Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/kontakta-oss/kartor/


Visningsval

Visa alla kurser Visa kurser på grundnivå A Visa kurser på grundnivå/fortsättning B Visa kurser på kandidatnivå Visa kurser på masternivå Visa gamla kurser

Kurser på grundnivå/fortsättning B


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Företagsekonomi B

Finansiering

Hemsida

H22

Anna Thorsell

Företagsekonomi B53 mod 2

Företagsekonomi B moment 2

Hemsida

H22

Leif Karlsson

International Business Administration B mom 4

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning

Hemsida

V22

Quang Evansluong

2FE170, 2FE095

Företagsekonomi B mod 1 SMP och HLP

Ekonomisk styrning

Hemsida

V22

Irina Alexeyeva
(momentansvarig),
Simon Björkmo

SMP och HLP

Företagsekonomi B mod 2 SMP och HLP

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V22

Peter Franck

SMP och HLP

Företagsekonomi B, mod 4 30hp

Vetenskaplig metod

Hemsida

V22

Jessica Eriksson
(kursansvarig)
Quang Evansluong
Lucas Haskell
Ulrica Nylén
Maxim Vlasov
Oscar Stålnacke
Jessica Fahlén

CEP, fristående kurs

Företagsekonomi B, mod 4 30hp SM, HLP

Vetenskaplig metod SM, HLP

Hemsida

V22

Maxim Vlasov
(kursansvarig)
Ulrica Nylén
Jessica Eriksson
Oscar Stålnacke
Jessica Fahlén

SM, HLP

Företagsekonomi B53 mod 1

Finansiering

Hemsida

V22

Oscar Stålnacke

Företagsekonomi B53 mod 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V22

Lars Lindbergh

Företagsekonomi B53 mod 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

V22

Maria Bengtson
Peter Gustafsson
Maxim Vlasov,
kursansvarig

CEP, SM, HL mfl

International Business Administration B mod 1

Financial Accounting

Hemsida

V22

Amin S. Sofla

IBP, exchange students

International Business Administration B mod 2

Foundations of Finance

Hemsida

V22

Fredrik Huhtamäki

IBP, Exchange students

International Business Administration B mom 3

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V22

Thomas Biedenbach
Jessica Eriksson

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V22

Galina Biedenbach