marknadsföring

H12

Se SM/HL mom 2

Financial Management module 1

Advanced financial statement analysis and valuation

H12

Rickard Olsson
Stefan Anchev

Financial Management module 2

Advanced Corporate Finance

H12

Lars Lindbergh
Nicha Lapanan

Financial Management module 3

Investments

H12

Jörgen Hellström

Financial Management module 4

Risk management

H12

Catherine Lions
Amin Sofla

Finansiering och kalkylering (Civiling)

Finansiering och kalkylering

H12

Anders Isaksson

Företagsekonomi (PA-programmet)

Introduktion till företagsekonomi

H12

Annika Andersson

Företagsekonomi (PA-programmet)

Redovisning och ekonomistyrning

H12

Torbjörn Carlsson
momentansvarig
David Eriksson

Företagsekonomi A07 mom 1 (HL)

Introduktion till handel och logistik

H12

Elin Nilsson
Marlene Johansson

Företagsekonomi A45 mom 1 (SM)

Service Management - introduktion till en servicelogik

H12

Sofia Isberg

Företagsekonomi A45 och A07 mom 2 (SM+HL)

Marknadsföring

Hemsida

H12

Philip Roth
Helena Renström

Företagsekonomi A45 och A07 mom 3 (SM+HL)

Företagets organisation

H12

Nils Wåhlin
Mats Nordström
Moa Westman

Företagsekonomi A45 och A07 mom 4 (SM+HL)

Ledarskap

Hemsida

H12

Andreas Nilsson
(kursansvarig)
Ingrid Schele
Anneli Linde
Moa Westman
Niklas Brinkfeldt

Företagsekonomi A53 mom 1 (Frist, IVP, SLU)

Marknadsföring

Hemsida

H12

href="http://usbe.se
/frsdan01">Dan
Frost (DF)
(momentansvarig)
Therese Hedlund
(TH)
Lars Bäckström (LB)

Företagsekonomi A53 mom 2 (Frist, IVP, SLU)

Företagets organisation och ledning

H12

Thomas Biedenbach
(momentansvarig)
Thommie Burström
Kifle Hamde
Mats Nordström

Företagsekonomi A53 mom 3 (Frist, IVP)

Externredovisning

H12

Stellan Nilsson (SN)
momentansvarig
David Eriksson (DE)
Victoria Eriksson
(VE)
Ann-Christin
Häggqvist (ACH)

Företagsekonomi A53 mom 4 (Frist, IVP)

Ekonomistyrning

H12

Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi B53, mom 1

Finansiering

H12

Torbjörn Carlsson
(momentansvarig)
Agnes Willig (AW)

Företagsekonomi B53, mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

H12

Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi B53, mom 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

H12

Erik Lindberg

Företagsekonomi B53, mom 4

Vetenskaplig metod

H12

Owe R. Hedström

Försäljning C (HL) mom 1

Sales management

Hemsida

H12

Patrik Nilsson

Försäljning C (HL) mom 2

Personlig försäljning

H12

Anna-Carin Nordvall

Försäljning C (HL) mom 3

Säljaktiviteter/Sales Activities

Hemsida

H12

href="http://usbe.se
/frsdan01">Dan
Frost
(momentansvarig)

International Business Administration A module 2 (IBP)

Marketing

H12

Galina Biedenbach
Zeinab Rezvani

International Business Administration A module 1 (IBP)

International Business Environment

H12

Peter Hulten
(Responsible)
Christopher Nicol
Zeinab Rezvani

International Business Administration A module 3 (IBP)

Organisation and management of the firm

H12

Medhanie Gaim
Asgedom
Christopher Nicol

International Business Administration A module 4 (IBP)

Management Accounting

Hemsida

H12

Amin Sofla (AS)
Stefan Anchev (SA)

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 1

Perspectives on strategy

Hemsida

H12

Peter Hultén
Zsuzsanna Vincze
Nils Wåhlin

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 2

People - The human side of organising

H12

Kifle Hamde
Ulrica Nylén

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 3

Project Management

H12

Sofia Pemsel
Maria Kapsali

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes 4

Strategizing - planning and processes

H12

Maj-Britt
Johansson-Lindfors
Niklas Brinkfeldt

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag A mom 1 (SPA)

Marknadsföring

H12

Peter Hultén

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag A mom 2 (SPA)

Affärsutveckling

H12

Ron Mahieu

Organizational Design C

Organizational Design

H12

Kifle Hamde
Medhanie Gaim
Asgedom

Project Management and Organizational Design D

Project Management + Organizational Design

H12

View links in
schedule

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori o Praxis

H12

Stellan Nilsso
Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C mom 2 Koncernredovisning

Koncernredovisning

H12

Ann-Christin
Häggqvist

Strategic Business Development module 1

Perspectives on strategy

H12

Zsuzsanna Vince

Strategic Business Development module 2

Entrepreneurship and business growth

Hemsida

H12

Thomas Biedenbach
Lars Silver

Strategic Business Development module 3

Managing networks and internationalisation

H12

Zsuzsanna Vincze
Jan Abrahamsson

Strategic Business Development module 4

Strategizing - planning and processes

H12

Jessica Eriksson
Jan Tony Abrahamsson

Termin 1 Civilekonomprogramme t (CE) mom 1

Marknadsföring

H12

Elin Nilsson
Anna-Carin Nordvall

Termin 1 Civilekonomprogramme t (CE) mom 2

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H12

Malin Näsholm
(momentansvarig)
Annika Andersson

Termin 1 Civilekonomprogramme t (CE) mom 3

Extern redovisning - CE

H12

Ann-Christin
Häggqvist (ACH)
Maria Bergqvist
(MB)
David Eriksson (DE)
Victoria Eriksson
(VE)
Alexander Fahim
(AF)
Sofia Johansson (SJ)

Termin 1 Civilekonomprogramme t (CE) mom 4

Ekonomistyrning

H12

Peter Franck
Oscar Stålnacke

Accounting (1)

Value Based Management Accounting

H11

Catherine Lions
Amin Sofla

Accounting (2)

Advanced financial accounting

H11

Stefan Sundgren
Amin Sofla
John Stittle,
gästföreläsare
Claes Janzon,
gästföreläsare
Frida Thorsell,
gästföreläsare

Accounting (3), Finance (3)

Advanced financial statement analysis and valuation

H11

Rickard Olsson

Accounting (4)

Advanced Auditing

H11

Tobias Svanström

Hans Nilsson

Att göra affärer A mom 1 (Företagarprogrammet t1)

Introduktion. Att göra affärer

H11

Erik Lindberg

Att göra affärer A mom 2 (Företagarprogrammet t1)

Företagande

H11

Erik Lindberg

Att göra affärer A mom 3 (Företagarprogrammet t1)

Det juridiska ramverket

H11

Ulf Israelsson

Att göra affärer A mom 4 (Företagarprogrammet t1)

Finansiering/Kapitalanska ffning

H11

Dick Johansson

Att utveckla en affärsverksamhet

Innovation och produktutveckling

H11

Lisa Abdegon
Gustav Petersson (ek
historia)
Pontus Bergh
(studierektor)

Att utveckla en affärsverksamhet, mom 1 (Företagarprogrammet t3)

Innovation och produktutveckling

H11

xx

Att utveckla en affärsverksamhet, mom 2 (Företagarprogrammet t3)

Marknadsföring

H11

Lars Nordén

Att utveckla en affärsverksamhet, mom 3 (Företagarprogrammet t3)

Försäljning

H11

Anna-Carin Nordvall

Business Development and Internationalisation (1)

Strategic Foresight and Innovation

H11

Zsuzsanna Vincze,
Caroline Burvall

Business Development and Internationalisation (2)

Entrepreneurship and Business Growth

H11

Per Nilsson,
Zsuzsanna Vincze,
Caroline Burvall

Business Development and Internationalisation (3+4)

Managing Networks and Internationalisation + Business Development Analysis

H11

Zsuzsanna Vincze
(module 3)
Håkan Boter (module
3)
Jessica Eriksson
/module 4)

Change and Entrepreneurship in Organizations C module 1

Organizational Change

H11

Kifle Hamde

Change and Entrepreneurship in Organizations C module 2

Corporate Entrepreneurship

H11

Maria Kapsali

Entrepreneurial Financial Management C

Entrepreneurial Financial Management

H11

Catherine Lions
Rustam Vosilov
Stefan Ancev

Entreprenörskap och företaget i samhället, mom 1. Turismprogrammet

Affärsutveckling

H11

Niklas Schmidt
Ron Mahieu

Entreprenörskap och företaget i samhället, mom 2. Turismprogrammet

Marknadsföring

H11

Philip Roth
Erika Knutsson

Extern redovisning, nätkurs

Extern redovisning, nätkurs

H11

Ann-Christin
Häggqvist

Finance (1)

Advanced Corporate finance

H11

Lars Lindbergh

Finance (2)

Investments

H11

Jörgen Hellström

Finance (3)

Advanced financial statement analysis and valuation

H11

See link in schedule

Finance (4)

Cash and risk management

H11

Catherine Lions
Rustam Vosilov
Nicha Lapanan

Finansiering och Kalkylering. Civ ing progr Industriell ekonomi

Finansiering och kalkylering

H11

Torbjörn Carlsson
Jörgen Hellström

Företagsekonomi A Moment 1 Civilekonomprogramme t

Marknadsföring

H11

Elin Nilsson
Annika Andersson
Dan Frost

Företagsekonomi A Moment 2 Civilekonomprogramme t

Företagets organisation och ledning

H11

Annika Andersson

Företagsekonomi A Moment 3 Civilekonomprogramme t

Extern redovisning

H11

Ann-Christin
Häggqvist
Ulrika Bäckman

Företagsekonomi A Moment 4 Civilekonomprogramme t

Ekonomistyrning

H11

Karl-Gunnar Miltsis

Amin Sofla

Företagsekonomi A07, moment 1. Handel och logistikprogrammet

Introduktion till handel och logistik

H11

Marlene Johansson
Elin Nilsson

Företagsekonomi A45 o A07 mom 2 (SM + HL + TUR)

Marknadsföring

H11

Philip Roth (PR)
Erika Knutsson (EK)

Företagsekonomi A45 o A07 mom 2 (SM + HL + TUR)

Marknadsföring

H11

Philip Roth (PR)
Erika Knutsson (EK)

Företagsekonomi A45 o A07 mom 3 (SM + HL)

Företagets organisation

H11

Annika Andersson

Företagsekonomi A45 o A07 mom 4 (SM + HL)

Ledarskap

Hemsida

H11

Andreas Nilsson

Företagsekonomi A45, moment 1. Service managementprogrammet

Service Management - introduktion till ett tjänsteperspektiv

H11

Sofia Isberg
(momentansvarig)
Philip Roth

Företagsekonomi A53 mom 1 (Frist + IVP + SLU)

Marknadsföring

H11

Jan Johansson
Helena Renström

Företagsekonomi A53 mom 2 (Frist + IVP + SLU)

Företagets organisation och ledning

H11

Maira Babri
Kifle Hamde
Konrad Cassar Naudi

Företagsekonomi A53 mom 3 (Frist + IVP)

Externredovisning

H11

Karl-Gunnar Miltsis
Stellan Nilsson
Mia Eriksson

Företagsekonomi A53 mom 4 (Frist + IVP)

Ekonomistyrning

H11

Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

H11

Torbjörn Carlsson
Rustam Vosilov

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

H11

Karl-Gunnar Miltsis
Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

H11

Karl-Gunnar Miltsis
Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi B53 mom 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

H11

Herman Stål

Företagsekonomi B53 mom 4

Vetenskaplig metod

H11

Owe R Hedström
Pernilla nilsson

Försäljning C, mom 1

Sales Management

H11

Thommie Burström

Försäljning C, mom 2

Personal Selling

H11

Anna-Carin Nordvall

Försäljning C, mom 3

Säljaktiviteter/ Sales Activities

Hemsida

H11

Dan Frost

International Business Program, module 1

International Business Environment

H11

Christoper Nicole
Peter Hultén
(Responible)
Tim Foster

International Business Program, module 2

Marketing

H11

Galina Biedenbach
(responsible)
Lars Bäckström

International Business Program, module 3

Organisation and management of the firm

H11

Malin Näsholm
Maira Babri

International Business Program, module 4

Management Accounting

H11

Giulia Giunti

Management (1)

Perspectives on management and strategy

H11

Malin Näsholm
Thomas Biedenbach
Eric Romero

Management (2)

People - the human side of organizing

H11

Ulrica Nylén
Kifle Hamde
Malin Näsholm

Management (3)

Project Management

H11

Ralf Müller (RM)
Andreas Nilsson
(AN)
Tomas Blomquist
(TB)
Sofia Pemsel (SP)

Management (4)

Processes - Business Strategy

H11

Dr. Pontus Bergh
(PB)
Mr. Ian Mitchell
(IM)
Dr. Maj-Britt
Johansson Lindfors
(MBJ)

Marketing (1)

Consumer Behavior

H11

Anna-Carin Nordvall

Marketing (2)

Marketing Research

H11

Vladimir Vanyushyn
Tommy Gärling

Marketing (3)

Advanced Market Analysis

H11

Vladimir Vanyushyn

Marketing (4)

Executive Decision Making

H11

Peter Hultén

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag A, mom 1 (SPA)

Marknadsföring

H11

Jan Johansson

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag A, mom 2 (SPA)

Affärsutveckling

H11

Niklas Schmidt

Organizational Design C

Organizational Design

H11

Kifle Hamde
Medhanie Gaim

PA-programmet mom 1

Introduktion till företagsekonomi

H11

Annika Andersson

PA-programmet mom 2

Redovisning och ekonomistyrning

H11

Torbjörn Carlsson

Processes - Business Strategy

Business Strategy

H11

Pontus Bergh
MajBritt Johansson
Lindfors

Project Management and Organizational Design D

Project Management and Organizational Design

H11

See links in
schedule

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori och praxis

H11

Stefan Sundgren
Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C mom 2

Koncernredovisning

H11

Ann-Christin
Häggqvist

Skatterätt, bolagsrätt och ekonomi

Ekonomi 100

H11

Karl-Gunnar Miltsis,
Torbjörn Carlsson

Strategic Project Management Integration (MSPME) module 1

Perspectives on management and strategy

H11

See link in schedule

Strategic Project Management Integration (MSPME) module 2

Strategic Project Management Decision Making

H11

Mattias Jacobsson
Ralf Müller
Kifle Hamde
Tomas Blomquist

Accounting (1)

Value based management accounting

H10

Catherine Lions
Torbjörn Carlsson

Accounting (2)

Advanced financial accounting

H10

Stefan Sundgren
(SS)
John Stittle (JS)
Hans Nilsson (HN)

Accounting (3)

Advanced financial statement analysis and valuation

H10

Rickard Olsson

Accounting (4)

Advanced auditing

H10

Tobias Svanström
Hans Nilsson
Ulf Persson

Att göra affärer A mom 1 (Ftg.prog t1)

Introduktion. Att göra affärer

H10

Erik Lindberg

Att göra affärer A mom 2 (Ftg.prog t1)

Företagande

H10

Erik Lindberg

Att göra affärer A mom 3 (Ftg.prog t1)

Det juridiska ramverket

H10

Ulf Israelsson

Att göra affärer A mom 4 (Ftg.prog t1)

Finansiering/Kapitalanska ffning

H10

Dick Johansson

Att utveckla en affärsverksamhet mom 1 (ftg.prog t3)

Produktutveckling/Innovat ion/Tillverkningsteknik

H10

Pontus Bergh

Att utveckla en affärsverksamhet mom 2 (ftg.prog t3)

Marknadsföring

H10

Lars Nordén

Att utveckla en affärsverksamhet mom 3 (ftg.prog t3)

Försäljning

H10

Thommie Burström

Business Analysis, Planning, and Performance D

Business Analysis, Planning, and Performance

H10

Vladimir Vanyushyn
(VV)
Eric J. Romero
(EJR)
Christer Peterson
(ChP)
Tom Bramorski (TB)

Business Development and Internationalisation (1)

Strategic Foresight and Innovation

H10

Zsuzsanna Vincze
Sérgio Alves

Business Development and Internationalisation (2)

Entrepreneurship and Business Growth

H10

Håkan Boter
Joakim Wincent
Per Nilsson

Business Development and Internationalisation (3+4)

Managing Networks and Internationalisation + Business Development Analysis

H10

Håkan Boter
Joakim Wincent
Per Nilsson
Jessica Eriksson

Change and Entrepreneurship in Organizations C module 2

Corporate Entrepreneurship

H10

Zsuzsanna Vincze
Sérgio Alves

Entrepreneurial Financial Management C

Entrepreneurial Financial Management

H10

Christer Peterson
Anders Isaksson

Entreprenöriell affärsutveckling A

Entreprenöriell affärsutveckling

H10

Erik Lindberg
Herman Stål

Entreprenörskap och företaget i samhället A, mom 1 (TUR)

Affärsutveckling

H10

Ron Mahieu

Entreprenörskap och start av nya verksamheter A

Entreprenörskap och start av nya verksamheter

H10

Ron Maheieu

Externredovisning,nä tkurs

Externredovisning, nätkurs

H10

Ann-Christin
Häggqvist

Finance (1)

Corporate Finance

H10

Barbara Cornelius

Finance (2)

Investments

H10

Jörgen Hellström

Finance (3)

Advanced financial statement analysis and valuation

H10

Rickard Olsson

Finance (4)

Cash and risk management

H10

Catherine Lions

Företagsekonomi A mom 2 (CE)

Företagets organisation och ledning

H10

Annika Andersson
Anneli Linde
Ulrica Nylén

Företagsekonomi A mom 3 (CE)

Extern redovisning

H10

Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist
Daniel Brink (DB)
Marie Magnusson
(MM)
Sven Norén (SNn)
Paula Westin (PW)

Företagsekonomi A mom 4 (CE)

Ekonomistyrning

H10

Torbjorn Carlsson
Christer Peterson
Gösta Söderström

Företagsekonomi A07 mom 1 (HL)

Introduktion till handel och logistik

H10

Marlene Johansson
Elin Nilsson

Företagsekonomi A45 mom 1 (SM)

Service Management - introduktion till ett tjänsteperspektiv

H10

Sofia Isberg
Philip Roth

Företagsekonomi A45 o A07 mom 2 (SM + HL + TUR)

Marknadsföring

H10

Philip Roth (PR)
Sofia Isberg (SI)
Jan Johansson (JaJ)

Företagsekonomi A45 o A07 mom 3 (SM + HL)

Företagets organisation

H10

Anneli Linde
Annika Andersson

Företagsekonomi A45 o A07 mom 4 (SM + HL)

Ledarskap

H10

Anneli Linde
Ulrica Nylén

Företagsekonomi A53 mom 1 (Frist + IVP)

Marknadsföring

H10

Bo Lemar (BL)
Johan Jansson (JJ)

Företagsekonomi A53 mom 2 (Frist + IVP)

Företagets organisation och ledning

H10

Niklas Brinkfeldt
(NB)
Maira Babri (MBa)
Nils Lundmark (NL)
Nils Wåhlin (NW)

Företagsekonomi A53 mom 3 (Frist + IVP)

Extern redovisning

H10

Karl-Gunnar Miltsis
Peter Franck
Therese Johanson
(TJ)
Anna Lönner (AL)

Företagsekonomi A53 mom 4 (Frist + IVP)

Ekonomistyrning

H10

Christer Peterson
Ann-Christin
Häggqvist
Torbjörn Carlsson
Gösta Söderström

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

H10

Torbjörn Carlsson
Gösta Söderström
Rustam Vosilov

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

H10

Torbjörn Carlsson
Gösta Söderström
Annika Andersson

Företagsekonomi B53 mom 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

H10

Erik Lindberg
Annika Andersson

Företagsekonomi B53 mom 4

Vetenskaplig metod

H10

Owe R Hedström
Margareta Paulsson

Försäljning C Mom 1 (HLP)

Sales Management

H10

Thommie Burström

Försäljning C Mom 2 (HLP)

Personlig försäljning

H10

Anna-Carin Nordvall

Försäljning C Mom 3 (HLP)

Säljaktiviteter

H10

Dan Frost
Sofia Isberg
Annika Andersson

IBP A module 1

International Business Environment

H10

Chris Nicol

IBP A module 2

Marketing

H10

Galina Biedenbach
Therese Hedlund
Dan Frost
John Baker

IBP A module 3

Organisation and Management of the Firm

H10

Thomas Biedenbach
(TBi)
Eric Romero (ER)
Nils Lundmark (NL)

IBP A module 4

Management Accounting

H10

Giulia Giunti

IBP B module 3

Financial Accounting

H10

Hans Nilsson
Peter Franck

IBP B module 4

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

H10

Andrew Arbuthnott

Management (1)

Perspectives on Management and Strategy

H10

Nils Wåhlin
Thomas Biedenbach

Management (2)

People – the human side of organizing

H10

Kifle Hamde
Mattias Jacobsson
Ulrica Nylén

Management (3)

Project management

H10

Ralf Müller
Tomas Blomquist
Andreas Nilsson

Management (4)

Processes - business strategy

H10

Maj Britt
Johansson-Lindfors

Marketing (1)

Consumer Behavior

H10

Anna-Carin Nordvall
(ACN)
Johan Jansson (JJ)

Marketing (2)

Marketing Research

H10

Vladimir Vanyushyn
Tommy Gärling

Marketing (3)

Advanced Market Analysis

H10

Vladimir Vanyushyn

Marketing (4)

Executive Decision Making

H10

Jan Bodin
Tom Bramorski

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag A, mom 1 (SPA)

Marknadsföring

H10

Helena Renström

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag A, mom 2 (SPA)

Affärsutveckling

H10

Erik Lindberg

Organizational Design C

Organizational Design

H10

Ms. Alicia Medina
Dr. Kifle Hamde
(responisble)

Project Management and Organizational Design D

Project Management and Organizational Design

H10

..

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori och praxis

H10

Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C mom 2

Koncernredovisning

H10

Ann-Christin
Häggqvist

Strategic Project Management Integration (MSPME) module 1

Perspectives on management and strategy

H10

..

Strategic Project Management Integration (MSPME) module 2

Strategic Project Management Decision Making

H10

Tomas Blomquist
Ralf Müller
Kifle Hamde
Thommie Burström
Mattias Jacobsson

Accounting (1)

Value based management accounting

H09

Catherine Lions
Christer Peterson

Accounting (2)

Advanced financial accounting

H09

Stefan Sundgren,
Henrik Nilsson

Accounting (3)

Advanced financial statement analysis and valuation

H09

RO

Accounting (4)

Advanced auditing

H09

Hans Nilsson
Tobias Svanström
Ulf Persson

Att göra affärer A mom 1 (Ftg t1)

Introduktion. Att göra affärer

H09

PN,
ORH

Att göra affärer A mom 2 (Ftg t1)

Företagande

H09

ORH

Att göra affärer A mom 3 (Ftg t1)

Det juridiska ramverket

H09

XX

Att göra affärer A mom 4 (Ftg t1)

Finansiering/Kapitalanska ffning

H09

XX

Att utveckla en affärsverksamhet

Produktutveckling, Innovation & Tillverkningstekn

H09

Pontus Bergh

Att utveckla en affärsverksamhet mom 1 (Ftg t3)

Produktutveckling, innovation & tillverkningsteknik

H09

Pontus Bergh

Att utveckla en affärsverksamhet mom 2 (Ftg t3)

Marknadsföring

H09

Lars Nordén

Att utveckla en affärsverksamhet mom 3 (Ftg t3)

Försäljning

H09

Thommie Burström

Business Analysis, Planning, and Performance D

Business Analysis, Planning, and Performance

H09

Vladimir Vanyushyn

Christer Peterson
Andreas Backe
Thommie
Burstrцm

Business Development and internationalisation (1)

Strategic Foresight and Innovation

H09

Zsuzsanna Vincze
Maria Bengtsson

Business Development and internationalisation (2)

Entrepreneurship and Business Growth

H09

Joakim Wincent
Håkan Boter
Per Nilsson
Anders Isaksson

Business Development and internationalisation (3)

Managing Networks and Internationalisation

H09

Håkan Boter
Håkan Bohman
Joakim Wincent
Per Nilsson

Business Development and internationalisation (4)

Business Development Analysis

H09

Jessica Eriksson
Marlene Johansson

Change and Entrepreneurship in Organizations C module 1

Organizational change

H09

Kifle Hamde
Chris Nicol

Change and Entrepreneurship in Organizations C module 2

Corporate Entrepreneurship

H09

Joakim Wincent,
Håkan Boter,
Zsuzsanna Vincze
Andrew Arbuthnott

Entrepreneurial Financial Management C

Entrepreneurial Financial Management

H09

Christer Peterson
(ChP)
Anders Isaksson (AI)

Entreprenöriell affärsutveckling (Ing)

Entreprenöriell affärsutveckling

H09

Pontus Bergh
Herman Stål
Andreas Backe

Entreprenörskap och företaget i samhället A (TUR)

Affärsutveckling

H09

Pontus Bergh

Entreprenörskap och start av nya verksamheter

Entreprenörskap och start av nya verksamheter

H09

Pontus Bergh

Entreprenörskap och start av nya verksamheter (Ing)

Entreprenörskap och start av nya verksamheter

H09

Herman Stål
(kursansvarig)
Andreas Backe
Pontus Bergh

Finance (1)

Corporate Finance

H09

Barbara Cornelius

Finance (2)

Investments

H09

Thomas Sjögren
Jörgen Hellström

Finance (3)

Advanced financial statement analysis and valuation

H09

Rickard Olsson

Finance (4)

Cash and risk management

H09

Catherine Lions
Christer Peterson

Företagsekonomi A mom 1 (CE)

Marknadsföring

H09

Jan Bodin (JB),
ansvarig lärare
Elin Nilsson (EN)

Företagsekonomi A mom 1 (HLP)

Introduktion till handel och logistik

H09

Marlene Johansson

Företagsekonomi A mom 1 (SM)

Service Management - introduktion till ett tjänsteperspektiv

H09

Sofia Isberg

Företagsekonomi A mom 2 (CE)

Företagets organisation och ledning

H09

Niklas Brinkfeldt
(Kursansv.),
Thommie Burström,
Lennart Eriksson

Företagsekonomi A mom 2 (SM + HLP + TUR)

Marknadsföring

H09

Anna-Carin Nordvall
Elin Nilsson
Philip Roth

Företagsekonomi A mom 3 (CE)

Extern redovisning

H09

Ann-Christin
Häggqvist (ACH)
Stellan Nilsson
(SN)
Markus Brasch (MB)
Pernilla Forsberg
(PF)
Michal Pietz (MP)
Peter Sandén (PS)
Jacquline Stenberg
Bonneiver (JSB)

Företagsekonomi A mom 3 (SM + HLP)

Företagets organisation

H09

Pontus Bergh
Niklas Brinkfeldt
Nils Wåhlin

Företagsekonomi A mom 4 (CE)

Ekonomistyrning

H09

Torbjörn Carlsson
Tobias Svanström
Gösta Söderström

Företagsekonomi A mom 4 (SM + HLP)

Ledarskap

H09

Anneli Linde
Ulrica Nylén
Malin Näsholm

Företagsekonomi A1, nätkurs

Extern redovisning

H09

Ann-Christin
Häggqvist
Stellan Nilsson

Företagsekonomi A53 mom 1 (Frist + IVP)

Marknadsföring

H09

Bo Lemar, ansvarig
lärare
Dan Frost
Therese Hedlund

Företagsekonomi A53 mom 2 (Frist + IVP)

Företagets organisation och ledning

H09

Mattias Jacobsson,
Malin Näsholm
Maira Babri

Företagsekonomi A53 mom 3 (Frist + IVP)

Externredovisning

H09

Stellan Nilsson
(SN)
Gösta Söderström
(GS)
Markus Brasch (MB)
Martin Larsson (ML)
Michal Pietz (MP)

Företagsekonomi A53 mom 4 (Frist + IVP)

Ekonomistyrning

H09

Torbjörn Carlsson
Karl-Gunnar Miltsis
Gösta Söderström

Företagsekonomi B53 (CE + Frist)

Finansiering

H09

HA,
GS

Företagsekonomi B53 mom 1 (CE + Frist)

Finansiering

H09

Gösta Söderström,
kursansvarig
Giulia Giunti
Ann-Christin
Häggqvist
Torbjörn Carlsson
Stellan Nilsson
Stefan Sundgren

Företagsekonomi B53 mom 2 (CE + Frist)

Räkenskapsanalys och värdering

H09

Gösta Söderström
(kursansvarig),
Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi B53 mom 3 (CE + Frist)

Vetenskaplig metod

H09

Niklas Brinkfeldt

Företagsekonomi B53 mom 4 (CE + Frist)

Entreprenörskap och affärsutveckling 7.5

H09

Pontus Bergh

Försäljning C mom 1 (HLP)

Sales Management

H09

Thommie Burström

Försäljning C mom 2 (HLP)

Personal Selling

H09

Anna-Carin Nordvall

Försäljning C mom 3 (HLP)

Sales Activities

H09

Annika Andersson

International Business Administration A m 1 (IBP)

International Business Environment

H09

Helena Renström,
Konrad Cassar Naudi

International Business Administration A m 2 (IBP)

Marketing

H09

Galina Biedenbach
Helena Renström

International Business Administration A m 4 (IBP)

Management Accounting

H09

Giulia Giunti
Catherine Lions

International Business Administration A module 3 (IBP)

Organisation and Management of the Firm

H09

Thomas Biedenbach
Chris Nicol

Management (1)

Perspectives on Management and Strategy

H09

Nils Wåhlin
Andreas Nilsson
Thomas Biedenbach

Management (2)

People - the human side of organizing

H09

Tommy Jensen
Kifle Hamde

Management (3)

Project Management

H09

Ralf Müller

Management (4)

Processes - business strategy

H09

Maj-Britt Johansson
Lindfors
Pontus Bergh

Marketing (1)

Consumer Behavior

H09

Anna-Carin Nordvall
Galina Biedenbach

Marketing (2)

Marketing Research

H09

Vladimir Vanyushyn
Tommy Gärling

Marketing (3)

Advanced Market Analysis

H09

Vladimir Vanyushyn

Marketing (4)

Executive Decision Making

H09

Jan Bodin
Vladimir Vanyushyn

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag A mom 1

Marknadsföring

H09

Helena Lindahl

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag A mom 2

Affärsutveckling

H09

ORH

Organizational Design C

Organizational Design

H09

Kifle Hamde
Nils Wåhiln
Marco Weiss (Guest
lecturer)

Project Management and Organizational Design D

Project Management and Organizational Design

H09

..

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori och praxis

H09

Ann-Christin
Häggqvist
Stellan Nilsson
Stefan Sundgren

Redovisning C mom 2

Koncernredovisning

H09

Ann-Christin
Häggqvist

Strategic Project Management Integration D module 1

Perspectives on management and strategy

H09

..

Strategic Project Management Integration D module 2

Strategic Project Management Decision Making

H09

Tomas Blomquist
Markus Hällgren
Ralf Müller
Derek Walker

Accounting (1)

Value-based Management Accounting

H08

Catherine Lions
Stefan Sundgren

Accounting (2)

Advanced Financial Accounting

H08

Stefan Sundgren
Henrik Nilsson

Accounting (3)

Advanced financial Statement Analysis and Valuation

H08

Anders Isaksson
Henrik Nilsson
Rickard Olsson

Accounting (4)

Advanced Auditing

H08

Tobias Svanström
Stefan Sundgren
Hans Nilsson

Business Analysis

Business Analysis

H08

Jan Bodin
Kifle Hamde

Change and Entrepreneurship in Organizations C

Organizational Change

H08

Kifle Hamde
Chris Nicol

Change and Entrepreneurship in Organizations C

Corporate Entrepreneurship

H08

Jessica Eriksson
Andrew Arbuthnott

Ekonomistyrning A, Nätkurs

H08

Anneli Linde

Entrepreneurship (1+2)

Innovation in Changing Business Environments

H08

Jessica Eriksson
Hans Jörgensen
Thomas Pettersson
Andrew Arbuthnott
Zsuzsanna Vincze

Entrepreneurship (3)

Entrepreneurial Activity and Business Venturing

H08

Andrew Arbuthnott
Håkan Bohman
Håkan Boter
Marlene Johansson

Entreprenurial Financial Management C

Entreprenurial Financial Management

H08

Anders Isaksson

Entreprenöriell affärsutveckling A

Entreprenöriell affärsutveckling

H08

Marlene Johansson

Entreprenörskap och start av nya verksamheter A

Entreprenörskap och start av nya verksamheter

H08

Ron Mahieu

FEK A, RSCM

Introduktion till handel och logistik

H08

Marlene Johansson

Finance (1)

Corporate Finance

H08

Barbara Cornelius

Finance (2)

Investments

H08

Tomas Sjögren
Jörgen Hellström

Finance (3)

Advanced financial Statement Analysis and Valuation

H08

Anders Isaksson
Henrik Nilsson
Rickard Olsson

Finance (4)

Cash and Risk Management

H08

Christer Peterson
Catherine Lions

Företagarprogrammet termin 1

Introduktion. Att göra affärer

H08

Per Nilsson

Företagarprogrammet termin 1

Företagande

H08

ORH = Owe R Hedström

Företagarprogrammet termin 1

Det juridiska ramverket

H08

Stellan Nilsson
Claes-Göran Larsson

Företagarprogrammet termin 1

Finansiering/Kapitalanska ffning

H08

Anders Isaksson

Företagarprogrammet termin 3

Produtv/innovation/tillve rkningstekn

H08

Pontus Bergh

Företagarprogrammet termin 3

Marknadsföring

H08

Lars Nordén

Företagarprogrammet termin 3

Försäljning

H08

Meddelas senare

Företagsekonomi A m1 (Civ.ek)

Marknadsföring

H08

Anna-Carin Nordvall
Konrad Cassar-Naudi

Företagsekonomi A m2 (Civ.ek)

Företagets organisaton och ledning

H08

Niklas Brinkfeldt
Malin Näsholm
Pernilla Nilsson

Företagsekonomi A m3 (Civ.ek)

Extern redovisning

H08

Ann-Christin.Haggqvi
st
Stellan Nilsson

Företagsekonomi A m4 (Civ.ek)

Ekonomistyrning

H08

Torbjörn Carlsson
Håkan Andersson
Gösta Söderström
Henrik Linderoth
Tobias Svanstöm

Företagsekonomi A mom 1 (RSCM)

Introduktion till handel och logistik

H08

Marlene Johansson

Företagsekonomi A mom 1 (SM)

Service Management - introduktion till ett tjänteperspektiv

H08

Sofia Isberg

Företagsekonomi A mom 2 (SM + RSCM+ TUR)

Marknadsföring

H08

Erika Knutsson
Anna-Carin Nordvall

Företagsekonomi A mom 3 (SM + RSCM)

Företagets organisation och ledning

H08

Tommy Jensen
Leif Arnesson

Företagsekonomi A mom 3 (SM + RSCM)

Företagets Organisation

H08

Tommy Jensen
Leif Arnesson

Företagsekonomi A mom 4 (SM + RSCM)

Ledarskap

H08

Anneli Linde

Företagsekonomi A1, Nätkurs

Extern redovisning

H08

Peter Franck
Anna Thorsell

Företagsekonomi A53 Mom 1 (fristående + IVP)

Marknadsföring

H08

Bo Lemar
Jan Bodin

Företagsekonomi A53 Mom 2 (fristående + IVP)

Företagets organisation och ledning, 7,5 hp

H08

Mattias Jacobsson
Andreas Nilsson
Ulrica Nylén

Företagsekonomi A53 Mom 3 (fristående + IVP)

Externredovisning

H08

Tobias Svanström
Per Nordström

Företagsekonomi A53 Mom 4 (fristående + IVP)

Ekonomistyrning

H08

Tobias Svanström
Håkan A Andersson
Gösta Söderström
Torbjörn Carlsson
Henrik Linderoth

Företagsekonomi B53 m1 (Civ.ek + fristående)

Finansiering

H08

Håkan Andersson
Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi B53 m2 (Civ.ek + fristående)

Räkenskapsanalys och värdering

H08

Håkan Andersson
Gösta Söderström

Företagsekonomi B53 m3 (Civ.ek + fristående)

Vetenskaplig metod

H08

ORH = Owe R
Hedström
MS = Margareta
Sundin
HH = Henrik Holmberg

Företagsekonomi B53 m4 (Civ.ek + fristående)

Entreprenörskap och affärsutveckling

H08

Pontus Bergh
Maria Bengtsson

Försäljning

Sales Management

H08

Thommie Burström

Försäljning

Personal Selling

H08

Anna-Carin Nordvall

Försäljning

Sales Activities

H08

Peter Viksten

Global Challenges I

Global Warning

H08

Thomas Pettersson

Global Challenges I

Ecology and Environmental Science

H08

Thomas Pettersson

Global Challenges II

Environmental economic history

H08

Thomas Pettersson

Global Challenges II

Environmental Economics

H08

Thomas Pettersson

Global Challenges II

Environmental Economics

H08

Thomas Pettersson

International Business Administration A, module 1

International Business Environment

H08

Jens Graff

International Business Administration A, module 2

Marketing

H08

Galina Ossipenko
Konrad Cassar-Naudi
Toomas Danneberg

International Business Administration A, module 3

Organisation and Management of the Firm

H08

Thomas Biedenbach
Chris Nicol

International Business Administration A, module 4

Management Accounting

H08

Henrik Linderoth

Management (1)

Perspectives on management and strategy

H08

Nils Wåhlin
Andreas Nilsson
Thomas Biedenbach

Management (2)

People - the uman side of organizing

H08

Tommy Jensen
Kifle Hamde

Management (3)

Project Management

H08

Ralf Müller
Tomas Blomquist

Management (4)

Processes - business strategy

h08

Maj-Britt Johansson
Lindfors
Pontus Bergh

Marketing (1)

Consumer Behavior

H08

Yvonne von
Friedrichs Grängsjö
Agneta Marell

Marketing (2)

Consumer Analysis

H08

Vladimir Vanyushyn
Tommy Gärling

Marketing (3)

Advanced Market Analysis

H08

Vladimir Vanyushyn

Marketing (4)

Executive Decision Making

H08

Tom Bramorski

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag

Marknadsföring

H08

Helena Lindahl

Marknads- och affärsutveckling av mindre företag

Entreprenörskap

H08

Owe R Hedström

Organizational Design

Organizational Design

H08

Kifle Hamde

Organizational Design C

Organizational Design C

H08

Kifle Hamde
Chris Nicol

Project Management and Organizational Design

Project Management and Organizational Design

H08

R.K.C

Redovisning C

Redovisningsteori och praxis

H08

Stefan Sundgren
Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist

Redovisning C

Koncernredovisning

H08

Ann-Christin
Häggqvist

Strategic Project Management Integration

Strategic Project Management Decision Making

H08

Markus Hällgren
Ralf Müller
Tomas Blomquist

Turismprogrammet

Entrepreneörskap för regional utveckling

H08

Kerstin Nilsson

Accounting (1)

Value-based management accounting

H07

Catherine Lions
Gary Cunningham

Accounting (2)

Advanced Financial Accounting

H07

Stefan Sundgren
Henrik Nilsson

Accounting (3), Finance (3)

Advanced financial statement analysis and valuation

H07

Anders Isaksson
Rickard Olsson
Gary Cunningham

Accounting (4)

Advanced Auditing

H07

Hans Nilsson
Tobias Svanström
Stefan Sundgren

Att göra affärer A

Introduktion. Att göra affärer

H07

Erik Lindberg
Per Nilsson

Att göra affärer A

Företagande med praktik

H07

Erik Lindberg

Att göra affärer A

Det juridiska ramverket med praktik

H07

Claes-Göran Larsson
Stellan Nilsson

Att göra affärer A

Finansiering/Kapitalanska ffning med praktik

H07

Anders Isaksson

Entrepreneurial Financial Management C

Entrepreneurial Financial Management C

H07

Anders Isaksson

Entrepreneurial Management and Change

Approaching Change

H07

kifle Hamde

Entrepreneurial Management and Change C

Entrepreneurial Management

H07

Jessica Eriksson

Entrepreneurship

Innovation in Changing Business Environments, 7.5 ECTS

H07

Drew Baldwin
Jessica Eriksson
Hans Jörgensen (Econ
Hist)
Thomas Pettersson
(Econ Hist)

Entrepreneurship

Dynamic Business Settings, 7.5 ECTS

H07

Drew Baldwin
Andrew Arbuthnot

Entrepreneurship

Entrepreneurial activity

H07

Håkan Boter (HBR)
Håkan Bohman (HBN)
Thomoas Schøtt (TS)

Entrepreneurship

Entrepreneurial Method and Design

H07

Drew Baldwin
Marlene Johansson

Entreprenöriell affärsutveckling A

Entreprenöriell affärsutveckling

H07

Erik Lindberg

Entreprenörskap och start av nya verksamheter A

Entreprenörskap och start av nya verksamheter

H07

Erik Lindberg

FEK A, RSCM

Introduktion till handel och logistik

H07

Marlene Johansson

FEK A, SM

Service Management - introduktion

H07

Sofia Isberg

FEK A, SM/RSCM

Företagets organisation

H07

Drew Baldwin
Niklas Wahlström

FEK A, SM/RSCM

Ledarskap

H07

Anneli Linde
Ulrica Nylén

FEK A: SM, Handel och logistik, Turism

Marknadsföring

H07

Sofia Isberg
Helena Renström

Finance (1)

Corporate Finance

H07

Barbara Cornelius

Finance (2)

Investments

H07

Jörgen Hellström
Tomas Sjögren

Finance (3)

Advanced financial statement analysis and valuation

H07

Anders Isaksson
Rickard Olsson
Gary Cunningham

Finance (3)

advanced financial statement analysis and valuation

H07

AI, RO, GC
(Schemat på 760)

Finance (4)

Cash and risk management

H07

Claes-göran Larsson
Catherine Lions

Företagsekonomi

Grundläggande företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

H07

Owe R. Hedström
Niklas Wahlström

Företagsekonomi A-nivå Civek

Extern redovisning

H07

Ann-Christin
Häggqvist
Torbjörn Carlsson

Företagsekonomi A-nivå Civek

Ekonomistyrning

H07

Henrik Linderoth
Håkan A. Andersson
Gösta Söderström

Företagsekonomi A1 nätkurs

Extern redovisning

H07

Peter Franck
Anders Isaksson

Företagsekonomi A53 (fristående) Mom 1

Marknadsföring

H07

Bo Lemar
Anders Wäppling

Företagsekonomi A53 (fristående) Mom 2

Företagets organisation och ledning 7.5hp

H07

Niklas Wahlström
Drew Baldwin
Andreas Nilsson

Företagsekonomi A53 (fristående) Mom 3

Extern redovisning

H07

Peter Franck
Torbjörn Carlsson
Håkan A. Andersson
Gösta Söderström

Företagsekonomi A53 (fristående) Mom 4

Ekonomistyrning

H07

Håkan A. Andersson
Henrik Linderoth
Gösta Söderström

Företagsekonomi B

Finansiering

H07


Claes-Göran Larsson
Gösta Söderström

Företagsekonomi B

Vetenskaplig metod

H07

ORH = Owe R
Hedström
MS = Margareta
Sundin
HH = Henrik
Holmberg

Företagsekonomi B

Entreprenörskap och affärsutveckling

H07

Erik Lindberg
(kursansvarig)
Pontus Bergh

Företagsekonomi, A-nivå Civek

Marknadsföring

H07

Erika Knutsson
Niklas Wahlström
Helena Renström
Therese Jansson

Företagsekonomi, A-nivå Civek

Företagets organisation och ledning

H07

Mattias Jacobsson
Tommy Jensen
Malin Näsholm

kk

kk

Hemsida

H07

JJ

Management (1)

Perspectives on Management and Strategy

H07

Anders Söderholm
Nils Wåhlin
Thomas Biedenbach

Management (2)

People - the human side of organizing

H07

Ulrica Nylén
Margareta Gällstedt

Management (3)

Project Management

H07

Ralf Müller
Tomas Blomquist

Management (4)

Processes - business strategy

H07

Maj-Britt
Johansson-Lindfors
Pontus Bergh

Marketing (1)

Consumer Behavior

H07

Agneta Marell
Galina Ossipenko

Marketing (2)

Consumer Analysis

H07

Vladimir Vanyushyn
Tommy Gärling

Marketing (3)

Advanced Market Analysis

H07

Vladimir Vanyushyn

Marketing (4)

Executive Decision Making

H07

Peter Hultén (PH)

MP Sustainable Management

Sustainable Marketing

Hemsida

H07

Johan Jansson
Karl Bonnedahl

MSPME

MSPME Master Thesis

H07

Tomas Blomquist
Ralf Müller
Anders Söderholm

Organizational design

Organizational design

H07

Jessica Eriksson

PA-programmet

Grundläggande företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

H07

Owe R Hedström

PA-programmet

Redovisning och ekonomistyrning

H07

Anneli Linde
Tobias svanström

Policy and Legal Frameworks for Sustainable Develo

The Policy of Sustainability 7.5

H07

Thomas Petersson

Policy and Legal Frameworks for Sustainable Develo

The Policy of Sustainability 7.5

H07

Thomas Pettersson

Project Management and Organizational Design D

Organizational Design

H07

Jessica Eriksson
Margareta Gällstedt

Redovisning

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

H07

Stellan Nilsson
Ann-Christin
Häggqvist
Stefan Sundgren

Redovisning

Koncernredovisning

H07

Ann-Christin
Häggqvist

Strategic Project Management Integration

Perspectives on management and strategy

H07

AS, NW, TBI
(schema på 714)

Strategic Project Management Integration

Strategic Project Management Decision Making

H07

Tomas Blomquist
(TB)
Mats Engwall (ME)
Markus Hällgren
(MH)
Ralf Müller (RM)
Kaye Remington (KR)
Anders Söderholm
(AS)

Turismprogrammet

Entreprenörskap för regional utveckling

H07

Pontus Bergh

Turismprogrammet

Marknadsföring

H07

SI, HR
(schemat på 717)

Accounting and Finance (2)

Advanced Financial Statement Analysis and Valuation

H06

Anders Isaksson
Henrik Nilsson
Rickard Olsson

Accounting and Finance (3)

Advanced auditing and corporate governance

H06

Stefan Sundgren
Per Nordström

Accounting and Finance (3)

Investments

H06

Rickard Olsson
Jörgen Hellström

Accounting and Finance (4)

Value-based management accounting

H06

Catherine Lions

Entrepreneurial Financial Management C

Entrepreneurial Financial Management

H06

Anders Isaksson (AI)

Entrepreneurship (3)

Entrepreneurial Activity

H06

Håkan Bohman
Håkan Boter
Marlene Johansson

Entreprenöriell affärsutveckling

Entreprenöriell affärsutveckling

H06

Erik Lindberg (EL)

Fek A / SM + RSCM

Organisation

H06

Kerstin Nilsson
Kifle Hamde

Fek A / SM + RSCM

Ledarskap

H06

Anneli Linde

Företagsekonomi A (Civilekonomprogramm et och IVP)

Externredovisning

H06

Ann-Christin
Häggqvist

Företagsekonomi A Örnsköldsvik

Externredovisning

H06

Nadja Vikström

Företagsekonomi A Örnsköldsvik

Ekonomistyrning

H06

Håkan Andersson
Gösta Söderström

Företagsekonomi A, Fristående

Ekonomistyrning

H06

Nadja Vikström
Håkan Andersson
Anna Thorsell

Företagsekonomi B

Finansiering

H06

Håkan Andersson
Gösta Söderström

Företagsekonomi B

Räkenskapsanalys & Värdering

H06

Håkan Andersson
Gösta Söderström

Företagsekonomi B

Vetenskaplig metod

H06

ORH = Owe R
Hedström,
Huvudlärare
HR = Helena
Renström
MS = Margareta
Sundin
HH = Henrik Holmberg

Företagsekonomi B

Entreprenörskap och affärsutveckling

H06

Margareta Paulsson
Pontus Bergh
Åke Gabrielsson

Global Challenges - Foundations for a Sustain....

Ecology and Environmental Science

Hemsida

H06

Torgny Mossing, EMG
Fredrik Lundmark,
EMG
Gun Lidestav, SLU
Jessica Eriksson,
USBE

Knowledge Management C

Knowledge Management

H06

Peter Hultén

Management (3)

Project Management

H06

RM Ralf Müller
TB Tomas Blomquist

Management and Entrepreneuship (4)

Processes - Business strategy

H06

Maj-Britt Johansson
Lindfors
Pontus Bergh

Marketing (3)

Advanced Market Analysis

H06

Vladimir Vanyushyn
George Tesar

Marketing (4)

Executive Decision Making

H06

Peter Hultén
Galina Ossipenko

PA-programmet kurs 5

Redovisning och Ekonomistyrning

H06

Anneli Linde och
Nadja Vikström

Redovisningsteori och praxis

FEUC22

H06

Stellan Nilsson
Henrik Nilsson
C G Larsson
Gösta Söderström

Strategic Entrepreneurship

Entrepreneurial Method and Design

H06

RM Ralf Müller

Strategic Entrepreneurship

Entrepreneurial Method and Design

H06

RM Ralf Müller
RA Raul Abril
Mikael Hansson

Advanced Financial Statement Analysis & Valuation

Advanced Financial Statement and analysis and Valuation

H05

Henrik Nilsson
Anders Isaksson
Rickard Olsson

Advanced Market Analysis

Advanced Market Analysis

H05

Vanyushyn Vladimir
George Tesar

Auditing and Control

Advanced Auditing and Corporate

H05

Stellan Nilsson
Per Nordström

Auditing/Finance and Control

Value-based Management Accounting

H05

Henrik Linderoth
Lars Hassel

Consumer Analysis

Consumer Analysis

H05

George Tesar
Vladimir Vanyushyn

Consumer Behavior

Consumer Behavior

H05

Kamil Sveda
Thaddeus Mallya
Niklas Wahlström

Corporate Finance

Corporate Finance

H05

Dr Lars Lindbergh
Prof Barbara
Cornelius

Dynamic Business Contexts

Dynamic Business Settings

H05

Jessica Eriksson
Drew Baldwin

Entrepreneurial Financial Managment

Entreprenurial Financial Management

H05

Anders Isaksson

Entrepreneurial Management and Change

Approaching Change

H05

Jan-Erik Jaensson

Entrepreneurial Management and Change C

Entrepreneurial Management

H05

Jessica Eriksson

Entrepreneurship, Business Contexts and Change

Perspectives on the Business Contexts

H05

Fredrik Andersson
Ekonomisk historia

Entrepreneurship, Business Contexts and Change

Entreprenerial Activity

H05

Håkan Boter
Jens Graf
Erik Lindberg
Håkan Bohman

Entreprenöriell affärsutveckling

Entreprenöriell affärsutveckling, 5 poäng

H05

Erik Lindberg (EL)

Entreprenörskap och start av nya verksamheter

Entreprenörskap o start av nya verksh. 5 poäng

H05

Erik Lindberg (EL)

FEK AI - Nätbaserad

Mom 1: Marknadsföring

Hemsida

H05

Johan Jansson

FEK AI - Nätbaserad

Mom 1: Marknadsföring

Hemsida

H05

Johan Jansson

FEK AI - Nätbaserad

Mom 1: Marknadsföring

Hemsida

H05

Johan Jansson

FEK AI - Nätbaserad

Mom 1: Marknadsföring

Hemsida

H05

Johan Jansson

FEK AI - Nätbaserad

Mom 1: Marknadsföring

Hemsida

H05

Johan Jansson

FEKA, Ekonomprogrammet

Mom 1: Marknadsföring

H05

Johan Jansson

FEKA10, IVP

Mom 1: Marknadsföring

H05

Johan Jansson

FEKA20 Civilekonomprogramet

Ekonomistyrning

H05

Nadja Vikström
Erik Lindberg
Erik Strandberg

FEKA20, Fristående kurs

Mom 1: Marknadsföring

H05

Johan Jansson

FEKA20, Fristående kurs

Mom 2: Ftg's organisation och ledning

H05

Kifle Hamde
Margareta Paulsson

FEKA20, Fristående kurs

Mom 3: Externredovisning

H05

Nadja Vikström
Anders Isaksson
Olof Thurn
Ann-Christin
Häggqvist

FEKA: Ekonomprogrammet och IVP

Mom 2: Företagets organisation och ledning

H05

Tommy Jensen, Pontus
Berg och Margareta
Paulsson

Finance and Control

Investments

H05

Rickard Olsson
Professor Stefan
Sundgren

Finansiell startegi och styrning

Finansiell startegi och styrning, 5 poäng

H05

Håkan Andersson
C-G Larsson

Företagsekonomi A för Service Management

Mom 1: Företaget

H05

Kerstin Nilsson

Företagsekonomi A för Service Management

Mom 3: Organisation

H05

Kerstin Nilsson

Företagsekonomi A: Service Management

Mom 2: Marknaden/Marknadsföring

H05

Sofia Isberg

Företagsekonomi A: Service Management

Ledarskap

H05

Anneli Linde

Företagsekonomi B

Entreprenörskap och affärsutveckling

H05

Margareta Paulsson
Åke Gabrielsson

Knowledge Management

Knowledge Management

H05

Peter Zackariasson

Management - People, Projects and Processes

People - The human side of organizing

H05

Tommy Jensen, Ulrica
Nylèn,
Margareta Gällstedt

Management I + II

Perspectives on Management and Strategy

H05

Nils Wåhlin
Anders Söderholm
Andreas Sjödin

Management I + II

Project Management

H05

Ralf Müller, RM
Tomas Blomquist, TB
Andreas Nilsson, AN
Margareta Gällstedt,
MG

Management I + II
and Entrepeneurship FEKD32:4

Processes - Business Strategy

H05

Maj-Britt Johansson
Lindfors
Pontus Bergh

Marketing I + II

Executive Decision Making

H05

Jens Graff

PA-programmet kurs 5

Mom1: Personalek kalkyler och företagsekonomiska begrepp, 5 poäng

H05

Annika Lundqvist

PA-programmet kurs 5

Mom 2: Redovisning och ekonomistyrning, 5 poäng

H05

Erik Lindberg (EL)

Redovisning

Redovisningsteori och Praxis

H05

C G Larsson
Stellan Nilsson
Gösta Söderström

Redovisning C-nivå

Koncernredovisning

H05

Ann-Christin.Haggqvi
st

Redovisning och företagsanalys

Redovisning och företagsanalys

H05

Ann-Christin
Häggqvist
Gösta Söderström
Henrik Nilsson

Research Methodology in Business Administration

Research Methodology in Business Administration

H05

Ralf Müller (RM)

Vetenskaplig metod

Vetenskaplig metod, 5 poäng

H05

ORH = Owe R
Hedström,
huvudlärare
Gästlärare:
JE = Jessica
Eriksson
RH = Rolf Hedquist
HH = Henrik
Holmberg
BL = Bengt
Lundqvist
UN = Ulrica Nylén
MS = Margareta
Sundin
AS = Anders
Söderholm
GT = George Tesar

Adv. Fin. Statement Analysis and Valuation

Advanced Financial Statement and analysis and Valuation

H04

Anders Isaksson
Henrik Nilsson
Rickard Olsson

Auditing and Control

Advanced Auditing and Corporate

H04

Stellan Nilsson
Per Nordström

Corporate Finance

Corporate Finance

H04

PhD Lars
Lindbergh
Associa
te Prof Barbara
Cornelius

Entrepreneurship, Business Contexts and Change

Entrepreneurial Activity

H04

Erik Lindberg
Jens Graff

Entreprenurial Financial Management

Entreprenurial Financial Management

H04

Anders Isaksson

Entreprenurial Management and Change

Approaching Change

H04

Tim Wilson

Vladimir Vanyushyn

Entreprenurial Management and Change

Entreprenurial Management

H04

Peter Zackariasson

Entreprenöriell affärsutveckling

Entreprenöriell affärsutveckling

H04

Erik Lindberg

Entreprenörskap och start av nya verksamheter A

Entreprenörskap och start av nya verksamheter A

H04

Erik Åström

FEK A20 för Civilekonomprogramme t

Marknadsföring, 5p, moment 1

H04

Mejla mig för
lösenord:
href="mailto:johan.j
ansson@fek.umu.se">J
ohan Jansson

Finance/Auditing

Value-based Management Accounting

H04

Catherine Lions
Lars Hassel
Thomas Pettersson

Företagsekonomi A

Marknadsföring

H04

Erik Lindberg

Företagsekonomi A

Marknadsföring

H04

Niklas Wahlström

Företagsekonomi A

Företagets organisation och ledning

H04

Andreas Sjödin

Företagsekonomi A

Företagets organisation och ledning

H04

Erik Åström

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

H04

Henrik Linderoth
Andreas Lindqvist
Nadja Vikström

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

H04

Henrik Linderoth
Andreas Lindqvist
Nadja Vikström

Företagsekonomi A (fristående)

Organisation och Ledning

H04

Margareta Gällstedt
Tommy Jensen
Anders Wäppling

Företagsekonomi A - Övik

Extern Redovisning

H04

Mikael Sundin

Företagsekonomi A - Övik

Ekonomistyrning

H04

Mikael Sundin

Företagsekonomi A för Service Management

Ledarskap

H04

Kifle Hamde

Företagsekonomi B

Entreprenörskap och affärsutveckling

H04

Margareta Paulsson
Erik Åström

Introduktionskurs

H04

Owe R Hedström

Investments (Finance and Control)

Investments

H04

Claes-Göran Larsson
Rickard Olsson

Knowledge Management

Knowledge Management

H04

Kifle Hamde

Management - People, Projects and Processes

People - The human side of organizing

H04

Ulrica Nylèn
Kifle Hamde
Margareta Gällstedt

Management I + II

Project Management

H04

Ralf Müller
Tomas
Blomquist

Management I + II
and Entrepeneurship FEKD32:4

Processes - Business Strategy

H04

Maj-Britt Johansson
Lindfors
Håkan Bohman

Management: People, project and processes

Perspectives on Management and Strategy

H04

Nils
Wåhlin
Andreas
Sjödin
Anders
Söderholm

Marketing I + II

Consumer Behavior

H04

Thaddeus Mallya

Marketing I + II

Consumer Analysis

H04

Erling Lundevaller
Thomas Laitila

Marketing I + II

Advanced Market Analysis

H04

Tom Bramorski

Marketing I + II

Executive Decision Making

H04

Jens Graff
Anders Wäppling

Perspectives on the Business Context

Perspectives on the Business Contexts

H04

E.H

Redovisning

Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv

H04

Claes-Göran Larsson
Stellan Nilsson
Tobias Svanström

Redovisning

Koncernredovisning och revision

H04

Ann-Christin
Häggqvist

Thesis Writing

Thesis Writing

H04

Jan-Erik Jaensson

People - the Human Side of Organizing

People - the Human Side of Organizing

H03

Margareta Gällstedt
Kifle Hamde
Ulrica Nylén

Perspectives on Management and Strategy

Perspectives on Management and Strategy

H03

Anders Söderholm
Nils Wåhlin

IBP - B

Foundations of Finance

Choose

Dr Barbara Cornelius