Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/kontakta-oss/kartor/


Visningsval

Visa alla kurser Visa kurser på grundnivå A Visa kurser på grundnivå/fortsättning B Visa kurser på kandidatnivå Visa kurser på masternivå Visa gamla kurser

Kurser på grundnivå A


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt (NÄT)

Hemsida

H23

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Entreprenörskap och företaget i samhället A

Affärsutveckling

H23

Maxim Vlasov

Gastronomi, fristående kurs

Finansiering och kalkylering

Finansiering och kalkylering

Hemsida

H23

Anna Thorsell

Industriell Ekonomi

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

H23

Jan Bodin (JB)
Peter Gustavsson
(PG)

CEP, Fristående

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

H23

Annika Andersson

Civilekonomprg, fristående kurs

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

H23

Gert-Olof Boström
(kursansvarig),
Robin Herbert

HLP, SMP, Gastronomi, Turism

Företagsekonomi A

Externredovisning

Hemsida

H23

Peter Franck,
kursansvarig
Albin Bjurman
Peter Gustafsson
Dennis Sundvik
Ingrid Ekman
(amanuens)

CEP, Fristående

Företagsekonomi A

Ledarskap

Hemsida

H23

Annika Andersson
Magdalena Markowska

Service Mgt, Handel och Logistik, Gastro

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

Hemsida

H23

Henrik Höglund
Jesper Haga

CEP, fristående, IVP

Företagsekonomi A HLP

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H23

Hanna Berg
Lars Silver

Civilekonom med inriktning mot handel och logistik

Företagsekonomi A HLP SMP

Organisation

Hemsida

H23

Annika Andersson

HLP, SMP

Företagsekonomi A SM

Service management - introduktion av en servicelogik

Hemsida

H23

Sofia Isberg

Civilekonomprogrammet service management

Företagsekonomi A1:1

Marknadsföring

Hemsida

H23

Jan-Erik Jaensson

Fristående kurs (NÄT), Kostvetenskapliga programme

Företagsekonomi A1:1

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H23

Maxim Vlasov
Tomas Blomquist

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi PA

Introduktion till företagsekonomi inriktning mot PA

Hemsida

H23

Annika Andersson

Personalvetarprogrammet

Företagsekonomi PA

Redovisning och ekonomistyrning

Hemsida

H23

Anna Thorsell

Personalvetarprogrammet

Innovation och affärsutveckling

Innovation och affärsutveckling (Nätkurs)

Hemsida

H23

Sergio Alves
(kursansvarig),
Maxim Vlasov

Fristående kurs (Nät)

International BA and Global Challenges

International BA and Global Challenges

Hemsida

H23

Henry Lopez Vega
Sophie Jané
Alice Annelin
Christopher Nicol

IBEP, exchange students

Leading and Organizing in an International Context

Leading and Org. in an Int. Context

Hemsida

H23

Henry Lopez Vega,
Virginie Fernandez,
Chris Nicol

IBEP

Ledarskap och ledarskapsutveckling A

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

H23

Magdalena Markowska

Fristående kurs (NÄT)

Management Accounting A

Management Accounting

Hemsida

H23

Alice Annelin

Marketing A

Marketing

Hemsida

H23

Galina Biedenbach,
Vladimir Vanyushyn

Exchange students