Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/kontakta-oss/kartor/


Visningsval

Visa alla kurser Visa kurser på grundnivå A Visa kurser på grundnivå/fortsättning B Visa kurser på kandidatnivå Visa kurser på masternivå Visa gamla kurser

Kurser på grundnivå/fortsättning B


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Företagsekonomi B m1

Finansiering

Hemsida

H21

Anna Thorsell

Fristående kurs

Företagsekonomi B m2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

H21

Leif Karlsson

Fristående kurs

Företagsekonomi B m3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

H21

Quang Evansluong

Fristående kurs

Företagsekonomi B moment 4

Vetenskaplig metod

Hemsida

H21

Ulrica Nylén
(momentansvarig)
Oscar Stålnacke

Civilekonomer, fristående kurs

Företagsekonomi B mod 1 SMP och HLP

Ekonomisk styrning

Hemsida

V22

Irina Alexeyeva
(momentansvarig),
Simon Björkmo

SMP och HLP

Företagsekonomi B mod 2 SMP och HLP

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V22

Peter Franck

SMP och HLP

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

Hemsida

V22

Oscar Stålnacke

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V22

Lars Lindbergh

International Business Administration B mod 1

Financial Accounting

Hemsida

V22

Amin S. Sofla

IBP, exchange students

International Business Administration B mod 2

Foundations of Finance

Hemsida

V22

Fredrik Huhtamäki

IBP, Exchange students

Projektledning och Organisering

Projektledning och Organisering

Hemsida

V22

Markus Hällgren
Thomas Biedenbach

n/a

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V22

Galina Biedenbach