Vetenskaplig metod

Moment: 4 - H20

Momentnamn: Vetenskaplig metod

Kurs: Företagsekonomi B53

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Ulrica Nylén (UN), Maria Johansson (MJ), Oscar Stålnacke (OS),

Telefon: 090-786 6152

E-post: ulrica.nylen@umu.se, maria.johansson01@umu.se, oscar.stalnacke@umu.se

Övrigt: Schema publicerat 2020-10-28
Uppdaterat: 2020-11-16; 2020-12-07; 2021-01-04

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 49

Dag: Torsdag

Datum: 2020-12-03

Tid: 09:15-10:00

Aktivitet: Kursintroduktion

Sal: Zoom

Lärare: UN, MJ, OS

Övrigt: Viktig information!

Dag: Torsdag

Datum: 2020-12-03

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Forskning och forskningsetik, källor och källkritik

Sal: Zoom

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-12-04

Tid: -16:00

Aktivitet: Deadline för anmälan till grupparbete!

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-12-04

Tid: 09:15-11:00

Aktivitet: Föreläsning: Forskningsprocessen, problematisering och teorianvändning

Sal: Zoom

Lärare: UN

Övrigt: Ny tid!

VECKA 50

Dag: Måndag

Datum: 2020-12-07

Tid: -16:00

Aktivitet: Gruppindelning publiceras

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-12-08

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Gruppstartsaktivitet forskningsplan: Brainstorming och första handledning (detaljschema)

Sal: Zoom

Lärare: MJ

Övrigt: Viktigt att delta!

Dag: Onsdag

Datum: 2020-12-09

Tid: 09:15-11:00

Aktivitet: Föreläsning: Vetenskapliga paradigm

Sal: Zoom

Lärare: MJ

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-12-10

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Kvantitativ metod

Sal: Zoom

Lärare: OS

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-12-11

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Föreläsning: Statistik

Sal: Zoom

Lärare: Jessica Fahlén

Övrigt:

VECKA 51

Dag: Måndag

Datum: 2020-12-14

Tid: -13:00

Aktivitet: Inlämning underlag till Handledning 2

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-12-15

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Workshop Kvant I.

Sal: Zoom

Lärare: OS

Övrigt: Examinerande

Dag: Tisdag

Datum: 2020-12-15

Tid: 13:00-16:00

Aktivitet: Handledning 2 forskningsplan (detaljschema)

Sal: Zoom

Lärare: MJ

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-12-16

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning: Kvalitativ metod

Sal: Zoom

Lärare: MJ

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-12-17

Tid: 13:15-17:00

Aktivitet: Workshop Kval. I

Sal: Zoom

Lärare: MJ

Övrigt: Examinerande

Dag: Fredag

Datum: 2020-12-18

Tid: -12:00

Aktivitet: Deadline inlämning uppgift WS Kval I

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt: Nytt!

VECKA 52

Dag: Måndag

Datum: 2020-12-21

Tid: 13:00-16:00

Aktivitet: Handledning 3 forskningsplan (detaljschema)

Sal: Zoom

Lärare: MJ

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-12-22

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Workshop Kvant. II

Sal: Zoom

Lärare: OS

Övrigt: Examinerande

VECKA 01

Dag: Måndag

Datum: 2021-01-04

Tid: -

Aktivitet: Grupperna arbetar med forskningsplanen

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-01-05

Tid: -

Aktivitet: Grupperna arbetar med forskningsplanen

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2021-01-07

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Workshop Kval. II

Sal: Zoom

Lärare: MJ

Övrigt: Examinerande

Dag: Torsdag

Datum: 2021-01-07

Tid: 13:00-

Aktivitet: Ev. extra handledning forskningsplan (bokas efter förfrågan)

Sal:

Lärare: MJ

Övrigt:

VECKA 02

Dag: Tisdag

Datum: 2021-01-12

Tid: -09:00

Aktivitet: Deadline för inlämning av forskningsplan

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2021-01-12

Tid: 09:15-10:00

Aktivitet: Föreläsning: Granskning, opposition, försvar

Sal: Zoom

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2021-01-13

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Slutseminarium forskningsplan

Sal: Zoom

Lärare: MJ

Övrigt: Examinerande. NY TID!

Dag: Fredag

Datum: 2021-01-15

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamen. Glöm inte anmäla dig!

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt: Ny tid och format!

VECKA 03

Dag: Måndag

Datum: 2021-01-18

Tid: -16:00

Aktivitet: Deadline för inlämning forskningsplan (inkl. ev. mindre revideringar)

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

VECKA 08

Dag: Måndag

Datum: 2021-02-22

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Omtentamen. Anmälan krävs

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt: Uppdaterat 7/12