Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/kontakta-oss/kartor/


Visningsval

Visa alla kurser Visa kurser på grundnivå A Visa kurser på grundnivå/fortsättning B Visa kurser på kandidatnivå Visa kurser på masternivå Visa gamla kurser

Kurser på grundnivå A


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt

Hemsida

H21

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Entreprenörskap och företaget i samhället

Affärsutveckling

Hemsida

H21

Maxim Vlasov
Lucas Haskell

Gastronomi, Turism

Finansiering och Kalkylering

Finansiering och Kalkylering

Hemsida

H21

Anna Thorsell

TYCIE Industriell ekonomi

Företagsekonomi A m1 Civek/Frist

Marknadsföring

Hemsida

H21

Jan Bodin
(kursansvarig)
Erik Lindberg

CEP + Fristående

Företagsekonomi A m1 HLP

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H21

Elin Nilsson
Lars Silver

HLP

Företagsekonomi A m1 PA

Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot PA

Hemsida

H21

Annika Andersson

P-programmet

Företagsekonomi A m1 SMP

Introduktion till en servicelogik

H21

Sofia Isberg

Service Managementprogrammet

Företagsekonomi A m2 Civek/Frist

Organisation

Hemsida

H21

Annika Andersson
Robert Kihlberg
Maxim Vlasov
Tove Näsman

Civilekonomer

Företagsekonomi A m2 PA

Redovisning och ekonomistyrning

H21

Anna Thorsell

Personalvetarprogrammet

Företagsekonomi A m2 SMP & HLP

Marknadsföring

H21

Ulrika Leijerholt
(kursansvarig), Erik
Lindberg

24023, 24021, 24068

Företagsekonomi A m3

Externredovisning

H21

Tobias Svanström
Linnea Martinsson
Rebecca Johansson
Simon Björkmo

CEP, Fristående, IVP

Företagsekonomi A m3 SMP & HLP

Organisation

Hemsida

H21

Annika Andersson
Robert Kihlberg

HLP/SMP

Företagsekonomi A m4

Ekonomistyrning

Hemsida

H21

Anna Thorsell
Ilse Svensson de
Jong
Linnea Martinsson
Rebecca Johansson
Simon Björkmo

Företagsekonomi A m4 SMP & HLP, Gast Tur

Ledarskap

Hemsida

H21

Annika Andersson

Service M , HLP, Gastronomi, Turism

Företagsekonomi A1:1

Marknadsföring

Hemsida

H21

Jan-Erik Jaensson

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi A1:1

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H21

Christian Wilcke
Dan Frost

Fristående kurs (NÄT)

Innovation och affärsutveckling

Innovation och Affärsutveckling

Hemsida

H21

Jan Abrahamsson
(kursansvarig)
Sergio Alves

Fristående kurs (NÄT)

International Business Administration A m1 IBP

International Business Environment

Hemsida

H21

Christopher Nicol
Angelos Kostis

IBP + utbyte

International Business Administration A m2 IBP

Marketing

H21

Galina Biedenbach,
Sofia Molander, Ivan
Riumkin

International Business Administration A m3 IBP

Organisation

Hemsida

H21

Christopher Nicol
Sophie Jane
Virginie Fernandez

International Business Administration A m4 IBP

Management Accounting

Hemsida

H21

Alice Annelin

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V22

Lucas Haskell
Quang Evansluong

civilingenjör i industriell ekonomi

Företagsekonomi A mod 1

Marknadsföring

Hemsida

V22

Sofia Isberg
(modulansvarig)
Sofia Molander

Företagsekonomi A mod 2

Organisation

Hemsida

V22

Annika Andersson

Fristående ekonomer

Företagsekonomi A1:2 - Nätkurs

Externredovisning

Hemsida

V22

Leif Karlsson

Fristående

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

V22

Tomas Blomquist
Dan Frost

Fristående kurs (Internet)