Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/kontakta-oss/kartor/


Visningsval

Visa alla kurser Visa kurser på grundnivå A Visa kurser på grundnivå/fortsättning B Visa kurser på kandidatnivå Visa kurser på masternivå Visa gamla kurser

Kurser på grundnivå A


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt

Hemsida

H22

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Entreprenörskap och företaget i samhället A

Affärsutveckling

Hemsida

H22

Maxim Vlasov

Gastronomiprogrammet, Turismrogrammet

Finansiering och kalkylering

Finansiering och kalkylering

Hemsida

H22

Peter Frii (PEF)
Fredrik Huhtamäki
(FH)

ingenjör

Företagsekonomi A M1

Marknadsföring

Hemsida

H22

Jan Bodin
(Kursansvarig)
Robin Herbert

CEP, Fristående

Företagsekonomi A M1 HLP

Introduktion till handel och logisitk

Hemsida

H22

Elin Nilsson
Lars Silver

HLP

Företagsekonomi A M1 SMP

Introduktion till en servicelogik

Hemsida

H22

Sofia Isberg

Service Managementprogrammet

Företagsekonomi A M2

Organisation

Hemsida

H22

Annika Andersson

Civilekonomer och Fristående

Företagsekonomi A M3

Externredovisning

Hemsida

H22

Tobias Svanström
Albin Bjurman
Dennis Sundvik
Rebecca Johansson
Simon Björkmo

CEP, IVP, fristående

Företagsekonomi A M3 SMP HLP

Organisation

Hemsida

H22

Annika Andersson

Handels och logistik - Service Management

Företagsekonomi A M4

Ekonomistyrning

Hemsida

H22

Anna Thorsell,
Henrik Höglund

CEP, IVP, fristående

Företagsekonomi A M4 SMP HLP Gastro Turism

Ledarskap

Hemsida

H22

Annika Andersson

Service Management - HLP - Gastronomi - Turism

Företagsekonomi A SM/HLP, Gastronomiprogr

Marknadsföring

Hemsida

H22

Sofia Molander
(kursansvarig), Dan
Frost, Robin Herbert

SMP, HLP, Gastronomiprogr

Företagsekonomi A1:1

Marknadsföring

Hemsida

H22

Jan-Erik Jaensson

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi A1:1

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H22

Tomas Blomquist
Lucas Haskell
Johan Lidström

Fristående kurs (NÄT)

Innovation och affärsutveckling

Innovation och affärsutveckling

Hemsida

H22

Sergio Alves
(kursansvarig)
Maxim Vlasov

International Business Administration A

Management Accounting

Hemsida

H22

Alice Annelin
(module
responsible)
Henrik Höglund
(guest lecturer)

IBP, Exchange

International Business Administration A m1 IBP

International Business Environment

Hemsida

H22

Christopher Nicol
Angelos Kostis

IBP and Exchange

International Business Administration A m2 IBP

Marketing

Hemsida

H22

Galina Biedenbach,
Vladimir Vanyushyn

International Business Administration A m3 IBP

Organisation A

Hemsida

H22

Christopher Nicol
Virginie Fernandez
Sophie Jané

Introduktion till FEK med inriktning mot PA

Introduktion till FEK med inriktning mot PA

Hemsida

H22

Annika Andersson

P-programmet

Introduktion till Företagsekonomi med inrikting mot Personalekonomi

Redovisning och ekonomistyrning

Hemsida

H22

Anna Thorsell

Personalvetarprogrammet

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V23

Lucas Haskell, Quang
Evansluong

Civilingenjör i industriell ekonomi

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

V23

Sofia Isberg
(modulansvarig),
Sofia Molander och
Elin Nilsson

Fri, IndEK, IVP, Strat kom

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

V23

Annika Andersson

Fristående ekonomer

Företagsekonomi A

Externredovisning

Hemsida

V23

Tobias Svanström
Rebecca Johansson
Simon Björkmo

Fristående

Företagsekonomi A - Extern redovisning (distanskurs)

Företagsekonomi A - Extern redovisning (nät)

Hemsida

V23

Leif Karlsson

Ledarskap och ledarskapsutveckling A

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

V23

Tomas Blomquist
Magdalena Markowska

Fristående kurs (NÄT)

Projektledning och organisering

Projektledning och organisering

Hemsida

V23

Thomas Biedenbach

CivIng


Kurser på grundnivå/fortsättning B


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Företagsekonomi B

Finansiering

Hemsida

H22

Anna Thorsell

Företagsekonomi B mom 4

Vetenskaplig metod

Hemsida

H22

Ulrica Nylén (UN)
Oscar Stålnacke (OS)

Fristående samt CEP

Företagsekonomi B53 mod 2

Företagsekonomi B moment 2

Hemsida

H22

Leif Karlsson

Företagsekonomi B53 Moment 3-Entreprenörskap med beslutsstöd

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

H22

Quang Evansluong

Företagsekonomi B 71-72

Ekonomisk styrning

Hemsida

V23

Irina Alexeyeva,
Simon Björkmo

SMP och HLP

Företagsekonomi B53

Vetenskaplig metod

Hemsida

V23

Herman Stål

CEP, fristående

Företagsekonomi B53 mod 1

Finansiering

Hemsida

V23

Oscar Stålnacke
Anna Thorsell

Företagsekonomi B71, B72

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V23

Peter Franck

SMP och HLP

International Business Administration B

Financial Accounting

Hemsida

V23

Peter Frii
Annika Andersson

IBP and Exchange

International Business Administration B

Foundations of Finance

Hemsida

V23

Fredrik Huhtamäki

IBP, Exchange students

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V23

Galina Biedenbach

Räkenskapsanalys och värdering

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V23

Lars Lindbergh
Leif Karlsson


Kurser på kandidatnivå


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Change and Entrepreneurship M1

Organizational change

Hemsida

H22

Henry Lopez; Bekzat
Musrepova

Change and entrepreneurship M2

Corporate entrepreneurship

Hemsida

H22

Jessica Eriksson

2FE138

Inköp och förhandling

Inköp och förhandling

Hemsida

H22

Jan Bodin

HLP

Organisational Design

Organisational Design

Hemsida

H22

Christopher Nicol
Bekzat Musrepova

Redovisning C, Redovisningsteori och praxis

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

H22

Stefan Sundgren

Redovisning C: Koncernredovisning

Mom 2 Koncernredovisning

Hemsida

H22

Peter Frii
Tobias Svanström

Sales management

Sales management

Hemsida

H22

Jan Bodin

2FE217, 2FE317

Social and Environmental Entrepreneurship

Social and Environmental Entrepreneurship

Hemsida

H22

Maxim Vlasov
(kursansvarig)
Karl Johan
Bonnedahl
Lucas Haskell

Fristående, master och civilekonomprogram, övrigt

Säljaktiviteter

Säljaktiviteter

Hemsida

H22

Anna-Carin Nordvall

HLP, Fristående, Program.

Entrepreneurial Financial Management C

Entrepreneurial Financial Management C

Hemsida

V23

Anna Thorsell

Financial Markets and Institutions

Financial Markets and Institutions

Hemsida

V23

Leif Karlsson

Financial Planning

Financial Planning

Hemsida

V23

Catherine Lions
Anna Thorsell

Redovisning C

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

V23

Stefan Sundgren

Redovisning C

Koncernredovisning

Hemsida

V23

Peter Frii
Tobias Svanström

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C

Service marketing

Hemsida

V23

Gert-Olof Boström

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C

Marketing Ethics and Sustainabilityt

Hemsida

V23

Vladimir Vanyushyn
(VV)
Siarhei Manzhynski
(SM)


Kurser på masternivå


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Accounting, Auditing and Control m2

Advanced Management Accounting

Hemsida

H22

Catherine Lions

24057, 24038, 24019, 24015, A2404, A2414

Accounting, Auditing and Control m4

Advanced Auditing

Hemsida

H22

Tobias Svanström
Hans Nilsson

Financial Management D m2

Advanced Corporate Finance

Hemsida

H22

Lars Lindbergh

Accounting, Auditing and Control m1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H22

R. Olsson

2fe107, 2fe181

Advanced financial accounting

Advanced financial accounting

Hemsida

H22

Stefan Sundgren

Consumer behavior, market analysis and strategic decision making D m1

Marketing Strategy

Hemsida

H22

Ulrika Leijerholt

24001, A2410, A2412, 24060, 24007, 24037

Consumer behavior, market analysis and strategic decision making D m2

Consumer Behavior

Hemsida

H22

Elin Nilsson
Vladimir Vanyushyn

2FE177, 2FE199, 2FE179, 2FE193

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m3

Consumer and Market Analysis

Hemsida

H22

Vladimir Vanyushyn

Consumer behavior, market analysis and strategic decision making D m4

Strategic Marketing Planning

Hemsida

H22

Galina Biedenbach

Current Trends

Current Trends and a Minor in

Hemsida

H22

Peter Gustafsson
Zsuzsanna Vincze

2FE193, 2FE194, 2FE195, 2FE196, 2FE197

Financial Management D m1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H22

R. Olsson

2fe108, 2fe144

Financial Management D m4

Risk Management D

Hemsida

H22

Catherine Lions
Leif Karlsson
Jörgen Hellström
Jorgen Hellström

24022, 24037, 24055, A2405

Financial Management D, m3

Investments

Hemsida

H22

Jörgen Hellström
Peter Gustafsson

2FE108, 2FE144

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes

Strategising: Planning and Processes

Hemsida

H22

Christopher Nicol

Managerial perspectives on strategy, people, projects and processes m1

Perspectives on Strategy - in Management

Hemsida

H22

Thomas Biedenbach

Managerial perspectives on strategy, people, projects and processes m2

People - the human side of organising

Hemsida

H22

Ulrica Nylén (UN)
(course
responsible)
Magdalena Markowska
(MM)

Civilekonomer, Master students

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m3

Project Management

Hemsida

H22

Markus Hällgren
Thomas Biedenbach
Sophie Jané
Virginie Fernandez

Civilekonom, Master, LoO

Research methodology in Business Research

Research methodology in Business Resarch

Hemsida

H22

Ulrica Nylén (UN)
Course responsible
Karl-Johan Bonnedahl
(KJB)

Master programs, 2nd year

Strategic Business Development D M1

Perspectives on strategy - in BDI

Hemsida

H22

Angelos Kostis

Strategic Business Development D M2

Managing networks and internationalization

Hemsida

H22

Maria Bengtsson
Tatbeeq Raza-Ullah

Strategic Business Development D M3

Entrepreneurship and Business Growth

Hemsida

H22

Angelos Kostis,
Johan Lidström

Strategic Business Development D M4

Strategizing in Business Development

Hemsida

H22

Jessica Eriksson
(responsible for the
module)
Quynh Le

24030, A2411, 24006

Supply Chain Management II

Supply Chain Management II

Hemsida

H22

Lars Silver
Karl Johan Bonnedahl

Corporate Governance D

Corporate Governance

Hemsida

V23

Siarhei Manzhynski,
Catherine Lions
(guest lecturer)

Innovation Management D

Innovation Management D

Hemsida

V23

Zsuzsanna Vincze
Peter Gustafsson
Sergio Alves

2FE206

New Product Innovation D

New Product Innovation

Hemsida

V23

Jan Bodin
Thomas Biedenbach

Operations Management D

Operations Management, 7.5 hp

Hemsida

V23

Henry Lopez Vega
Tomas Blomquist
Bekzat Musrepova

Fristående kurs, master, civilekonom