Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/kontakta-oss/kartor/


Visningsval

Visa alla kurser Visa kurser på grundnivå A Visa kurser på grundnivå/fortsättning B Visa kurser på kandidatnivå Visa kurser på masternivå Visa gamla kurser

Kurser på grundnivå A


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt

Hemsida

V23

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V23

Lucas Haskell, Quang
Evansluong

Civilingenjör i industriell ekonomi

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

V23

Sofia Isberg
(modulansvarig),
Sofia Molander och
Elin Nilsson

Fri, IndEK, IVP, Strat kom

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

V23

Annika Andersson

Fristående ekonomer

Företagsekonomi A

Externredovisning

Hemsida

V23

Tobias Svanström
Rebecca Johansson
Simon Björkmo

Fristående, IVP

Företagsekonomi A - Extern redovisning (distanskurs)

Företagsekonomi A - Extern redovisning (nät)

Hemsida

V23

Leif Karlsson

Företagsekonomi A1:2 Ekonomistyrning distans

Ekonomistyrning distans

Hemsida

V23

Leif Karlsson

Ledarskap och ledarskapsutveckling A

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

V23

Tomas Blomquist
Magdalena Markowska

Fristående kurs (NÄT)

Projektledning och organisering

Projektledning och organisering

Hemsida

V23

Thomas Biedenbach

CivIng