Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/kontakta-oss/kartor/


Visningsval

Visa alla kurser Visa kurser på grundnivå A Visa kurser på grundnivå/fortsättning B Visa kurser på kandidatnivå Visa kurser på masternivå Visa gamla kurser

Kurser på grundnivå A


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt

Hemsida

H21

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Entreprenörskap och företaget i samhället

Affärsutveckling

Hemsida

H21

Maxim Vlasov
Lucas Haskell

Gastronomi, Turism

Finansiering och Kalkylering

Finansiering och Kalkylering

Hemsida

H21

Anna Thorsell

TYCIE Industriell ekonomi

Företagsekonomi A m1 Civek/Frist

Marknadsföring

Hemsida

H21

Jan Bodin
(kursansvarig)
Erik Lindberg

CEP + Fristående

Företagsekonomi A m1 HLP

Introduktion till handel och logistik

Hemsida

H21

Elin Nilsson
Lars Silver

HLP

Företagsekonomi A m1 PA

Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot PA

Hemsida

H21

Annika Andersson

P-programmet

Företagsekonomi A m1 SMP

Introduktion till en servicelogik

H21

Sofia Isberg

Service Managementprogrammet

Företagsekonomi A m2 Civek/Frist

Organisation

Hemsida

H21

Annika Andersson
Robert Kihlberg
Maxim Vlasov
Tove Näsman

Civilekonomer

Företagsekonomi A m2 PA

Redovisning och ekonomistyrning

H21

Anna Thorsell

Personalvetarprogrammet

Företagsekonomi A m2 SMP & HLP

Marknadsföring

H21

Ulrika Leijerholt
(kursansvarig), Erik
Lindberg

24023, 24021, 24068

Företagsekonomi A m3

Externredovisning

H21

Tobias Svanström
Linnea Martinsson
Rebecca Johansson
Simon Björkmo

CEP, Fristående, IVP

Företagsekonomi A m3 SMP & HLP

Organisation

Hemsida

H21

Annika Andersson
Robert Kihlberg

HLP/SMP

Företagsekonomi A m4

Ekonomistyrning

Hemsida

H21

Anna Thorsell
Ilse Svennson de
Jong

Företagsekonomi A m4 SMP & HLP, Gast Tur

Ledarskap

Hemsida

H21

Annika Andersson

Service M , HLP, Gastronomi, Turism

Företagsekonomi A1:1

Marknadsföring

Hemsida

H21

Jan-Erik Jaensson

Fristående kurs (NÄT)

Företagsekonomi A1:1

Företagets organisation och ledning

Hemsida

H21

Meddelas senare

Fristående kurs (NÄT)

Innovation och affärsutveckling

Innovation och Affärsutveckling

Hemsida

H21

Jan Abrahamsson
(kursansvarig)
Sergio Alves

Fristående kurs (NÄT)

International Business Administration A m1 IBP

International Business Environment

Hemsida

H21

Christopher Nicol
Angelos Kostis

IBP + utbyte

International Business Administration A m2 IBP

Marketing

H21

Galina Biedenbach,
Sofia Molander, Ivan
Riumkin

International Business Administration A m3 IBP

Organisation

Hemsida

H21

Christopher Nicol
Sophie Jane
Virginie Fernandez

International Business Administration A m4 IBP

Management Accounting

Hemsida

H21

Alice Annelin


Kurser på grundnivå/fortsättning B


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Företagsekonomi B m1

Finansiering

Hemsida

H21

Anna Thorsell

Fristående kurs

Företagsekonomi B m2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

H21

Leif Karlsson

Fristående kurs

Företagsekonomi B m3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

H21

Quang Evansluong

Fristående kurs

Företagsekonomi B moment 4

Vetenskaplig metod

Hemsida

H21

Ulrica Nylén
(momentansvarig)
Oscar Stålnacke

Civilekonomer, fristående kurs


Kurser på kandidatnivå


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Change and entrepreneurship in organizations m1

Organizational change

H21

Medhanie Gaim
Kifle Hamde

24039 A2408 fe409

Change and entrepreneurship in organizations m2

Corporate Entrepreneurship

Hemsida

H21

Jessica Eriksson

Apply codes 24039 and A2408

Inköp och försäljning C

Sales Management

Hemsida

H21

Jan Bodin
Erik Lindberg

HLP 0ch Fristående

Inköp och försäljning C m1

Inköp och förhandling

Hemsida

H21

Jan Bodin
Annika Andersson

HLP

Inköp och Försäljning C m3

Säljaktiviteter

H21

Ulrika Leijerholt

24011, 24035

Organisational Design

Organisational Design

Hemsida

H21

Christopher Nicol
Tove Näsman

Redovisning C m1

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

H21

Stefan Sundgren

Redovisning C m2

Koncernredovisning

Hemsida

H21

Peter Frii
Tobias Svanström

80

Social and Environmental Entrepreneurship

Social and Environmental Entrepreneurship

H21

Karl Johan
Bonnedahl
Maxim Vlasov


Kurser på masternivå


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Accounting, Auditing and Control m1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H21

R. Olsson

2fe107, 2fe181

Accounting, Auditing and Control m2

Advanced Management Accounting

Hemsida

H21

Catherine Lions

24057, 24038, 24019, 24015, A2404, A2414

Accounting, Auditing and Control m3

Advanced financial accounting

Hemsida

H21

Stefan Sundgren

Accounting, Auditing and Control m4

Advanced Auditing

Hemsida

H21

Tobias Svanström

Accounting master, CEP termin 7

Consumer behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m1

Marketing Strategy

Hemsida

H21

Ulrika Leijerholt

24001, A2410, A2412, 24060, 24007, 24037

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m2

Consumer Behavior

Hemsida

H21

Elin Nilsson
Vladimir Vanyushyn

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m3

Consumer and Market Analysis

Hemsida

H21

Vladimir Vanyushyn

Consumer Behavior, Market Analysis and Strategic Decision Making D m4

Strategic Marketing Planning

Hemsida

H21

Galina Biedenbach

Current trends, module 1

Research Methodology in Business Research

Hemsida

H21

Ulrica Nylén

2nd year Master programs

Financial Management D m1

Advanced financial statement analysis and valuation

Hemsida

H21

R. Olsson

2fe108, 2fe144

Financial Management D m2

Advanced Corporate Finance

Hemsida

H21

Lars Lindbergh

2FE108, 2FE144, 2fe196, 2fe180

Financial Management D m3

Investments

Hemsida

H21

Jörgen Hellström

2FE108, 2FE144, 2fe196, 2fe180

Financial Management D m4

Risk Management D

Hemsida

H21

Catherine Lions
Leif Karlsson

2FE108, 24022, 24037, 24055, A2405

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m1

Perspectives on Strategy - in Management

Hemsida

H21

Thomas Biedenbach

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m2

People - The human side of organising

Hemsida

H21

Ulrica Nylén (UN)
Course responsible
Kifle Hamde (KH)
Malin Näsholm (MN)

Civilekonomer, Master students

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m3

Project Management

Hemsida

H21

Markus Hällgren
Thomas Biedenbach

Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes m4

Strategising: Planning and Processes

Hemsida

H21

Christopher Nicol

Strategic Business Development D m1

Perspectives on strategy - in BDI

Hemsida

H21

Maxim Vlasov
Zsuzsanna Vincze

2fe178 2fe147, 2fe200

Strategic Business Development D m2

Entrepreneurship and Business Growth

Hemsida

H21

Sujith Nair; Johan
Lidström; Ivan
Riumkin

Strategic Business Development D m3

Managing networks and internationalisation

H21

Maxim Vlasov (MV)
Tatbeeq Raza Ullah
(TR)
Zsuzsanna Vincze
(ZV)