Företagets organisation och ledning

Moment: 2 - H20

Momentnamn: Företagets organisation och ledning

Kurs: Företagsekonomi A1:1

Kurskod(er): 2FE182

Kursplan(er): 2FE182

Studenter: Fristående kurs (NÄT)

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Rolf Medina, Alicia Medina

Övrigt: Schema för modul 2 Företagets organisation och ledning

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat