Säljaktiviteter

Moment: 4 - H20

Momentnamn: Säljaktiviteter

Kurs: Inköp och försäljning/Försäljningsstrategier

Kurskod(er): 2FE217, 2FE317

Kursplan(er): 2FE217 2FE317

Studenter: 24011, 24035

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Ulrika Leijerholt

Övrigt: Pga Covid-19 kommer föreläsningarna och de andra kursaktiviteterna att genomföras via Zoom.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 49

Dag: Torsdag

Datum: 2020-12-03

Tid: 10-12

Aktivitet: Kursintroduktion + intro till säljaktiviteter

Sal: Zoom

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 1, 12 & 13

Dag: Fredag

Datum: 2020-12-04

Tid: 09-11

Aktivitet: Föreläsning 1

Sal: Zoom

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 2-4

VECKA 50

Dag: Måndag

Datum: 2020-12-07

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 2

Sal: Zoom

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 5-7

Dag: Måndag

Datum: 2020-12-07

Tid: 13:00-

Aktivitet: Deadline för att gå med i en grupp

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-12-08

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 3

Sal: Zoom

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 8-9

Dag: Onsdag

Datum: 2020-12-09

Tid: 08-09

Aktivitet: Introduktion gruppuppgift

Sal: Zoom

Lärare: UL

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-12-10

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 4

Sal: Zoom

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 10-11

VECKA 51

Dag: Måndag

Datum: 2020-12-14

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Handledning gruppuppgift

Sal: Zoom

Lärare: UL

Övrigt: Se detaljschema

Dag: Torsdag

Datum: 2020-12-17

Tid: 08:00-17

Aktivitet: Seminarium - presentation gruppuppgift

Sal: Zoom

Lärare: AF

Övrigt: Obligatoriskt!

Dag: Fredag

Datum: 2020-12-18

Tid: 12:00-

Aktivitet: Deadline för inlämning av gruppuppgift

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-12-18

Tid: 13:00-14:30

Aktivitet: Introduktion individuell perspektivuppgift

Sal: Zoom

Lärare: EN

Övrigt:

VECKA 01

Dag: Måndag

Datum: 2021-01-04

Tid: 10:00-11:30

Aktivitet: Handledning perspektivuppgift (i helgrupp)

Sal: Zoom

Lärare: EN

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-01-05

Tid: 12:00-

Aktivitet: Deadline inlämning perspektivuppgift för feedback

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-01-07

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Litteraturseminarium

Sal: Zoom

Lärare: AF

Övrigt: Obligatoriskt!

Dag: Fredag

Datum: 2021-01-08

Tid: 12:00-

Aktivitet: Deadline inlämning feedback på perspektivuppgift

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

VECKA 02

Dag: Måndag

Datum: 2021-01-11

Tid: 16:00-

Aktivitet: Deadline inlämning perspektivuppgift

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-01-12

Tid: 08:30-

Aktivitet: Hemtentan öppnar

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2021-01-15

Tid: 14:00-

Aktivitet: Deadline inlämning hemtentamen

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt: